Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA x YouTube || Peter 'in action' til den nyeste YOGAMUDRA yogavideo

Rul yogamåtten ud derhjemme || YOGAMUDRA x YouTube x 13

For English, please scroll down

Vi håber, du og dine kære er sunde og raske!!

Du har ikke hørt fra os i noget tid. Dels fordi vores nyhedsbrev har været sat på pause. Dels fordi yogastudiet blev lukket ned med øjeblikkelig virkning 11. marts om aftenen pga. corona-krisen.

Siden har vi knoklet på højtryk for at få yoga ud til vores elever! Vi håber jo at komme helskindede igennem denne krise, både personligt og som yogastudie, selvom vi ikke har oplevet noget værre siden opstarten i 2004... Og vi tænkte, at du kunne være interesseret i yoga online med os, selvom du ikke var aktivt medlem hos os ved nedlukningen. Det håber vi.

For at støtte yoga derhjemme i denne corona-tid har vi valgt at fokusere på at lave yogavideoer til YouTube (fremfor "live" klasser på f.eks. Facebook eller Zoom), så du kan nyde godt af yoga med os, når det passer ind i løbet af dagen. Måske går du stadig på arbejde; måske hjemmeskoler du børn, samtidig med at du forsøger at løse dine arbejdsopgaver hjemmefra (ligesom os). 

Vi har nu 13 yogavideoer, nogle på dansk, nogle på engelsk, klar på vores YouTube kanal

Astanga yoga med Peter, 2 x video på dansk
Hatha yoga med Bodil, 1 x video på dansk, 2 x video på engelsk
Meditation med Peter, 1 x video på dansk
Mindful strength med Peter, 1 x video på dansk 
Yoga for rest med Bodil, 1 x video på engelsk
Yoga nidra med Bodil, 4 x video på dansk, 1 x video på engelsk

Og der kommer løbende flere til.

Så hvad kan du gøre for at støtte os og være med til at sikre, at yogastudiet kommer levende igennem corona-krisen?

1. Du kan nu købe et særligt corona klippekort via websitet til 200 kr. Vores tanke er, at betalingen dækker 5 yogaklasser, som du tager med os på YouTube. Skriv til info(at)yogamudra.dk, når du har brugt dine klip, dvs. set 5 klasser på vores YouTube kanal, så trækker vi klippene fra din profil.

2. Du kan også sende os betaling for corona klippekort udenom websitet med MobilePay til 55799.

3. Du kan abonnere på vores YouTube kanal, så vi kan nå bredere ud. Vi har nu rundet 180 abonnenter, men "the more, the merrier!" Om et par uger kan vi forhåbentlig også få et kanalnavn, der er til at huske... Så abonner, "like", kommenter og del endelig! Og har du ønsker til en video, så skriv endelig.

Vi er dybt taknemmelige for den støtte og opmuntring, vi modtager. Af hjertet TAK. 

Roll out the yoga mat at home || YOGAMUDRA x YouTube x 13

We hope you and your loved ones are staying healthy !!

You haven't heard from us for some time. Partly because our newsletter has been paused. Partly because the yoga studio was shut down with immediate effect March 11 in the evening due to the corona crisis.

Since then we have been working around the clock to get yoga out to our students! We hope to get through this crisis without too many 'scratches', both personally and as a yoga studio, even though we have not experienced anything as severe as this since our opening in 2004... And we thought you might be interested in yoga online with us as well, even if you were not an active member at the shutdown. We hope so.

To support your home yoga practice during this time, we have chosen to focus on making yoga videos for YouTube (rather than "live" classes on Facebook or Zoom, for example) so you can enjoy yoga with us when appropriate during the day. Maybe you still go to work; maybe you are home schooling your children while trying to work from home (like us).

We now have 13 yoga videos, some in Danish, some in English, ready on our YouTube channel:

Astanga yoga with Peter, 2 x video in Danish
Hatha yoga with Bodil, 1 x video in Danish, 2 x video in English
Meditation with Peter, 1 x video in Danish
Mindful strength with Peter, 1 x video in Danish
Yoga for rest with Bodil, 1 x video in English
Yoga nidra with Bodil, 4 x video in Danish, 1 x video in English

And more are coming.

So what can you do to support us and help ensure that the yoga studio will survive this corona crisis?

1. You can now purchase a special corona yoga pass through the website for dkk 200. We suggest that the payment covers 5 yoga classes that you do with us on YouTube. Write to info(at)yogamudra.dk when you have used your classes/clips, i.e. followed 5 classes on our YouTube channel, then we will deduct the classes/clips from your profile.

2. If you have access to MobilePay (requires a bank account in Denmark) you can also pay for the corona yoga pass directly, without going to the website first. Pay 200 dkk with MobilePay to 55799.

3. You can subscribe to our YouTube channel so we can reach more people. We have reached 180 subscribers, but "the more, the merrier!" In a couple of weeks, hopefully we can also get a channel name that is easy to remember... So please, subscribe, "like", comment and share! And if you have great ideas for new videos, do write to us.

We are deeply grateful for the support and encouragement that we receive. THANK YOU from the bottom of our hearts.

Stay safe!

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp