Copy
View this email in your browser
Hei,

Tämä on alkavan lukuvuoden ensimmäinen Kulttuuriketju-tiedote.

Koronavirus on yhä keskuudessamme ja se voi edelleen vaikuttaa Kulttuuriketjun sisältöjen - kuten muunkin opetuksen - toteuttamiseen. Kuten kaikki tiedämme, tilanteet voivat muuttua hyvinkin äkillisesti, joten seurataan valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia ohjeistuksia ja toimitaan kulloinkin vallitsevien ohjeistusten mukaan. Tällä hetkellä on kuitenkin tarkoitus toteuttaa Kulttuuriketjuun liittyvät vierailut "vanhaan normaaliin" tapaan, jotta lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan vierailukohteisiin ja kohtaavat vierailijoita omassa koulussaan tai päiväkodissaan.


Tiedotteen sisältö:
 • Perustason sisällöt
 • Muutoksia yläkoulun Kulttuuriketjuun?

Perustason sisällöt

Kaikki Kulttuuriketjun perustason sisällöt osallistumiskäytäntöineen löytyvät kulttuuriketju.fi-sivuilta. Alla suorat linkit eri kohderyhmien sisältöihin.

Ketjusilmukat ja esihenkilöt:
tarkistakaa omia oppilaitanne koskevat sisällöt ja tiedottakaa niistä myös muulle opetushenkilöstölle. Ilmoittakaa Versolle, jos yksikkönne Ketjusilmukka on vaihtunut.

Sisällöntuottajat: muistakaa ilmoittaa Versolle, mikäli sisältöjenne toteutustapoihin tai yhteystietoihin on tullut muutoksia. Tarkistakaa myös mahdolliset syventävän tason sisältönne ja kertokaa jos teillä on uusia sellaisia.

Varhaiskasvatus 0-5v. (Roskajuttu)
Esiopetus (Roskajuttu)
1. luokka
2. luokka
3. luokka
4. luokka
5. luokka
6. luokka
7. luokka
8. luokka
9. luokka

Perustason sisällöt vastuutahoittain

Muutoksia yläkoulun kulttuuriketjuun?

Kulttuuriketjun sisältöjen toteuttamisessa yläkouluilla on palautteiden mukaan haasteita ja mahdollisesti tarvetta muutokselle. Jotta muutoksia voidaan tehdä järkevään suuntaan, haluaisimme tavata ja keskustella Kulttuuriketjusta yläkoulujen koko opetushenkilöstön kanssa.
Tapaamisia voidaan järjestää joko verkossa yhdelle tai useammalle koululle kerrallaan, tai me Versosta voimme tulla vierailemaan vaikka jokaiselle koululle erikseen, esimerkiksi opettajien kokoukseen. Mahdollisuuksien mukaan myös muut yläkoulun Kulttuuriketjun sisällöntuottajat (nuorisotoimet, kirjastot ja opistot) osallistuvat tapaamisiin.


Rehtorit, ehdottakaa Julia Vataselle (lomalla 9.-20.8.) teille sopivia aikoja sähköpostitse tai puhelimitse: julia.vatanen@soisalo-opisto.fi, p. 044 444 2457.

Tapaamisien keskustelunaiheina mm:
 • Ovatko kaikki kartalla, mikä on Kulttuuriketju?
 • Mitä pitää muuttaa sisällöissä tai toimintatavoissa, jotta homma toimii?
  • Onko tarpeen vaihtaa sisältöjä luokka-asteiden kesken?
  • Ovatko nykyiset sisällöt linjassa muun OPS:n kanssa?
  • Ketkä ottavat kopin sisältöjen toteutumisesta aineenopettajasysteemissä?
  • Kaivataanko sisältöihin lisää opetusmateriaalia tai muuta tukea? Entä valinnaisuutta?
  • Miten viestintä toimii?
 • Mitä Versolta odotetaan?

Antoisaa alkavaa lukuvuotta!

kulttuuriketju.fi
Copyright © 2023 Lastenkulttuurikeskus Verso, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp