Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
01/2022 | 1/6

Podívejte se, co nabízejí naši vědci


Několik našich výzkumných týmů natočilo krátká videa, ve kterých představují svou činnost a nabízejí možnosti využití zajímavých inovací v průmyslu, stavebnictví, solární energetice či při správě obcí a měst. Podívejte se na ně a pojďte s námi inovovat!

Nová fasáda zatopí i ochladí


Ve spolupráci se společností DEKMETAL s.r.o. vyvíjíme nový tepelně aktivní fasádní prvek, který kromě pasivní ochrany před povětrností bude budovám poskytovat energii pro vytápění nebo chlazení.

Antonín Lupíšek je v představenstvu CZGBC


Ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB Antonín Lupíšek byl na výroční členské schůzi České rady pro šetrné budovy zvolen za člena jejího představenstva.

Dům pro budoucnost brzy oslaví první výročí


Spolu s dalšími partnery jsme se podíleli na stavbě rodinného domu, který svým majitelům slouží pro běžné bydlení a zároveň je k dispozici vědcům jako testovací objekt k ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

Děkujeme za zpětnou vazbu k metodikám


V roce 2021 jsme vydali dvě metodiky zaměřené na plánování veřejných prostranství a opatření pro hospodaření s vodou ve městech. Obě publikace byly většinou uživatelů hodnoceny jako srozumitelné a přínosné.

Zabetonovali jsme senzory do mostu


Podíleli jsme se na pilotním projektu, jehož cílem bylo ověřit na novostavbě mostu možnost monitorování jeho stavu pomocí senzorů umístěných při betonáži přímo do konstrukce. Systém je schopen také průběžně zaznamenávat zatížení dopravou.

19. ročník celostátní soutěže ČEEP


Právě probíhá soutěž Český energetický a ekologický projekt 2021, konečný termín uzávěrky přihlášek je 25. března 2022.

Budeme se podílet na projektu DoRES


Uspěli jsme v mezinárodní výzvě EnerDigit Call 2020, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. V jejím rámci budeme partnerem projektu DoRES.

Díky nové síti může ušetřit energie i vaše obec


Nabízíme obcím, městům a městským částem bezplatné zapojení do první české sítě energetické účinnosti. Jejím smyslem je předávání a sdílení odborných rad a zkušeností s cílem podporovat projekty v oblasti úspor energie, využití inovací a obnovitelných zdrojů.

Navázání spolupráce s Technickou univerzitou Mnichov


Díky mezinárodnímu projektu RESINDUSTRY jsme navázali spolupráci s Technickou univerzitou Mnichov v rámci programu EuroTeQ, jehož se účastní deset univerzit napříč Evropou.

Možnosti financování 

 
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2022 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp