Copy
Vis denne e-mail i din browser

Information til medlemmerne

Dørene er åbne fra kl. 8:30 for alle medlemmer, der har lyst til at hjælpe med klargøring: Kaffe, ostemad, borde mm.
Bemærk: Stedet er Sponsorloungen, Lyngby Stadion. Se hvordan du finder vej.

Næste medlemsmøde er tirsdag 9. april 2019

Mødet starter kl. 9:30 med "Præsentation af medlemmerne", efterfulgt af:

Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen

v/Sigurd Agersnap, formand for Teknik‐ og Miljøudvalget

Vi skal høre om hvad der sker i Teknik- og Miljøudvalget.  Affaldsstrategi, genbrug, trafik/letbane, klimatilpasning ….

Program:

 • 09.30 – 09.50 Velkomst og introduktion af 3 medlemmer. 
 • 09.50 – 10.35 Indlæg ved Sigurd Agersnap
 • 10.35 – 10.40 Pause
 • 10.40 – 10.55 Diskussion i grupper 
 • 10.55 – 11.25 Afsluttende diskussion med Sigurd Agersnap.  
 • 11.25 – 11.30 Afslutning – undergrupper m.m.

Der arrangeres en udflugt til Vestforbrændingen den 11.6.2019.
Invitation er udsendt. Der er 30 pladser, der er kun få pladser tilbage.

Rejsegruppen holder møde kl 12-14.
Billeder og fortællinger fra Paris og billeder og oplevelser fra rejser med Nordkaperen. Hvis der er mere tid vil jeg vise billeder fra Sydafrika og Krüger Nationalpark.
Jørgen Fynsø
Tovholder

Mødekalenderen

Se mødekalenderen nederst i denne e-mail. Vi lægger op til et forrygende forår – og har også den første aftale på plads efter sommerferien. Husk at tilføje møderne til din egen kalender!

Referat af mødet d. 26. marts 2019
 
Hemingway Club Lyngby
 

 1. Velkomst
Anders Lützhøft bød velkommen til et nyt og spændende møde. Rettede en særlig velkomst til de nye medlemmer, som blev rådet til at søge information om klubbens aktiviteter mv. på klubbens hjemmeside. Alle medlemmer blev opfordret til at iføre sig det nye navneskilt gældende for 2019.
 1. Præsentation af medlemmer
Spændende præsentationer fra Niels Søndergård Pedersen, Tom Arnoldsen og Jens Bo Olesen
 
 1. Radiochef i Danmarks Radio Gustav Lützhøft
Radiochefen kaldte sit foredrag for ”DR – i et omskifteligt mediemarked”.
 
Et stigende antal unge har i dag ikke et ”klassisk” TV, ligesom deres daglige forbrug af flow-tv er stærkt dalende. Derimod daler de unges radiolytning kun en smule.
 
Mere end 8 ud af 10 streamer musik. Der gælder særligt for de unge, mens de ældre fortsat bruger traditionel radiolytning, som deres tilgang til musikken.
 
Netflix m.fl. råder over budgetter, som DR kun kan drømme om.
 
Radioen er stadig et stærkt medie, som når 9 ud af 10 danskere hver uge.
 
Som forberedelse til medieforliget viste DRs analyser, at størstedelen af DRs midler (3,2 mia. kr. ud af 4,1 mia. kr.) går til programmer, mens resten går til faste omkostninger. 95 % af DRs programøkonomi går til dansk indhold. Næsten halvdelen af DRs programøkonomi havner i det eksterne marked.
 
Om DR og den nye spareudviklingsplan fra oktober 2018 blev det oplyst, at besparelser på 420 mio. kr. bringer økonomien i balance til og med 2021. 375 – 400 stillinger nedlægges.6 flow-tv kanaler sammenlægges til 3, mens 8 radiokanaler sammenlægges til 5. Den regionale dækning styrkes, mens kor og orkestre friholdes for besparelser sammen med DR’s tv-drama, små børn og dokumentar. Sport, underholdning og livsstil samt udenlandsk fiktion underlægges markante besparelser. En årsag er bl.a., at prisen på sportsudsendelser fortsat er stærkt stigende.
 
Om DR og den nye radioplan blev det bl.a. oplyst, at den vil indebære et mere digitalt radio, en klar arbejdsdeling og profil på kanalerne, fortsat mangfoldigt musiktilbud og styrker regionalt og digitalt nyhedstilbud.Flow-radiokanalerne er fremadrettet P1, P2, P3, P4 og P5, ligesom der kan hentes DR radio on demand. P1 og P2 ændres ikke, mens fx P5 vil være for det mere modne publikum i form af pensionister og næsten – pensionister. Der kommer styrket regional dækning i P4 morgen, og P5 regionaliseres.
 
Radiochefens foredrag gav anledning til en stor spørgelyst hos medlemmerne.
 
 1. Undergrupper
Vinklubbens møde d. 19/3 forløb til alles tilfredshed.Fremtidige møder kan holdes i Frivillighuset efter nærmere aftale med Line Pinstrup.
Som hjælp til start af undergrupper, er der udarbejdet en vejledning, som kan findes på hjemmesiden.
 
 1. Kommende møder
D. 9/4 2019 holder formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap et indlæg om ”Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen”.

Som opfølgning på mødet er der d. 11. juni 2019 arrangeret en rundvisning på Vestforbrænding. Tilmelding sker på Nem Tilmeld jf. den særskilt udsendte meddelelse til medlemmerne herom.
 1. Medlemstatus
99 af de hidtidige 100 medlemmer har valgt at fortsætte deres medlemskab. Fra ventelisten fra 2018 er samtlige 11 på listen nu optaget som medlemmer. Vi er herefter 110 medlemmer.

Mange hilsener fra styregruppen

Jørn Moos, Anders Lützhøft, Poul Hedegaard, Kristian Pedersen og Bent Elting

Nyt fra undergrupperne

Rejsegruppen 26.3.2019: Carsten Lund viste billeder og fortalte en masse interesante ting fra Balkan, da han har været udstationeret i flere år, og derfor kendte en masse om kulturen og hvordan de lokale boede. Undertegnede viste billeder og fortalte om oplevelser fra mange rejser i USA.
Der er åbenbart ikke den store interesse for at deltage i rejseklubben så derfor blev det aftalt at vi skulle op på 12-15 personer ellers ville vi stoppe. Mødet d. 9/4 skulle så vise hvor mange der var interesseret i rejseklubben, ellers ville det blive det sidste møde.
Næste gang den 9. april 2019 kl 12.
Jørgen Fynsø, tovholder.

Kulturgruppen: Som omtalt i referatet fra forrige møde arrangerer Kulturgruppen rundvisning i Bondebyen med Mette Henriksen. Der vil være mulighed for deltagelse efter først til mølle princippet, når tilmelding bliver udsendt.

Tur til Vestforbrændingen: Som opfølgning på Sigurd Agernsnaps foredrag (den 9. april) arrangeres en tur til Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup den 11. juni 2019 kl. 9.00 -11.00.

Hvad sker der med dit affald - du bliver taget med på en rejse i termer som ressourcer, råstoffer, genanvendelse, genbrug, sortering og meget mere - og du får mulighed for at stille spørgsmål.  Besøget slutter af med en rundvisning på forbrændingsanlægget. Her oplever du hele affaldets vej, fra det kommer ind med skraldebilerne, til det bliver brændt, og energien bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme. 

Max. 30 kan deltage i besøget, der er gratis - tilmelding kan jfr. tidligere udsendt mail foretages via NemTilmeld. Der er kun få pladser tilbage.

Transport: Man kan køre med fra Idrætsbyen kl. 08.30. 
 

 

Mødekalenderen

TidspunktProgram
Tirsdag
09‐04‐2019
09:30‐11:30
Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen
Sigurd Agersnap, formand for Teknik‐ og Miljøudvalget.
Vi skal høre om hvad der sker i Teknik‐ og Miljøudvalget.
Affaldsstrategi, genbrug, trafik/letbane, klimatilpasning ….

Der arrangeres en udflugt til Vestforbrændingen den 11.6.2019.
Invitation er udsendt.
Tirsdag
09‐04‐2019
12:00‐14:00
Møde i Rejsegruppen
Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion
Tirsdag
23‐04‐2019
9:30 – 11:30
Hemingway ‐ en mand og en myte
Bo Tao Michaelis fortæller om Ernest Hemingway med baggrund i sin meget roste biografi fra i 2016.
Sted: Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion
Tirsdag
07‐05‐2019
9:30 – 11:30
Københavns nyere befæstning.
Et foredrag om Vestvolden. v/Søren P. Petersen, formand for Dansk Vandrelaug Lyngby afd.

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion.
Tirsdag
07‐05‐2019
12:00‐14:00
Møde i Rejsegruppen
Billeder og fortællinger fra Paris og billeder og oplevelser fra rejser med Nordkaperen.
Hvis der er mere tid vil jeg vise billeder fra Sydafrika og Krüger Nationalpark.
Jørgen Fynsø
Tovholder
Tirsdag
21‐05‐2019
9:30 – 11:30
Overmod og afmagt
Indlæg ved professor Jørgen Grønnegaard Christensen.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
04‐06‐2019
9:30 – 11:30
Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud i 1990
Hvordan kunne det lade sig gøre, at bestyrelsesformanden i mere end 20 år Johs. Petersen kunne holde koncernens katastrofale økonomiske stilling stilling skjult over for alt og alle? Indlæg ved Anders Wejrup.
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
18‐06‐2019
9:30 – 11:30
30 år i dansk politik
Vi får besøg af Marianne Jelved med indlægget: "Hvilke forandringer sker der i vores demokrati, og hvad er perspektiverne? Civilsamfundet og frivillighedskultur overfor konkurrencestaten og symbolpolitik: Perspektiv på udviklingen i vores demokrati."
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Sommerpause
Tirsdag
13‐08‐2019
9:30 – 11:30
Medlemsmøde

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion.
Tirsdag
27‐08‐2019
9:30 – 11:30
Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden?
Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidl. leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse.
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
10‐09‐2019
9:30 – 11:30
Cykeltur til Hælen
Per Allan Jensen fortæller om sin cykeltur fra Frederiksberg til Italiens sydligste spids.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
24‐09‐2019
9:30 – 11:30
Medlemsmøde

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion

Klik her for at redigere dine data

Dine data omfatter e-mail, navn, adresse, telefon, fødselsdag og interesser.

 

Copyright © 2019 Hemingway Club Lyngby


Du kan framelde dig listen her.
Hvis du framelder dig, bliver du samtidig meldt ud af klubben.

Email Marketing Powered by Mailchimp