Copy
Bekijk in uw browser

Nieuwsbrief #2 - juni 2021

Het is opeens zomer! Langs de talloze dijkjes en bermen in het NLDeltagebied kleurt het wit, geel, rood, blauw en paars van de vele veldbloemen. Stap van die verharde paden af en pak eens een struinpad over zo'n dijk. (Alleen waar het is toegestaan natuurlijk.) Het is alsof je aan het wadlopen bent in een bloemenzee. Veel wandelplezier!

NLDelta maakt pas op de plaats

In het proces van de statusaanvraag voor Nationaal Park NLDelta maken we een pas op de plaats. De aanleiding hiervoor is de bestuurlijke bijeenkomst van 4 februari jl.

In en vooral na deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld en op- en aanmerkingen gemaakt. Een tweede bestuurlijk overleg, dat in maart gepland stond, is daarom niet doorgegaan. De agrarische sector heeft zijn zorgen geuit over het proces en hun betrokkenheid daarin. Ook vanuit ondernemersorganisaties zijn vragen ontvangen. Het is duidelijk dat op dit moment het gewenste draagvlak voor de statusaanvraag nog onvoldoende is. Dit vraagt om een heroriëntatie op de koers die NLDelta vaart.

Een pas op de plaats betekent geen stilstand. Veel initiatieven waarbij NLDelta betrokken is lopen door. Zo maakt het publiek kennis met het gebied door middel van de campagne van het NBTC Ode aan het landschap, waarin de unieke en kenmerkende kwaliteiten van de natuur en het landschap van onder andere NLDelta worden uitgelicht: de Rembrandts van de Nederlandse natuur.

Daarnaast is NLDelta nauw betrokken bij het programma IBP Vitaal Platteland. Dit is een van de programmaonderdelen van de gebiedssamenwerking Zuidwestelijke Delta. NLDelta is trekker van de broedplaats Genieten en beleven in de Delta. Verder is NLDelta een sterke partner in de herdenking en viering van 600 jaar Sint Elisabethsvloed in 2021/2022. (zie verder in deze nieuwsbrief).

De komende maanden worden veel gesprekken gevoerd met gemeenten, belangenpartijen en ondernemers over hun wensen en behoeften ten aanzien van een Nationaal Park NLDelta. De uitkomsten van deze gesprekken zijn mede bepalend voor de richting die we met NLDelta zullen inslaan. Het programmabureau gaat de uitkomsten van de gesprekken vertalen naar een nieuw perspectief voor NLDelta.

Interview met Cees van der Vlist, scheidend algemeen directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)                                             

Over twee maanden is het zover. Dan gaat hij met pensioen. Een goede reden om al wandelend langs 'zijn' molens Cees van der Vlist aan het woord te laten. Over wat hij achterlaat en zijn visie op NLDelta. Want Cees was ambassadeur van NLDelta vanaf het eerste uur.
 
We blikken even terug op de afgelopen jaren bij Kinderdijk:
Cees: Ik ben er heel trots op dat ik een aantal jaren eigenlijk een soort rentmeester heb mogen zijn over een gebied op de lijst van Unesco Wereld Erfgoed. In Nederland zijn we veel te weinig trots op onze cultuur, op onze historie en op wie wij zijn. De Werelderfgoedlijst was bedoeld om kennis te maken met elkaars cultuur en daardoor meer begrip voor elkaar te krijgen. Met als doel de wereldvrede te bevorderen.
 
Je bent vanaf het eerste begin in 2016 enthousiast geweest over NLDelta. Hoe zie jij de samenwerking tussen NLDelta en Kinderdijk?
NLDelta is voor mij een logische uitbreiding/opvolging van Nationaal Park De Biesbosch. Als Stichting Werelderfgoed Kinderdijk hebben we een grote buitenwereld, want Kinderdijk is internationaal, nationaal en regionaal een icoon. We zijn ook een Natura 2000 gebied (95% van ons gebied). Als mensen geïnteresseerd zijn in onze vogels willen we ze eigenlijk ook doorsturen naar de Biesbosch, daar zijn er veel meer.
Elke bezoeker die een kaartje koopt wordt verteld: ga eens in Dordrecht kijken. Prachtige oudhollandse stad, trek onze polder in en ga naar de Biesbosch. Dat doen de Chinezen niet, die zitten in een bus. Wij proberen af te komen van de bus met selfie-makende toeristen.
De afgelopen acht jaar is hier het aantal betalende bezoekers verviervoudigd. Terwijl het totaal aantal bezoekers nauwelijks gestegen is! Er liggen dus absoluut kansen in een samenwerking, omdat wij kunnen helpen op het gebied van bezoekersmanagement. Denken in doelgroepen, hoe ben je een goed gastheer, hoe ga je groepen ontmoedigen?
 
Hoe denk je over de pas op de plaats die we met NLDelta maken wat betreft de aanvraag status Nationaal Park Nieuwe Stijl?
De vraag is of een pas op de plaats nodig is. Stilstand is achteruitgang en je moet nadenken over hoe we wel verder kunnen en niet stoppen.
Je moet een doel hebben. Hoe je er komt, maakt niet uit, als je maar de stip in het oog houdt. Elke stap moet ons dichter bij dat einddoel brengen. Dat moet je doen met mensen die hetzelfde einddoel voor ogen hebben Klein beginnen voordat je grote dingen kunt bereiken. En de rest haakt wel een keer aan als ze zich gaan herkennen en het einddoel ook tot hun doel maken.
En als er geen gezamenlijke belangen zijn, hoef je ook niet samen te werken.
 
Lees het hele interview hier verder

Tiny Tales verhalenwedstrijd

IVN organiseert een Tiny Tales verhalenwedstrijd voor basisscholen. Kinderen uit groep 6 en 7 worden uitgenodigd een avontuurlijk verhaal te bedenken met een Nederlands dier in de hoofdrol. Voor de Tiny Tales is een pakket beschikbaar voor de leerkracht (en de klas) met daarin handige weetjes over avontuurlijke dieren en over de nationale parken in Nederland, een handleiding voor deelname en leuke schrijftips. Het kind met het mooiste verhaal wint een schoolreisje voor de hele klas. Aanmelden kan tot 24 juni. 
In de volgende nieuwsbrief publiceren we het winnende verhaal.

600 jaar Elisabethsvloed, de kracht van het water

In 2021 is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Een gebeurtenis die in het hele Nederlandse deltagebied zijn sporen heeft nagelaten. De vloed markeert het ontstaan van de Biesbosch en heeft een grote, blijvende invloed gehad op de stad Dordrecht. 
 
Bij deze gebeurtenis wordt in 2021 én 2022 uitgebreid stil gestaan met een themajaar vol bijzondere, inspirerende en spannende activiteiten. De activiteiten laten de kwaliteiten van onze delta zien, met het water als ‘blauw bloed’. Het themajaar '600 jaar Elisabethsvloed, de kracht van het water' loopt van mei 2021 t/m september 2022. https://600jaarelisabethsvloed.nl/
 
De officiële aftrap van het themajaar voor de pers vindt 2 juli 2021 (onder voorbehoud). Er lopen nu al diverse activiteiten, maar in september gaat het publiek er veel meer van merken. NLDelta is een van de partners in het themajaar.
Als je zelf een initiatief hebt en onderdeel van het programma wilt worden kun je je aanmelden op de website. Meer informatie bij Richard Stomp, programmamanager 600 jaar Elisabethsvloed, T 06-13620713, E richardstomp@gmail.com.

NLDelta Jongerencommunity

De NLDelta Jongerencommunity groeit gestaag. Het kernteam van Abel, Bram, Gerben, Kimsy, Martijn, Richard en Sophie zet een paar keer per week posts van hun belevenissen in NLDelta op Instagram en ze hebben inmiddels meer dan 300 volgers. Om meer jongeren te betrekken bij de community heeft het kernteam een workshop social media en een workshop storytelling gevolgd. Ze hebben meegedacht en –gewerkt aan het maken van de IVN Treasure Hunt en kennisgemaakt met de Youth Professionals van Deal Drecht Cities en de jongerenafdeling van de Sportvisserij. Kimsy en Sophie zijn geselecteerd om met een internationale groep van jongeren andere jongeren te betrekken bij de Europarc Conferentie 2021, waarvoor Nederland gastland is.*  Gerben en Richard werken met hun school (het Wellant College) mee aan de groenblauwe opgave van de stad Dordrecht.

Heb je ook een onderwerp waar je de jongerencommunity bij wilt betrekken? Maak dan contact met de community via instagram of stuur een mailtje naar info@nldelta.nl.
 
* Net voor het uitkomen van deze nieuwsbrief werd bekend dat de Europarc conferentie is uitgesteld naar 2023.

KIP-caravan ‘Ode aan het landschap’ op Tiengemeten

Kay en Esther van het platform By Nomads bezochten in mei diverse plekken in Nederland met een glazen KIP-caravan in de stijl van ‘Ode aan het landschap’. Van 17 op 18 mei overnachtten ze op Tiengemeten en gingen ze op stap met boswachter Chantal van Natuurmonumenten: ‘Vóór Corona reisden Kay en Esther de wereld rond, maar ook HIER op Tiengemeten waren ze onder de indruk van de weidsheid, de deltanatuur en de grote Schotse hooglanders die er lopen. Verwondering over natuur en landschap kan ook heel goed in eigen land!’. Check hun Instagram-account.

Via tal van kunstprojecten, verrassende excursies en prikkelende ervaringen zet Ode aan het Landschap een jaar lang de diversiteit van het Nederlandse landschap in de spotlight. Ook de Nationale Parken (sommige in oprichting) krijgen extra aandacht in deze landelijke campagne. De KIP mag begin augustus nog een week in NLDelta staan. We zijn op zoek zijn naar een mooie plek in het NLDeltagebied hiervoor. Belangstelling? Stuur dan een mail naar info@nldelta.nl.

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

Heb je een goed idee om samen de biodiversiteit in je omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Dit Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt hierin een belangrijke rol.
Voor dit jaar is €200.000 beschikbaar uit het Innovatiefonds. Vorig jaar ontvingen acht inspirerende projecten hieruit een bijdrage. De maximale bijdrage per project is €25.000.
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds

Mis niets van NLDelta

Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van ons ontvangen? En wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het NLDelta programma en de projecten? Meldt u zich dan direct aan voor de volgende nieuwsbrief. 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van NLDelta ontvangen.

Volg ons op Facebook en Instagram.

 
 
www.nldelta.nl   |   www.visitnldelta.nl


 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NLDelta · Postbus 8 · Dordrecht, Zuid_Holland 3300 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp