Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
3/2021 | 2/6

Získali jsme prestižní ocenění


Za náš technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí jsme obdrželi čestné uznání odborné poroty soutěže Vizionáři, kterou pořádá Sdružení CzechInno s cílem podporovat pronikání inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb do praxe.

Jakub Maščuch patří mezi 20 nejvýznamnějších tuzemských inovátorů


Vedoucí našeho vědeckého Týmu organických Rankinových cyklů a jejich aplikací Jakub Maščuch byl v rámci společného projektu redakcí CzechCrunch a Hospodářských novin zvolen mezi Innovators 20. Dvacítku oceněných osobností z byznysu, umění i akademické sféry vybrala z několika stovek nominací veřejnosti odborná porota, složená z výrazných postav tuzemské podnikatelské scény.

Představili jsme úspěšnou cestu k udržitelné ekonomice


V rámci Virtuální Best Practice Tour platformy #PartnersForSustainability jsme společně s předními českými společnostmi představili svá energeticky úsporná řešení, systémové inovace a další aktivity v oblasti udržitelného rozvoje.

Vyvinuli jsme flexibilní stavební systém pro energeticky efektivní bytové domy


Ve spolupráci se společnostmi RD Rýmařov a ŽPSV jsme dokončili vývoj prefabrikovaného konstrukčního systému pro výstavbu bytových domů nové generace.

Fasáda budoucnosti se jmenuje POWERSKIN+


V rámci mezinárodního projektu POWERSKIN+ se zaměřujeme na vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov.

Umělá inteligence změní stavebnictví


Zveřejnili jsme analýzu, která poslouží výzkumným organizacím, průmyslovým podnikům i státní správě jako podklad pro rozhodování v oblasti digitalizace a využívání umělé inteligence ve stavebnictví.

Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky


V našem buštěhradském areálu jsme zahájili dlouhodobý zkušební provoz kogenerační jednotka WAVE 120 na dřevní štěpku, která pokrývá potřebu tepla na vytápění a ohřev teplé vody v hlavní budově. Ta již díky tomu není závislá na externích dodávkách plynu, ale plně si vystačí s lokálně dostupnou dřevní biomasou.

Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů


Vyvinuli jsme solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a elektrické energie. V únoru 2021 byly instalovány jako součást systému S.A.W.E.R. v českém pavilonu na výstavišti EXPO v Dubaji, kde proběhne ověření jejich funkčních a technických vlastností.

Zapojíme se do nového programu Horizont Evropa


V letošním roce začíná již 9. rámcový program Evropské komise nazvaný Horizont Evropa (2021–2027), kterého se zúčastníme. Program je stejně jako předchozí program Horizont 2020 rozdělen do 3. základních pilířů.

Nové zařízení změří kvalitu vnějšího prostředí


Pracujeme na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí.

Možnosti financování 

 
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem ve Středočeském kraji
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2021 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp