Copy

Terugblik

 

#SDGCafé Na de Crisis: Mensenrechten centraal
 

10 December 2020


Op donderdagmiddag 10 december start het #SDGCafe live vanuit de Malietoren, de burelen van VNO-NCW, deze keer onze host voor dit café! De derde editie van het drieluik over mensenrechten, toegang tot recht, juist nu.
 
Kijk de livestream van het #SDGCafé terug.

Om 15.00 vulde het scherm zich en was er tijd voor onderlinge kennismaking. Wederom een gevarieerd gezelschap, met een gezamenlijke missie: de SDG’s. Zeer passend op de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties. 
 
Thea Fierens, namens de kerngroep van het #SDGCafe, gaf een toelichting op de derde bijeenkomst over Justice to all. Een vervolgstap op de vorige bijeenkomst, waarin Sam Muller van The Hague Institute for the Innovation of Law (Hiil) een lans brak voor het belang van de rol van het bedrijfsleven in het bereiken van toegang tot recht. Zijn wens was het om VNO-NCW actief te betrekken bij deze agenda. De nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen, heeft deze oproep aangegrepen om haar support uit te spreken voor de SDG-agenda en deze oproep over mensenrechten en toegang tot recht.
 

Introductie:


Jos Walenkamp, gaf een toelichting op het thema, als vertrekpunt voor de discussie. Lees hier de tekst van Jos.
 
Vervolgens de presentatie van de bijdrage van Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW via video. Een warme steunbetuiging aan het #SDGCafe, de doelen en de rol die het bedrijfsleven moet en kan spelen. Kijk hier de bijdrage van Ingrid terug.
 
Sam Muller, van Hiil spreekt zijn dank uit voor de bijdrage van Ingrid Thijssen voor zijn missie “toegang tot recht voor iedereen”, analoog aan de programma’s voor bijvoorbeeld de zorg. En die analogie is inspirerend. Denk daarbij aan toegepaste behandelingen, lage drempel toegang, innovaties en zorg op maat. Bij recht is dat complexer geregeld, want dat zit volledig in handen van de advocatuur en de rechterlijke macht en dat is duur. Om dat beeldend te maken: in het recht vragen we vaak een chirurg om een verkoudheid te behandelen. Het bedrijfsleven, maar ook de vakbonden, zijn nodig om tot een toegankelijk rechtssysteem te komen, wereldwijd. Denk daarbij aan (digitale) innovaties of het ontwikkelen van een legal identity system, wat enorm zou helpen. Kijk hier de bijdrage van Sam terug.
 
Linda van Beek, van Global Compact reikt informatie aan over de inzet van Global Compact en VNO-NCW t.a.v. deze agenda. Zij refereert daarbij aan het statement wat door vele CEO’s is ondertekend ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VN en wat een pleidooi is voor herstel gebaseerd op duurzaamheid. Zij benadrukt verder het belang van de ontwikkeling van wetgeving en het recht van slachtoffers. Kijk de bijdrage van Linda terug.
 
Cafébezoeker Joris Voorhoeve kwam, na een toezegging tijdens het vorige café, met de cijfers over wat het kost om de basisvoorzieningen uit de SDG’s, zoals gezondheid of onderwijs te bekostigen. Na uitvoerige studie en bronnenonderzoek komt hij uit op 2% van het wereld inkomen, 20 jaar lang. En dat is dus helemaal niet veel en meer dan haalbaar. Kortom, geld is niet de belemmeringen om de SDG’s te halen. Echter, de economische prioriteiten liggen elders en niet bij de basisbehoeften. Het kan dus anders en moet ook anders. Zelfs in Nederland is de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking gehalveerd. En het bedrijfsleven doet grootschalig aan belastingontwijking. Een eerlijk belastingplan is dus cruciaal en levert ook de bijdrage op aan die 2%. Kijk de bijdrage van Joris terug.
 
In de discussie wordt gepleit voor concrete handelingsperspectieven: segmenteer het bedrijfsleven (van zzp’er tot Unilever) en zorg voor (belasting)wetgeving en ethiek. Het moet de wetgever zijn die bepaalt en niet de aandeelhouder. Daarnaast komt de aanbeveling om alle fiscale regels onder de EU te laten vallen en een integriteitsoffensief in te zetten. 
 
Sam Muller vult aan: een “justice care” systeem kost voor de armste landen 20 dollar per jaar en ook dat is dus niet duur. Er zou een “justice economy” moeten ontstaan en dat is financieel zeer haalbaar. Het is dus een kwestie van politieke wil. 
 

De pitches:


De discussie wordt verbreed door pitches: 
Aoife Fleming, de SDG-jongerenvertegenwoordiger bij de VN neemt ons mee in het Youth Engagement PlanKijk de bijdrage van Aoife terug.
 
Gevolgd door een pitch van Gerard van Mourik, vluchtelingenwerker. Gerard beschrijft de harde werkelijkheid van de situatie in Noord Nigeria waar de combinatie van Boko Haram en Covid een dodelijke cocktail is. Mensenrechten worden daar met de voeten getreden en de kloof tussen wetgeving en toegang tot recht en die realiteit is groot en schrijnend. Kijk de videos en bijdrage van Gerard terug.
 
Nicolette Theunissen van Future Life Research, heeft als thema de kleine acties die iedereen kan doen om de mensenrechten te bevorderen. Uitkomsten ook van haar wetenschappelijk onderzoek. Kijk de bijdrage van Nicolette terug.
 
Maartje van der Woude, van de Universiteit van Leiden vertelt over haar onderzoek naar ‘governance by migration, onder andere over het bespreekbaar maken van complexe thema’s zoals Corona. Kijk de bijdrage van Maartje terug.
 

Verdere discussie:


Kernthema’s zijn en blijven: de belastingontwijking via derde landen, het gebrek daarbij aan transparantie, de noodzaak van wetgeving, een integriteitsoffensief. Maar ook hoe een brug te slaan tussen het “macro”debat over toegang tot recht met alle daarbij horende lobby en “micro”, de kille werkelijkheid op de grond. Zoals In Noord-Nigeria, of bij de door Corona afgesloten azc’... of de drama’s in de vluchtelingenkampen. Onaanvaardbaar. Maar ook de organisatie van de economie, niet gericht op basisbehoeften en recht, maar op consumentisme. Geef de allerarmsten een rol in de economie, hier in Nederland, maar ook wereldwijd. En moraliseren helpt niet, het zou moeten gaan om een herschikking van het eigen belang. 
 
Ivy de Bruyn van het SDG Charter geeft ons tot slot informatie over de campagne #duurzaamheidsakkoord: een richting voor 2021! Bekijk hier de bijdrage van Ivy
 

En wat geven we nog meer mee aan de voorzitter van VNO-NCW:


Een greep uit de opsomming: - arbeidsuitbuiting stopzetten - positie VNO-NCW over de donuteconomie - een duurzaam regeerakkoord bepleiten - innovaties inzetten in Afrika - het gesprek over met de bedrijven aanvoeren, HET gesprek over recht en herschikking van het eigen belang. 
 

Tot slot:


We realiseren ons dat de inzet om recht toegankelijk te maken voor ieder nog een weg te gaan heeft, de realisatie is niet eenvoudig. De rol van het o.a. bedrijfsleven is daarbij onontbeerlijk. We hopen in 2021 het gesprek hierover, ook met VNO-NCW, voort te zetten. We besluiten het #SDGCafé met het onderling afspraken maken om onze partnerschappen te versterken, immers geen café zonder date! En werken aan de SDG’s doe je samen. 
 
In Februari volgt een volgend #SDGCafé en u bent zoals altijd, van harte welkom. 
 
Met hartelijke groet en goede wensen voor de feestdagen,
 
De kerngroep van het #SDGCafe, Jos Walenkamp, Lieneke Hoeksema, Jasper Visser, Ronald Hiel en Thea Fierens

Wat is het #SDGCafe?

 
Het SDG Café is een onafhankelijk en informeel netwerk van personen die zich inzetten voor de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het oogmerk is bij te dragen aan het behalen van die SDGs door het verbinden van organisaties die hier actief bij betrokken willen zijn. In het café delen we kennis en bouwen we aan een netwerk. Het café is een werkplaats, entameert onderzoek, zet aan tot samenwerking en agendeert. Kortom, een bottom-up beweging voor de nieuwe werelddoelen.

Voor meer informatie en voorgaande edities, zie www.sdgcafe.nl.

Over Schuttelaar & Partners: The Agency for a Healthy World


Wij dromen van een duurzame en gezonde toekomst. Samen met onze klanten werken we aan de realisatie hiervan. Wij zijn het advies- en communicatiebureau voor een duurzame en gezonde wereld. Daar zetten onze 6 partners en 70 medewerkers zich iedere dag voor in.

Met denk- en daadkracht realiseren we creatieve oplossingen die van waarde zijn voor onze klanten. We zijn actief op de thema's Schone technologie, Gezonde zorg, Eerlijk eten, Circulaire economie, Toekomstgerichte landbouw, Duurzame fashion.

Om echte verandering tot stand te brengen, maken we graag gebruik van partijen die onze strategieën en plannen realiseren. En staan we altijd open voor samenwerking en nieuwe initiatieven. 
Copyright © 2020 SDG Cafe, Alle rechten voorbehouden.


Wil je jouw voorkeuren aanpassen? Dat kan hier of schrijf je uit van deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp