Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
3/2020 | 2/6

Tichá a účinná větrací jednotka

Vyvinuli jsme ve spolupráci se společností RECUAIR lokální větrací jednotku, při jejímž provozu nedochází k negativním zvukovým projevům. Zařízení navíc díky své unikátní konstrukci dosahuje vysoké účinnosti zpětného získávání tepla.

Betonové lavičky Levitee začínají sloužit v pražských ulicích


Vyvinuli jsme designovou sadu betonového městského mobiliáře s možností instalace inteligentních technologií. Novinku si již mohou obyvatelé i návštěvníci hlavního města vyzkoušet  v testovacím režimu na několika veřejných místech.

Účastníme se Solar Decathlon Europe 21


Tým z Fakulty stavební podpořený naším centrem uspěl v úvodním kole a bude pokračovat v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon Europe 21.

Navštívili jsme rakouskou „digitální továrnu“


Naši odborníci se zúčastnili studijní návštěvy výzkumného centra Digital Factory Vorarlberg, které se zabývá vývojem a zaváděním konceptu Průmysl 4.0.

Mladší sestra systému S.A.W.E.R. se jmenuje MAGDA


Vyvíjíme mobilní autonomní zařízení, které na korbě běžné dodávky může fungovat v pouštním prostředí jako nouzový zdroj vody ze vzdušné vlhkosti. Veřejnosti se představí v únoru 2021 na světové výstavě EXPO v Dubaji.

Lokální větrací jednotky s Peltierovými články


Naši odborníci pracují na vývoji lokální větrací jednotky umožňující regulaci teploty přiváděného vzduchu. Její použití je jednou z cest, jak splnit nároky na kvalitu vnitřního prostředí.

Konference Alternativní zdroje energie v Kroměříži


Zveme vás na konferenci, kterou pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel ve dnech 16. až 17. června 2020 v Kroměříži.

Zjednodušujeme hodnocení životního cyklu budov


Hledáme cestu jak usnadnit hodnocení dopadů výstavby, provozu a likvidace budov na životní prostředí. Výsledkem bude např. zrychlení a zlevnění procesu k udělování certifikátů kvality, jako jsou SBToolCZ, BREEAM, LEED a další.

Aplikace pro lokální energetické systémy


Účastníme se projektu Next Generation District. V jeho rámci byl v prosinci 2019 dokončen softwarový nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů. Nyní běží práce na prediktivní regulaci pro lokální distribuční soustavy.

Kde se s námi můžete setkat osobně

 
S odborníky z ČVUT UCEEB se můžete setkat v následujících měsících na těchto akcích.

Možnosti financování 

  • Podpora výzkumu a vývoje pro nováčky v inovacích:
TAČR Trend "Nováčci" (V: 4.12.2019 - U: 2. 4. 2020)
 
  • Podpora transferu technologií mezi VO a podniky
  • Podpora podnikatelských záměrů malých podniků
  • Rozvoj dopravy
  • Inovace v průmyslu
  • Spolupráce výzkumu s průmyslem:
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2020 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
info@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp