Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
9/2021 | 5/6

Předvedli jsme systém S.A.W.E.R. ministru zahraničí


Ředitel ČVUT UCEEB Robert Jára během své pracovní návštěvy v Dubaji představil systém S.A.W.E.R. českému ministru zahraničí a zástupcům univerzity Rochester Institute of Technology of Dubai, s nimiž jednal také o spolupráci.

S.A.W.E.R. běží v Dubaji naplno


Tým ČVUT UCEEB uvedl do trvalého provozu systém S.A.W.E.R. instalovaný v českém národním pavilonu na výstavišti EXPO 2020. Proces jeho technické integrace a spuštění se podařilo dokončit měsíc před otevřením bran světové výstavy pro veřejnost.

Zkoušíme fotovoltaický systém pro auta


Prověřujeme možnosti využití fotovoltaických systémů ve vozech se spalovacími motory. Na dvou prototypech jsme provedli řadu pokusů a prozkoumali specifické jevy ovlivňující účinnost tohoto řešení.

Pomůžeme obcím mluvit o vodě


S týmem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem navazujeme na společnou tvorbu publikace Voda ve městě a spolupracujeme na dalším projektu, který podpoří zavádění udržitelného přístupu k hospodaření s dešťovou vodou.

Experimentujeme s recyklovanými materiály na koupališti v Třešti


Ve spolupráci s firmami Sedum Top Solution s.r.o. a GreenVille service s.r.o. jsme umístili experimentální zelenou střechu na budovu pokladny přírodního koupaliště v Třešti na Vysočině. Cílem je posouzení vlivu příměsí pyrolyzovaného čistírenského kalu a cihelné drti v substrátu.

WAVE využije kaly z písecké čistírny


Dokončujeme instalaci mikroelektrárny WAVE v areálu čistírny odpadních vod v Písku, kde bude součástí rozsáhlé technologie na energetické využití čistírenských kalů, kterou dodala společnost K&K TECHNOLOGY.

Zelená střecha roku 2021 nám přinesla uznání odborníků


Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se představila v osmém ročníku soutěže Zelená střecha roku, v němž získala čestné uznání za výzkum pro společnost Metrostav.

Mezinárodní konference CESB22 hledá partnery


Ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT připravujeme mezinárodní konferenci Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22), která se uskuteční 4. – 6. 7. 2022 na kampusu ČVUT v Praze.

Posuzovali jsme Amazon Court a Visionary v Praze


Provedli jsme posouzení dvojice budov společnosti CA IMMO Real Estate Management Czech Republic s.r.o. a doporučili opatření pro snížení epidemiologických rizik při návratu zaměstnanců do kanceláří.

Připravujeme výzkum skladování energie z udržitelných zdrojů


U příležitosti vyhlášení výzvy Horizont Europe Energy Supply jsme ve spolupráci s německými, rakouskými a českými partnery uspořádali workshop a coworking. V rámci této akce bylo ustaveno mezinárodní konsorcium, které má za cíl podat a získat projekt „CaBAb - Carnot Battery by Absorption Technology“.

Možnosti financování 

 
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem ve Středočeském kraji
Středočeské inovační vouchery V (V: 1. 4. 2020 - U: 31. 10. 2021)
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem
OP PIK Inovační vouchery IV (V: 15. 7. 2020 - U: 31. 12. 2022)
  • Podpora aplikovaného výzkumu
TAČR TREND III – Technologičtí lídři (V: podzim 2021)
  • Podpora měkkého výzkumu v průmyslu
TAČR ÉTA (V: listopad 2021)
  • Národní centra kompetence
TAČR NCK II: (V: listopad 2021)
  • Podpora mezinárodní spolupráce na VaV
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2021 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp