Copy
Aktuální zprávy z našeho výzkumu
Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
 
1/2021 | 1/6

Naše čidla střeží před vlhkostí největší slovinskou dřevostavbu


Součástí budovy výzkumného centra Innorenew CoE ve slovinském přímořském letovisku Izola je také náš systém MoistureGuard. Instalace senzorů umožňuje sledovat vliv přímořského podnebí na dřevěnou konstrukci a včas odhalovat případné problémy se zvyšující se vlhkostí.

Inteligentní svítidlo ohlídá kvalitu vnitřního prostředí


Ve spolupráci společnosti Sans Souci vzniklo trubkové osvětlovací těleso vybavené senzory pro měření kvality vnitřního prostředí.

Nový nástroj usnadní navrhování fotovoltaických systémů budov


Vyvíjíme v rámci činnosti Národního centra kompetence CAMEB návrhový nástroj pro energetické specialisty, který určí realistické solární pokrytí a využití produkované elektrické energie během jednotlivých měsíců v roce. Výsledky bude možné využít pro navazující ekonomické a emisní bilance fotovoltaických systémů v budovách.

Podílíme se na mezinárodním výzkumu uhlíkové stopy budov


Účastníme se projektu Mezinárodní energetické agentury, jehož průběžné výsledky byly volně zpřístupněny ve speciálním čísle časopisu Buildings & Cities.

Solární komín zvyšuje účinnost přirozeného větrání


Na střeše našich buštěhradských laboratoří běží v plném provozu solární komín. Toto zařízení využívá akumulovaného tepla ze slunečního záření pro přirozené větrání budov. Díky tomu je možné větrat delší dobu bez potřeby elektrické energie.

Zabýváme se možnostmi skladování elektřiny prostřednictvím tepla


Společně s Fakultou strojní ČVUT zkoumáme problematiku skladování elektřiny prostřednictvím tepla pro relativně větší výkony a kapacity na úrovni elektráren a tepláren. Technologie sumárně nazývané jako Carnotovy baterie mají vysoký potenciál v blízké budoucnosti vstoupit na energetický trh a výrazně jej ovlivnit.

Zabýváme se využitím digitalizace a umělé inteligence ve stavebnictví


V rámci projektu CONAI se věnujeme problematice využití digitalizace a umělé inteligence v oblasti stavebnictví.

Naše MAGDA získala dva patenty


Dokončili jsme vývoj mobilního autonomního zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti, které se vejde na korbu běžné dodávky a bude v pouštním prostředí fungovat jako nouzový zdroj vody. 

Zveme Vás na on-line workshop – SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI


Proč se v německých městech a průmyslových podnicích daří významně šetřit energie? Lze německý model využít i v České republice? Jak fungují energeticky úsporné projekty (EPC) v Čechách? Na všechny tyto otázky Vám odpovíme během našeho dopoledního workshopu.

Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy


S partnery z národního centra kompetence CAMEB jsme navrhli a analyzovali koncept mokřadně-extenzivní zelené střechy zavlažované předčištěnou šedou vodou a využívající v substrátu recyklovanou cihelnou drť spolu s pyrolyzovaným čistírenským kalem. 

Možnosti financování 

 
  • Krátkodobá spolupráce s kreativními subjekty ve Středočeském kraji
  • Krátkodobá spolupráce výzkumu s průmyslem:
 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)
Facebook
Website
Email
Copyright © 2021 ČVUT UCEEB, All rights reserved.

Tento email dostáváte na základě předchozí spolupráce s ČVUT UCEEB.
Nechcete dostávat tento informační email?
Zrušit odběr můžete zde

www.uceeb.cz
marketing@uceeb.cz

Email Marketing Powered by Mailchimp