Copy
Vis denne e-mail i din browser


Velkommen til Hemingway Club Lyngby

Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>
Tak for din indmeldelse i Hemingway Club Lyngby.
Vi glæder os til at se dig til næste møde i klubben, som er tirsdag den 26. marts 2019 kl. 09.30. Dørene åbnes kl 08.30..

Vi mødes i Restaurant 1 ved håndboldbanerne på Lyngby Stadion.
Se her for at finde vej.

Der er ingen tilmelding, så du møder bare op.

Vi har vedhæftet det sidst udsendte nyhedsbrev.
Her kan du læse mere om mødeindhold og de undergrupper der indtil nu er oprettet, eller er på vej, samt se vores mødekalender for de kommende møder.

Med venlig hilsen
På Styregruppen vegne
Johnny Rose Larsen
 

Nyhedsbrev 19.3.2019.
Information til medlemmerne

Dørene er åbne fra kl. 8:30 for alle medlemmer, der har lyst til at hjælpe med klargøring: Kaffe, ostemad, borde mm.
Stedet er Restaurant 1 foran håndboldhallerne. Se hvordan du finder vej.

Næste medlemsmøde er tirsdag 26. marts 2019

Mødet starter kl. 9:30 med "Præsentation af medlemmerne", efterfulgt af:

DR og den nye medievirkelighed

Gustav Lützhøft, radiochef i DR.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion

Mødekalenderen

Se mødekalenderen nederst i denne e-mail. Vi lægger op til et forrygende forår – og har også den første aftale på plads efter sommerferien. Husk at tilføje møderne til din egen kalender!

 

Referat fra mødet 12-03-2019

1. Velkomst

 Formanden bød velkommen til et nyt spændende møde.

Som opfølgning på referatet fra sidste møde, som handlede om prostatakræft, blev det fremhævet at der skulle være klare symptomer før henvendelse om lægeundersøgelse.

Stadsarkivar Mette Henriksen blev budt velkommen til en dag, som var planlagt af Kulturgruppen.

 

2. Præsentation af medlemmer

 Mogens Sloth Nielsen, Carsten Lund og Poul Erik Holm stod for dagens spændende præsentationer.

3. Stadsarkivar Mette Henriksen: Lyngby i 1950´erne

 Lyngby har haft en rivende udvikling efter 2. verdenskrig, så kom en periode som museumskommune og nu er der atter gang i udviklingen som vidensby. I dag vil Mette fortælle os om 1950´erne.
 

Mette præsenterede sig og fortalte om Stadsarkivet på Friboeshvile, som er åbent for offentligheden, og opfordrede til besøg. Flere informationer kan findes på www.stadsarkivet.ltk.dk

Sognerådsformand (1928-1950) Ingvar Nørgaard (S) var initiativtager til udviklingen ved Sorgenfri Torv og Virum Torv, hvor man byggede på bar mark.

Udviklingen blev fulgt op af borgmester Fenneberg (C) 1950-1972.

Befolkningen er vokset fra 20.000 til nu 55.000 og der blev bygget mange ejerboliger og almene udlejningsboliger i Fortunbyen, Lundtoftegaard, Virum og Sorgenfri. Boligerne var primært planlagt til børnefamilier.

Det nuværende rådhus blev indviet i 1941. Fra 1952-59 blev Ulrikkenborgskolen, Hummeltofteskolen, Lundtofte skole og Fuglsanggaardskolen bygget.

Der blev bygget mange rækkehuse som f.eks. Ligustervænget (1952). I 1958 blev højhusene ved Sorgenfri Station bygget. Som noget nyt var der både butikker, børnehave og fællesfaciliteter.

Lyngbyvej gik gennem Lyngby Hovedgade, som havde trafikkaos indtil omfartsvejen kom i 1960. Der var trolleybusser frem til 1973. S-tog kom i 1936 og var med til at skabe udviklingen i Sorgenfri og Virum.

I 1960 var man oppe på 6000 arbejdspladser i kommunen, og mange pendlede til Lyngby. Blandt de store arbejdspladser var:

Dansk Stålindustri (haveredskaber og værktøj),

Dansk Gardin og Tekstilfabrik på Gl, Lundtoftevej med 300 ansatte. Bygningerne bruges i dag til kontorer, butikker og motionscenter. Navnet står stadig på gavlen.

Schous Strømpefabrik i Ørholm, med 700 ansatte, heraf mange kvinder, som kunne få børnene passet på fabrikkens børnehave.

Hirchsprungs tobaksfabrik med 380 ansatte.

Lyac som lavede batterier, og senere blev lukket på grund af forurening.

Lyngby havde et stort aktiv i både industri og handel.

I 1960 startede Magasin byggeriet af en ny stor butik.

En ny retsbygning skød samtidig op. (Kort efter måtte den lade livet for Lyngby Storcenter, og flytte til Sorgenfri, som nu også er revet ned).

Kulturen havde gode tider. Fenneberg arrangerede Picassoudstilling i 1954 på rådhuset. Sophienholm blev købt, Stadsbiblioteket blev indviet i 1964. Der var udlån af musik og kunstværker. Der var 2 biografer, Lyngby Bio og på Virum torv, hvor Fakta nu ligger.

Claus-Colding-Jørgensen fortalte at Kulturgruppen arranger rundvisning i Bondebyen med Mette. Der vil være mulighed for deltagelse efter først til mølle princippet, når tilmelding bliver udsendt.
 

4. Undergrupper

 Vinmøde afholdes 19/3. Invitation er sendt ud til alle medlemmer. Det er et forsøg på at kickstarte en vinklub. Mødet vil vise om der er interesse for sådan en klub. 22 har tilmeldt sig.

Rejsegruppen, Jørgen Fynsø, holder deres første møde i dag.

Ankermænd til undergrupper efterlyses. Som hjælp til start af undergrupper er der nu udarbejdet en vejledning, som kan findes på hjemmesiden.

5. Kommende møder

 26/3 kommer radiochef Gustav Lützhøft, DR, og fortæller om ”DR og den nye medievirkelighed”.

6. Medlemsstatus
 

Efter GF er situationen således:
Medlemmerne har været meget hurtige til at betale kontingent. 95 har betalt. Fristen for betaling er fastlagt til 15. marts.
Derefter tager vi stilling til optagelse af medlemmer fra ventelisten, som stadig vokser.

Opdatering 19.3.2019
98 har betalt for 2019. Det blev besluttet at optage alle på ventelisten fra 2018, med betalingsfrist den 28.3. Særskilt invitation er udsendt. 

Mange hilsener fra styregruppen

Jørn Moos, Anders Lützhøft, Poul Hedegaard, Kristian Pedersen og Bent Elting

Nyt fra undergrupperne

Rejsegruppen: Som omtalt i referatet holdt rejsegruppen møde 12.03.2019.
På mødet fortalte Carsten Lund om rejser i Balkan og undertegnede fortalte, og viste billeder fra en del nationalparker i det sydvestlige USA. Derefter skulle vi finde ud af hvad rejseklubben skal bruges til. Referat følger. Fremtidige møder vil være første ordinære møde tirsdag i måneden.
Næste gang den 9. april 2019 kl 12.
Jørgen Fynsø, tovholder.

Kulturgruppen: Som omtalt i referatet arrangerer Kulturgruppen rundvisning i Bondebyen med Mette Henriksen. Der vil være mulighed for deltagelse efter først til mølle princippet, når tilmelding bliver udsendt.

Tur til Vestforbrændingen: Som opfølgning på Sigurd Agernsnaps foredrag (den 9. april) arrangeres en tur til Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup den 11. juni 2019 kl. 9.00 -11.00.

Hvad sker der med dit affald - du bliver taget med på en rejse i termer som ressourcer, råstoffer, genanvendelse, genbrug, sortering og meget mere - og du får mulighed for at stille spørgsmål.  Besøget slutter af med en rundvisning på forbrændingsanlægget. Her oplever du hele affaldets vej, fra det kommer ind med skraldebilerne, til det bliver brændt, og energien bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme. 

Max. 30 kan deltage i besøget, der er gratis - tilmelding vil blive via NemTilmeld. Invitation  udsendes med næste nyhedsbrev.

Transport: Man kan køre med fra Idrætsbyen kl. 08.30. 

Vingruppen (under oprettelse): Foredrag om vin og samtidig vinsmagning 19.3.2019. Invitation er tidligere udsendt til alle medlemmer.
Tilmeldingen er lukket.

Om mødet:

Mødet er inspireret af Hemingwayclub Rudersdal, som med stor succes har haft et tilsvarende møde, hvor Bo Andersen fra Abildhill fortæller om vin og giver smagsprøver på 6 vine herunder vin fra Bourgogne og Chateauneuf du Pape.

Det er samtidig Styregruppens forsøg på at hjælpe med at starte en undergruppe for vin.

Vi forestiller os, at de af jer, der vil danne en vin-undergruppe finder sammen på denne dag, og aftaler videre forløb. Og især at en ildsjæl vil påtage sig at stå i spidsen for undergruppen.

Venlige hilsener

På Styregruppens vegne

Poul Hedegaard

 

Mødekalenderen

Tidspunkt Program
Tirsdag
26‐03‐2019
9:30 – 11:30
DR og den nye medievirkelighed
Gustav Lützhøft, radiochef i DR.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
09‐04‐2019
09:30‐11:30
Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen
Sigurd Agersnap, formand for Teknik‐ og Miljøudvalget, fortæller om politik, håndtering og sortering i lyset af ...
Sted: Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion

Som opfølgning på foredraget, arrangeres en tur til Vestforbrændingen den 11.6.2019.
Se under "Nyt fra grupperne".
Tirsdag
09‐04‐2019
12:00‐14:00
Møde i Rejsegruppen
Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion
Tirsdag
23‐04‐2019
9:30 – 11:30
Hemingway ‐ en mand og en myte
Bo Tao Michaelis fortæller om Ernest Hemingway med baggrund i sin meget roste biografi fra i 2016.
Sted: Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion
Tirsdag
07‐05‐2019
9:30 – 11:30
Reserveret.

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion.
Tirsdag
07‐05‐2019
12:00‐14:00
Møde i Rejsegruppen
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
21‐05‐2019
9:30 – 11:30
Overmod og afmagt
Indlæg ved professor Jørgen Grønnegaard Christensen.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
04‐06‐2019
9:30 – 11:30
Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud i 1990
Hvordan kunne det lade sig gøre, at bestyrelesformanden i mere end 20 år Johs. Petersen kunne holde koncernens katastrofale økonomiske stilling stilling skjult over for alt og alle? Indlæg ved Anders Wejrup.
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
18‐06‐2019
9:30 – 11:30
30 år i dansk politik
Vi får besøg af Marianne Jelved med indlægget: "Hvilke forandringer sker der i vores demokrati, og hvad er perspektiverne? Civilsamfundet og frivillighedskultur overfor konkurrencestaten og symbolppolitik: Perspektiv på udviklingen i vores demokrati."
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
  Sommerpause
Tirsdag
13‐08‐2019
9:30 – 11:30
Medlemsmøde

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
27‐08‐2019
9:30 – 11:30
Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden?
Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidl. leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse.
Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
10‐09‐2019
9:30 – 11:30
Cykeltur til Hælen
Per Allan Jensen fortæller om sin cykeltur fra Frederiksberg til Italiens sydligste spids.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
24‐09‐2019
9:30 – 11:30
Medlemsmøde

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion

Klik her for at redigere dine data

Dine data omfatter e-mail, navn, adresse, telefon, fødselsdag og interesser.

 

Copyright © 2019 Hemingway Club Lyngby


Du kan framelde dig listen her.
Hvis du framelder dig, bliver du samtidig meldt ud af klubben.

Email Marketing Powered by Mailchimp