Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA september nyt || Yoga for løbere er tilbage fra 15. september

YOGAMUDRA blandede september bolcher

For English, please scroll down

Velkommen hjem fra sommerferie! Vi glæder os til at se dig tilbage på yogamåtten snart. Vi har nemlig både god plads med reglementeret afstand jf. Corona / Covid-19 retningslinjerne - altså minimum 2 m mellem næsetipperne og minimum 4 m2 pr. deltager med maksimum 16 deltagere pr. klasse, og vi spritter og rengør på livet løs - og vi har god plads til flere elever på de fleste klasser. 

Husk blot, at du skal melde dig til klasse hjemmefra; du skal møde minimum 5 minutter før klassestart, så læreren kan checke dig ind via din forhåndstilmelding; og du skal medbringe egen yogamåtte og et lille håndklæde (til at lægge over meditationspuden).

Skulle du glemme din yogamåtte en enkelt gang, har vi en back-up plan. Men det går ikke an at blive ved med at glemme den... Vi har måttetasker på tilbud, hvis du ønsker en nem og elegant måde at bringe din yogamåtte til og fra klasse, ligesom du også kan købe en ny og slidstærk yogamåtte hos os.

Yoga for løbere er tilbage
Peter er en habil løber med mange års erfaring i at kombinere løb og yoga og at få det bedste af de to verdener. Så kom og vær med, når vi igen har Yoga for løbere i skemaet fra tirsdag 15. september. Det er én times effektiv yoga kl. 18:30-19:30, og du må gerne forvente sved på panden! Du må selvfølgelig også gerne være med, selvom du ikke betragter dig selv som løber.

Ansøgningsfrist på 200-timers yogalæreruddannelserne
Der er ansøgningsfrist til vores uddannelse i København, som starter næste onsdag, i morgen 15. september!! Skal du med, er det nu, du skal sende din ansøgning.

Der er ansøgningsfrist til vores uddannelse i Hillerød/Gadevang 15. oktober. Til gengæld er der kun få ledige pladser tilbage - og der er "early bird" rabat ved ansøgning og betaling senest 23. september. Så skriv hellere i dag end i morgen.

Her er hvad Julie, som netop er sprunget ud som yogalærer fra vores uddannelse, siger, hun har fået ud af at tage sin yogalæreruddannelse hos os:

"Uddannelsen har givet mig:
Kendskab til og forståelse af åndedrættets betydning for krop og sind ..
Etablering af egen meditationspraksis ..  
Bedre forståelse af kroppen og lyst til at arbejde med kropsbevidsthed og sammenhængen mellem krop, sind, følelser og psykisk og fysisk velvære ..
Evnen til at kunne arbejde bevidst med egen yogapraksis og dele den med andre ...
Bevidsthed om og ideer til måder at formidle/dele/undervise i yoga ..
Sprog til at dele yogaen ..
Indsigt i yogaens historie, filosofi og psykologi ..
Opmærksomhed på forskellige måder at opleve, dyrke og bruge yoga ..
Et videns-, interesse- og inspirations-fællesskab omkring yogaen ..
Inspiration til steder hvor jeg kan blive ved med at lære mere om yoga ..
Endnu mere nysgerrighed på yogaens verden.
Kære Bodil og Peter, TAK for alt det."

Du kan læse flere udtalelser og anbefalinger her. Vi bliver virkelig glade og stolte over at modtage så fine ord fra vores trainees. For vores grundlæggende ønske med yogalæreruddannelsen er nemlig at rykke deltagerne både professionelt og personligt. Vores uddannelse rækker langt ud over asana teknik og smarte "cues". Det er en udviklingsrejse på mange planer, og en super spændende og lærerig en af slagsen. Også for os ved roret.

Gravidyoga online
Bodil har skabt en "mobbedreng" af et Gravidyoga online kursus - med 22 timers Gravidyoga (åndedræt, bevægelse, afspænding mv.), grundig fødselsforberedelse og Fødselsyoga plus en masse super brugbare tips til en nemmere hverdag med en smuk, rund mave! Du kan bruge forløbet til at holde dig i form, til at få mere ro i krop og sind, til at sove bedre, til at opleve bedre kontakt til baby - og til at blive tip top klar til en fantastisk fødsel. - Du får faktisk et helt doula-forløb her med undtagelse af doula (Bodil) med til selve fødslen!

Undervisningen er fordelt over 8 uger, så start gerne ikke senere end når, du er i uge 30. Du må også meget gerne starte før - for du har adgang til materialet i 100 dage fra start, dvs. yderligere 6 uger efter at de sidste lektioner er frigivet.

Fødselsforberedelsen rækker langt ud over, hvad du finder på hospitalerne! Og så kan du oveni købet se (og gense) fødselsforberedelsen og Fødselsyoga praksisserne, dvs. hvordan du helt konkret kan bruge Gravidyoga til at tackle veer mv. under fødslen, sammen med din partner eller den person, der skal være din hjælper til fødslen.

Kan du bedst lide fornemmelsen af at gå på et hold sammen med andre, så meld dig til opstart den 1. i måneden (oktober, november, december, osv.), hvor en gruppe gravide mamas starter op sammen. Er du i tidsnød, eller har du bare ikke behov for at følges med andre, så kan du starte præcis den dag, der passer dig bedst

Der er 7 dages fuld returret. Dvs. du kan prøve kurset af i 7 dage og fortryde og få hele din betaling retur - uden yderligere forklaring.

