Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
9/2020 | 5/6

Mobiliář Levitee získal titul
pro nejlepší inovace

Uspěli jsme v soutěži podnikatelských záměrů s názvem PARÁDNÍ NÁPAD. Zabodovali jsme v ní s městským mobiliářem Levitee, který zvítězil v kategorii Nejlepší inovace.

Přispěli jsme ke vzniku publikace „Energetické úspory SME firem a jak na ně“


Kolektiv našich vědců se autorsky podílel na vzniku publikace s názvem „Energetické úspory SME firem a jak na ně“, kterou vydalo Národní centrum energetických úspor.

Zkoumali jsme vlastnosti člověkem vytvořených půd městské zelené infrastruktury


Hlavním cílem našeho projektu řešeného ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT bylo objasnit komplexní dynamiku toků vody, tepla a částic v člověkem vytvořených půdách městské modrozelené infrastruktury.

Naši zástupci se zapojili do kladenské platformy pro rozvoj energetiky


V rámci projektu SPARCS spolupracujeme na činnosti otevřené platformy zapojující zainteresované strany do rozvoje lokální energetiky a přípravy inovačních i demonstračních projektů v Kladně. 

Náš matematický model kontroluje ztráty v síti centralizovaného zásobování teplem


Dokončili jsme a otestovali v rámci smluvního výzkumu pro společnost ČEZ Teplárenská matematický model, který přispěje k lepší kontrole stavu sítě centralizovaného zásobování teplem.

Pracujeme na vývoji nového řešení pro využívání biomasy


Dlouhodobě se věnujeme zvyšování efektivity využití biomasy. Příkladem je úspěšný vývoj jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla WAVE, na který navazuje nový projekt plně automatické horkovodní kotelny.

Probíhá realizace klinických studií s využitím telemedicínského systému


Podílíme se na záměru provést klinické studie založené na sběru dat z běžného života lidí trpících chronickými chorobami. Pro tento účel je využíván telemedicínský systém Diani s moduly zaměřenými na nemocné s diabetem, hypertenzí a také na pacienty, u nichž je třeba průběžně sledovat úroveň fyzické aktivity.

Přiblížili jsme výstavbu chytrých energetických mikrosítí


Vyvinuli jsme inteligentní předávací místo energetické infrastruktury. Zařízení úspěšně prošlo testy a bude nabízeno developerům, kteří připravují výstavbu nových bytových domů a sídlišť.

Chceme se zapojit do výzvy European Green Deal


Výzva European Green Deal v rámci programu Horizont 2020 má za cíl podpořit náležitý a udržitelný společenský přechod EU směrem ke klimaticky neutrální, zelené a inovativní Evropě. Jednotlivé výzvy programu budou otevřeny od 22. září 2020 do 26. ledna 2021.

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí


Podílíme se na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při výstavbě bytových domů a spojovat silné stránky dvou běžně používaných systémů – nosného železobetonového skeletu a dřevěného panelového systému pro obvodové pláště a vnitřní dělicí konstrukce.

Možnosti financování 


 
  • Krátkodobá spolupráce s kreativními subjekty ve Středočeském kraji
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem:
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2020 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp