Copy
Bekijk in uw browser

Nieuwsbrief februari 2021

Het winterse weer maakt het prachtig buiten, de natuur in NLDelta ligt er sprookjesachtig bij. Uitwaaien, genieten van sneeuw en ijs en de gedachten verzetten in de natuur. Zeker in deze tijd is dat voor veel mensen heel belangrijk. Er zijn zoveel mooie plekken in NLDelta dichtbij huis te vinden!

Bestuurlijke bijeenkomst NLDelta

Wij kijken terug op een geslaagde bestuurlijke bijeenkomst NLDelta die 4 februari online plaats vond. Voor al onze partners geldt: hartelijk dank voor uw deelname en inbreng!

Deze bestuurlijke bijeenkomst is de start van de laatste fase op weg naar het indienen van de aanvraag voor de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl. Elke fase levert weer nieuwe vragen op naarmate de deadline dichterbij komt. Van een Nationaal Park Nieuwe Stijl is immers nog geen voorbeeld, we vinden het ter plekke uit. En het houdt ook in dat we deze statusaanvraag met elkaar vormgeven.

Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Ignace Schops werden opmerkingen en kritische vragen op het gebied van ambities, zeggenschap, meerwaarde, kosten en organisatie van NLDelta behandeld. Partners konden aangeven waar zij nog mee worstelen. De komende weken vinden op verschillende niveaus overleggen plaats om de vragen en opmerkingen van een bevredigend antwoord te voorzien.
NLDelta gaat ondertussen hard aan de slag met het uitvoeringsprogramma, zodat er een duidelijk beeld ontstaat welke projecten NLDelta concreet gaat doen en hoe NLDelta gaat samenwerken met de partners.
Conclusie: er liggen nog de nodige uitdagingen, maar het belang om gezamenlijk aan de kwaliteit en de toekomst van het gebied te werken staat voor de meeste bestuurders en betrokkenen centraal.
 
Weetjes

  • We waren blij met de hoge opkomst. In totaal waren 36 bestuurders en een groot aantal ambtelijke toehoorders aanwezig.
  • Bijna alle betrokken partijen waren bestuurlijk vertegenwoordigd.
  • 66% van de aanwezige bestuurders staat persoonlijk positief tegenover het indienen van de statusaanvraag, tegenover 5% niet en 30% weet het nog niet. 
  • 59% verwacht dat hun organisatie op 1 juli 2021 positief staat tegenover het indien van de statusaanvraag voor nationaal park, 32% weet het nog niet en 9% verwacht van niet.
  • De volgende bestuurlijke bijeenkomst staat gepland op 17 maart 2021.

Afsluiting
Elies Lemkes, gedeputeerde van Provincie Noord-Brabant sloot af met een korte samenvatting van de bijeenkomst:
“Er is veel gezegd maar overwegend hoor ik toch een positief geluid om dit samen succesvol te maken. Er is onder andere behoefte aan meer duidelijkheid over de doelen en meerwaarde van NLDelta. (… ) Dit vraagt aandacht van alle bestuurders, misschien in kleinere setting. Kortom: een bijeenkomst met food for thought.”
Mocht u nog een vraag of opmerking hebben naar aanleiding van deze bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Stella van Uffelen, programmamanager NLDelta, s.van.uffelen@dordrecht.nl.

Nieuwe alliantiepartners NLDelta

Steeds meer partners zetten samen de schouders onder het Nationaal Park NLDelta i.o.  En niet zonder reden. Wat de lockdown van de afgelopen tijd duidelijk heeft gemaakt, is de groeiende behoefte aan groen, natuur en recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Overheden, organisaties en bewoners werken samen aan projecten die leiden tot robuuste oer-Hollandse deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen en stimulering van toerisme. Dat zijn grote opgaven waar iedere partner op z’n eigen manier aan bijdraagt. Daar hebben we elkaar bij nodig.

Het is daarom goed nieuws dat NLDelta weer een nieuwe partner mag verwelkomen: het Waterschap Hollandse Delta. WSHD zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Door lid te worden van het bestuur van NLDelta wil Waterschap Hollandse Delta, als verantwoordelijke overheid en autoriteit op het gebied van (zoet) water op en rond de Zuid-Hollandse eilanden, samen met de omgeving werken aan een evenwichtige ontwikkeling van natuur, economie, leefbaarheid en toerisme in het beoogde nationale park. Door eigen kennis en ervaring in te brengen, maar ook door belanghebbenden op het gebied van water via NLDelta met elkaar te verbinden.
Dijkgraaf Jan Bonjer: “Dijken bewaken, waterstanden beheren; het zijn onze klassieke taken, die we in principe prima zelfstandig kunnen vervullen. Maar als waterschap zijn we gedreven om méér te betekenen voor de Zuid-Hollande eilanden. In samenspraak met bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven werken we aan het zuiveren van afvalwater, de kwaliteit van zwemwater en natuurbeheer in en langs het water. Door deel te nemen aan NLDelta kunnen we onze waarde voor de omgeving nog verder verbreden: met water als verbindende factor, vanuit onze eigen expertise en verantwoordelijkheid, bijdragen aan een brede ontwikkeling in de regio.”
Het Waterschap Hollandse Delta stelt zich samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland en met IVN Natuureducatie, de 2 nieuwe partners met wie u in onze nieuwsbrief van december 2020 kon kennismaken, in een filmpje aan u voor.

Foto: Waterinlaat en uitzichtpunt de 'Hevel', Nieuwe Dordtse Biesbosch
 

NLDelta Jongerencommunity 

De jongeren van nu zijn de natuurbeschermers en beleidsmakers van de toekomst! Daarom worden zij nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen rond Nationaal Park NLDelta i.o. via de NLDelta Jongerencommunity.

De NLDelta Jongerencommunity is samengesteld om te adviseren, te inspireren en te motiveren. Enerzijds zijn zij de spiegel voor de huidige beschermers en beleidsmakers, anderzijds motiveren en stimuleren zijn hun leeftijdsgenoten mee te denken en doen over onderwerpen als klimaatverandering en duurzaamheid, de thema’s van de toekomst. Zij helpen het verhaal over NLDelta vorm te geven en hoe dit zo goed mogelijk onder de aandacht van jongeren kan worden gebracht.
 
Acht enthousiaste en gemotiveerde jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar bouwen aan de NLDelta Jongerencommunity. Sinds 20 januari plaatsen ze een paar keer per week posts op Instagram en Facebook. Het streven is om eind 2022 een stevige community te hebben met tenminste 1.000 jonge volgers tussen 15 en 25 jaar, waarvan een aantal actief betrokken is bij discussies over onderwerpen die NLDelta raken en meedoet aan acties zoals Plasticvrij Haringvliet. De leden van de NLDelta Jongerencommunity zetten zich in als adviseur, ambassadeur en verslaggever.

Sophie van der Schrier (22 jaar)
“Ik ben zelf regelmatig in de natuur te vinden voor ontspanning en plezier en zou deze unieke plekken en activiteiten graag met jullie willen delen”.  

Gerben de Jong (18 jaar)
“Ik vind het prachtig om het onderzoeken van dingen en het overdragen van kennis te kunnen combineren voor NLDelta, en daarbij ook onder andere de natuur centraal stellen”. 

Abel Janssens (18 jaar)
'Ik lees, schrijf en onderzoek graag het verleden. Buiten geschiedenis hou ik me ook bezig met politiek en openbaar vervoer. Vooral mijn interesses in de geschiedenis en natuur gecombineerd probeer ik binnen NLDelta vorm te geven."

Virtueel Onderwaterbos

In 2018 won Mirte van Laarhoven met haar idee voor een Onderwaterbos de NLDelta Challenge. Helaas is het tot nu toe niet gelukt om dit project in NLDelta te realiseren, maar Mirte heeft met haar bureau Living Landscapes niet stil gezeten en komt nu met een virtueel Onderwaterbos.

De Kier is een mooi begin

De effecten van de 'Kier' zijn na 2 jaar ook zichtbaar in de visstand in het Haringvliet.
Wat vinden de natuurorganisaties in NLDelta hiervan? Lees het hier.
 

Mis niets van NLDelta

Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van ons ontvangen? En wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het NLDelta programma en de projecten? Meldt u zich dan direct aan voor de volgende nieuwsbrief. 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van NLDelta ontvangen.

Volg ons op Facebook en Instagram.

 
 
www.nldelta.nl   |   www.visitnldelta.nl


 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NLDelta · Postbus 8 · Dordrecht, Zuid_Holland 3300 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp