Copy
View this email in your browser


De nye retningslinier træder i kraft i dag den 8. februar


Vi har fra Erhvervsministeriet modtaget følgende:
Til jeres orientering er ændringsbekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 nu at finde på retsinformation - den træder i kraft mandag den 8. februar 2021.

Regeringen har, som I allerede ved, foretaget nogle enkelte bekendtgørelsesændringer, hvor det jo fsva. angår jeres medlemmer særlig er relevant at bemærke ændringen om, at der ikke længere er krav om forudbetaling ved Click & Collect:
1. § 6, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må uanset stk. 1, nr. 8 og 10, holde åbent for offentligheden med henblik på afhentning og eventuel betaling af pakker og varer, der kan dokumenteres at være forudbestilt eller forudbetalt, jf. dog § 9.«

Dertil har Erhvervsministeriet desuden vedlagt en opdateret Q&A for detailhandlen pba. bekendtgørelsesændringerne.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp