Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
5/2021 | 3/6

Pomáháme plánovat veřejné prostory a hospodařit s dešťovou vodou


Vytvořili jsme průvodce plánováním proměny veřejných prostranství pro představitele menších obcí a metodiku věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí. Obě publikace, které vznikly s přispěním Technologické agentury ČR, jsou volně dostupné na internetu, odkud si je už stáhlo několik tisíc odborníků a zástupců měst a obcí.

Podpořte naši zelenou střechu


Experimentální střecha našeho sídla v Buštěhradu soutěží o titul Zelená střecha roku 2021. Vítěze vybere odborná porota ve spolupráci se širokou veřejností. Pro svého favorita můžete hlasovat do 15. června 2021.

Připravujeme síť na rozvoj elektromobility a decentralizaci energetiky


Podílíme se na projektu FLEXDER, jenž se zabývá dopadem rozvoje nových technologií na flexibilitu v elektrické distribuční síti. Jeho dokončené aktivity byly prezentovány odborné veřejnosti v rámci online workshopu.

Mezinárodní projekt RESINDUSTRY zaznamenal pod naším vedením první úspěchy


Jsme vedoucím partnerem mezinárodního projektu, jehož cílem je snížit energetickou závislost průmyslu v EU pomocí instalace obnovitelných zdrojů energie. Část z výstupů tvoří příklady dobré praxe, kterých se během prvního roku podařilo shromáždit několik desítek.

Pomáháme Praze 8 naplánovat modernizaci Palmovky


V průběhu roku 2020 jsme se podíleli na plánovacích setkáních ohledně modernizace Palmovky. Probíhaly prezentace aktuálních projektů, komentované vycházky a také se uskutečnila různá dotazování místních občanů, podnikatelů i návštěvníků.

Skladujeme elektřinu prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu


Ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach jsme vyvinuli a zprovoznili experimentální stand nabíjecího okruhu tepelně integrované Carnotovy baterie.

Zkoušeli jsme únosnost sendvičových panelů K-KONTROL


V rámci smluvního výzkumu jsme ověřovali únosnost sendvičových panelů stavebního systému
K-KONTROL, který je vhodný pro výstavbu různých typů budov nebo opláštění sportovních hal. Výsledkem zkoušek jsou návrhové hodnoty únosnosti určené pro projektanty.

Kvalitní domy odolají i pandemii


Spolupracovali jsme na přípravě a vývoji metodiky hodnocení resilience bytových domů. Mezi sledovaná témata nově patří také odolnost bytových domů vůči pandemickým krizím a jejich vlivům na fungování společnosti i jednotlivců.

Testujeme přítomnost nanovláken pro Celní správu ČR


Celní správa ČR navázala spolupráci s naší Laboratoří pokročilých nanobiomateriálů za účelem potvrzení nebo vyvrácení deklarace přítomnosti nanovláken v prostředcích osobní ochrany (např. respirátorech nebo rouškách) stanovené výrobcem.

Smart City Compass pomáhá prvním obcím a městům


Úspěšně jsme dokončili vývoj speciální počítačové aplikace Smart City Compass, která obcím usnadní využívání a hodnocení jednotlivých opatření Chytrých měst – Smart cities. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a zástupci pěti měst a obcí nyní připravujeme spuštění pilotního provozu nástroje.

Možnosti financování 

 
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2021 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp