Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
7/2020 | 4/6

Na online konferenci jsme představili výsledky svého výzkumu


Ve čtvrtek 4. června 2020 proběhla konference Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, na které zástupci výzkumných týmů prezentovali své běžící i dokončené projekty a jejich výsledky. 

Spolupracujeme na výzkumu snižování hluku v průmyslových halách


Provedli jsme soubor výpočtových simulací, jejichž výsledky pomohou predikovat vliv střešních perforovaných trapézových plechů systémového řešení ISOVER Roof Acoustic na snižování hlučnosti v průmyslových halách.

Finalizovali jsme prototyp čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy 4.0


Vyvíjíme prototyp řídicího členu IQ-pump pro čerpadlové jednotrubkové otopné soustavy a plánujeme jeho pilotní nasazení v reálné budově.

Prokázali jsme, že biodynamické světlo pomáhá seniorům


Podíleli jsme se na unikátním vědeckém experimentu s biodynamickým osvětlením a získali nové poznatky o jeho přínosech pro zlepšení kvality lidského života.

Testujeme nový snímač oblohy pro předpovídání slunečního osvitu


Vyvinuli jsme snímač oblohy, který v současnosti prochází testováním odolnosti vůči venkovnímu prostředí. V praxi pak umožní lepší hospodaření s energií získanou fotovoltaickými zdroji ze slunce.

Dokončili jsme inteligentní předávací místo energetické infrastruktury


Pro společnost Grideo s.r.o. jsme vyvinuli a odzkoušeli inteligentní předávací místo energetické infrastruktury schopné detailně analyzovat odběry jednotlivých energií a vody.
 

Pomáháme malým obcím při plánování veřejných prostranství


Připravujeme metodiku, která umožní menším obcím plánovat podobu veřejných prostranství s ohledem na potřeby obyvatel a aktuální technologické možnosti.

Vyvinuli jsme energeticky aktivní lehké obvodové pláště budov


Od roku 2015 jsme zkoumali spolu s průmyslovým partnerem SKANSKA, a.s. možnosti integrace energetických prvků do fasádních modulů lehkých obvodových plášťů (LOP).

Navrhli jsme bytovou větrací jednotku s termoelektrickým výměníkem pro řízení teploty vzduchu


Pracujeme na vývoji bytové větrací jednotky, která umožňuje celoročně řídit teplotu přiváděného vzduchu bez nutné podpory systémů chlazení a vytápění. 

Získejte rychlou finanční podporu pro vaše inovační aktivity


Nabízíme malým a středním podnikům výhodnou spolupráci při vývoji a vylepšování jejich produktů a technologií v oblasti výstavby, energetiky, vnitřního prostředí budov, zkušebnictví a telemedicíny.

Možnosti financování 


 
  • Krátkodobá spolupráce s kreativními subjekty ve Středočeském kraji
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem:
OP PIK Aplikace VIII (V: září 2020)
 
  • Inovace na pomezí průmyslu a měkkých věd:
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2020 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp