Copy
Vis denne e-mail i din browser

Information til medlemmerne

 

Næste ordinære medlemsmøde er tirsdag 4. 6. 2019 kl. 09.30.

Mødet afholdes i Restaurant 1. Se hvordan du finder vej

Dørene er åbne fra kl. 8:30 for alle medlemmer, der har lyst til at netværke og/eller hjælpe.

 

 

Mødet starter kl. 9:30 med "Præsentation af medlemmerne", efterfulgt af:

Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud i 1990

Hvordan kunne det lade sig gøre, at bestyrelsesformanden i mere end 20 år Johs. Petersen kunne holde koncernens katastrofale økonomiske stilling stilling skjult over for alt og alle? Indlæg ved Anders Wejrup.

Mødekalenderen

Kalenderen ligger online og vil derfor altid vil være opdateret med det sidste nye.

Det er også via Mødekalenderen du tilmelder dig klubbens gratis arrangementer.
Klik på den blå eller røde titel på arrangementet.

Du finder kalenderen ved at klikke herReferat møde 21.05.2019                                                      
Hemingway Club Lyngby

  1. Velkomst
Ca 70 medlemmer deltog i dagens møde, hvor Jan Frøkjær, Erik Christian Krogager, Steen Kristoffersen præsenterede sig.
  1. Indlæg af prof. emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen
Formanden bød velkommen til dagens foredragsholder, prof. Jørgen Grønnegaard Christensen. Jørgen er et kendt navn fra dagspressen, hvor han ofte har kommenteret politikernes handlinger. Han er også medforfatter til bogen ”Overmod og afmagt”, som handler om forholdene i Skat. Med indlæg fra Anders Lützhøft og Peder Loft har vi været godt rundt om Skat, som fylder så meget, at det er vanskeligt at komme rundt om det hele.

I øvrigt er Jørgen og jeg begge fra Fyn. Vi tog sammen rutebilen fra Nr. Lyndelse til Odense Katedralskole, hvor vi begge er studenter fra 1963. Vores medlem Kurt Fonnesbæk roer sammen med Jørgens kone, og det var den måde kontakten blev etableret på.

Jørgen Grønnegaard Christensen (JGC) udgav i 2018 sammen med professor Peter Bjerre Mortensen bogen ”Overmod og afmagt – historien om det nye skat.” 

JGC tog i sit indlæg udgangspunkt heri. Under overskriften ”Forløbet” omtalte JGC beslutningsgrundlaget for sammenlægningen af de kommunale skatteforvaltninger med Statsskattedirektoratet i 2005. Det gik med JGC’s ord ”rask for sig”, og det lå fra starten klart, at der kun var ”en mulig konklusion” på det det forberedende arbejde.

Den samtidige politiske beslutningsproces i 2004 og 2005 var ”overfladisk”.  Selve implementeringen bar præg af fordyrelser, forsinkelse – og sammenbrud i 2015. ”Aktørgalleriet” var Skatteministeriet, det alt for  dominerende Finansministerium, diverse regeringer og hurtigt skiftende skatteministre, et noget passivt Folketing, private konsulentfirmaer (Boston Consulting Group og Mc Kinsey) og Rigsrevisionen samt de ansvarlige embedsmænd.

Meget kunne ifølge JGC være gjort anderledes på områder som: reorganiseringen, inddrivelsen, IT-moderniseringen, ejendomsbeskatningen, de personalepolitiske spændinger og de lokalpolitiske udfordringer. JGC undrede sig over, at man forlod sig på arbejdet i Strukturkommissionen, og at man ikke var mere kritisk over for de dyre konsulenter.

JGC gennemgik herefter det genopretningsarbejde, som blev igangsat af skatteministeren i 2015, som har sikret sig bred politisk tilslutning – og p.t. med udløb i 2025. Trods oprettelse af syv nye skattestyrelser, forøgede bevillinger og personalenormeringer, så lader det sig ikke besvare med sikkerhed, om ”anden gang er lykkens gang”. Imens arbejder Skattekommissionen med et budget på 308 mio. kr. for at undersøge fortidens synder. JGC udtrykte tvivl om nytteværdien heraf.
 
  1. Interessegrupper.
Kulturgruppen ved Claus Colding-Jørgensen fortalte om en vellykket udflugt til Bondebyen .
Rejsegruppen savner større tilslutning. Et indlæg på det ordinære møde overvejes.
Vingruppen, Nyt møde 28/5, tilmeldingen er nu lukket. Ansvarlig Christian Løche Andersen.
Tur til Vestforbrænding 11.juni kl 9-11, arrangør er Kristian.
  1. Kommende møder

På næste møde kommer Anders Wejrup og fortæller om Skandalen i Nordisk Fjer.
Mødeleder er Anders Lützhøft.
 

Mange hilsener fra styregruppen

Jørn Moos, Anders Lützhøft, Poul Hedegaard, Kristian Pedersen og Bent Elting

Klik her for at redigere dine data

Dine data omfatter e-mail, navn, adresse, telefon, fødselsdag og interesser.

 

Copyright © 2019 Hemingway Club Lyngby


Du kan framelde dig listen her.
Hvis du framelder dig, bliver du samtidig meldt ud af klubben.

Email Marketing Powered by Mailchimp