Og du har Bodil med på sidelinjen gennem hele forløbet og kan løbende stille spørgsmål til undervisningen i et lukket online deltagerfællesskab. Du får sædvanligvis svar indenfor få timer.

Meld dig til her. Eller del linket med din gravide veninde, kollega, kæreste eller nabo. Tak.

Lidt om klassenavne
Måske har du bemærket, at vores klasser har skiftet navn til YOGA og Blid YOGA efter Corona nedlukningen? Lærerne er dog de samme - og det er indholdet også. Så du kan sagtens komme og være med, selvom du ikke længere finder et "Astanga", "Iyengar" eller andet stilnavn i skemaet.

Den primære årsag er, at yogaverdenen igennem mindst et årti har været plaget af skandaler, hvor yogalærere kravler mod magtens tinder, bliver udråbt - eller udråber sig selv - til guruer, for så at dratte ned af piedestalerne med hule bump, når de bliver afsløret i magtmisbrug, sexmisbrug og andre uhyrligheder. Yogaens fundamentale principper om ikke-vold og sandfærdighed synes glemte... Skandalerne har ramt f.eks. Astanga, Iyengar, Bikram, Jivamukti, Anusara, Kundalini, Satyananda, Sivananda yoga m.fl. Vi har talt om det i årevis, også på vores yogalæreruddannelse. Vores ønske er, at yogaelever og -lærere verden over åbner øjnene i stedet for at vende det blinde til... Og vi vil ikke længere bidrage til branding af alle disse yogastilarter med tvivlsom etik og historik. 

Derfor underviser vi "kun" i YOGA, med hjerne og et stort hjerte.

YOGAMUDRA mixed September sweets

Welcome home from summer vacation! We look forward to seeing you back on the yoga mat soon. We have both good space with regulated distance, cf. the Corona / Covid-19 guidelines - i.e. a minimum of 2 m between the tips of the noses and a minimum of 4 m2 per participant with a maximum of 16 participants per class, and we spray and clean intensely - and we have plenty of room for more students in most classes.

Just remember to sign up for class from home; you must show up at least 5 minutes before class starts so that the teacher can check you in via your pre-registration; and you must bring your own yoga mat and a small towel (to put over the meditation cushion).

Should you forget your yoga mat once, we have a back-up plan. But it is not possible to keep forgetting it ... We have mat bags on offer if you want an easy and elegant way to bring your yoga mat to and from class, just as you can also buy a new and durable yoga mat from us.

Yoga for runners is back
Peter is a skilled runner with many years of experience in combining running and yoga and getting the best of both worlds. So come and join us when we again have Yoga for runners in the schedule from Tuesday 15 September. It is one hour of effective yoga at 18:30-19:30, and you can expect sweat on your forehead! Of course, you are also welcome to participate, even if you do not consider yourself a runner. The class is taught in Danish.

Application deadline for the 200-hour yoga teacher training courses
There is an application deadline for our training in Copenhagen, which starts next Wednesday, tomorrow 15 September !! If you are going to join, now is the time to send in your application.

The application deadline for our training in Hillerød / Gadevang is 15 October. However, there are only a few spaces left - and there is an "early bird" discount on application and payment no later than 23 September. So write better today than tomorrow.

Both trainings are taught in Danish.

Pregnancy yoga online
Bodil has created an in-depth Pregnancy yoga online course - with 22 hours of Pregnancy yoga (breathing, movement, relaxation, etc.), thorough birth preparation and Birth yoga plus a lot of super useful tips for an easier everyday life with a beautiful, round belly! You can use the course to stay in shape, to have more peace of mind and body, to sleep better, to experience better contact with the baby - and to get completely ready for a fantastic birth. - You actually get a whole doula course here with the exception of the doula (Bodil) attending the birth itself!

The Pregnancy yoga online course is "only" available in Danish right now. But Bodil is working on translating and re-recording the entire course in English at the moment. So stay tuned for more information on that.

And feel free to share this sign up link with your Danish-speaking pregnant girlfriend, colleague, sister or neighbour. She can start today, if she wants to. Thank you.

A little about class names
Maybe you have noticed that our classes have changed their name to YOGA and Gentle YOGA after the Corona lockdown? However, the teachers are the same - and so is the content. So you can safely come and join, even if you no longer find an "Astanga", "Iyengar" or other style name in the schedule.

The primary reason is that for at least a decade, the yoga world has been plagued by scandals in which yoga teachers crawl towards the pinnacles of power, are proclaimed - or proclaim themselves - gurus, then drop down from the pedestals with hollow bumps when revealed in abuse of power, sexual abuse and other atrocities. Yoga's fundamental principles of non-violence and truthfulness seem to have been forgotten ... The scandals have affected e.g. Astanga, Iyengar, Bikram, Jivamukti, Anusara, Kundalini, Satyananda, Sivananda yoga and others. We have been talking about it for years, also in our yoga teacher training. Our wish is that yoga students and teachers around the world open their eyes instead of turning a blind eye ... And we will no longer contribute to the branding of all these yoga styles with questionable ethics and history.

That is why we "only" teach YOGA, with brain and a big heart.

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp