Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 28, 7 JANUARI 2021

Beste lezers,
 
De eerste Nieuwsbrief van 2021 bevat niet het goede nieuws van de heropening van onze kerk en de herstart van onze activiteiten. Dat betekent niet dat we in winterslaap gaan of ons wentelen in treurnis. Allereerst: Kerkbalans komt eraan, een goede gelegenheid om eindelijk weer eens wat geld uit te geven en dat aan een van de best denkbare doelen. Hieronder leest u meer. Verder een schriftelijke nieuwjaarstoespraak van Hanneke Deinum, de aankondiging van een oecumenische online-avond vanuit de Grote Kerk in Den Bosch, nieuwe initiatieven in de vorm van een Leesclubje en een Stiltewandeling en tot slot een kleine Psalm van Mari-Anne van Oortmerssen. Veel leesgenoegen gewenst.
 
 


Coronanieuws: hopen op beterschap
 
Als ik dit schrijf, heeft ons land er ruim drie weken lockdown opzitten. Toch wordt het aantal coronabesmettingen nauwelijks minder. We moeten er dus rekening mee houden dat scholen, winkels, restaurants, kappers, bioscopen, musea en zo voort nog langer dicht blijven en dat ook onze kerk nog even gesloten blijft. Voor de mensen die werken op scholen, in winkels, horeca en de culturele sector is dit een bittere pil. In het geval ze nog iets kunnen doen, is het beneden het niveau dat ze gewend waren, al is dat nog beter dan werkloos moeten toezien hoe je bedrijf of winkel dag na dag nee moet verkopen.   
Ook wij als kerkgemeenschap zien erg uit naar de mogelijkheid om de deuren te openen en elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Niettemin zijn tot en met 19 januari zijn alle groepsactiviteiten rond de Lambertus afgelast. Ook de avond met Herman Wijffels, die precies op 19 januari zou plaatsvinden, is uitgesteld. De diensten zijn vooralsnog alleen via Lambertus TV te volgen. Na de persconferentie van volgende week zal de kerkenraad een besluit nemen over de tijd na de 19e.
Bij deze sombere vooruitzichten is het goed om enkele lichtpuntjes te vermelden, al was het alleen maar – een gemeentelid wees mij daarop – dat de zon sinds kerst elke morgen twee minuten eerder opkomt. De kijkers naar de zondagse live-stream zal het zijn opgevallen dat de geluidskwaliteit van muziek en zang sinds de zondag voor kerst aanmerkelijk is verbeterd. Met de hulp van RTV Lage Landen, de particuliere omroep uit Den Bosch, die in het voorjaar van 2020 de live-stream vanuit de Grote Kerk in Den Bosch verzorgde, hebben we de camera vervangen en wat aanpassingen verricht aan microfoons en geluidsinstallatie. Het verbeteringsproces is nog steeds niet afgerond, maar de Rubicon zijn we in ieder geval over. Meer opstekers vindt u in deze Nieuwsbrief. Bijvoorbeeld het initiatief van de Stiltegroep om samen een stiltewandeling te maken of het plan om een Lambertus Leesgezelschap te vormen. Doet u mee? Minister De Jonge wordt niet moe het te herhalen: samen krijgen we corona klein. (UD)

 
terug naar boven

Kerkdiensten
 
Zondag 10 januari 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Eerste zondag na Epifanie
ds. Udo Doedens
m.m.v. Cor Bezemer, piano, en leden van de cantorij
 
Zondag 17 januari 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Tweede zondag na Epifanie
ds. Rachelle van Andel
m.m.v. Willem Visscher, orgel, en leden van de cantorij
 
Zondag 24 januari 2021, Kapel Reinier van Arkel
Derde zondag na Epifanie, gebedsweek voor de eenheid van de kerk
Gezamenlijke dienst van Lambertusgemeente en de gemeenschap rond de kapel op het terrein van Voorburg
pastor Cantal Huijgen en ds. Udo Doedens
m.m.v. Vera Tolk en Judith Oppenheimer, zang en Harrie Termeer, piano

 
Internet
De diensten van 10 en 17 januari zijn live te volgen en naderhand terug te zien op ons YouTubekanaal ‘Lambertus TV’
De dienst van 24 januari is te zien op het besloten webkanaal van de Dienst Geestelijke Verzorging van Reinier van Arkel. Zodra de link naar de dienst bekend is, zetten we die op LambertusTV en op onze website.
 
Over de diensten
Nu de Kersttijd achter ons ligt (zichtbaar doordat de liturgische kleur groen het wit van Kerst heeft vervangen), volgen we tot aan de 40-dagentijd het oecumenische leesrooster, dat lezingen uit het evangelie van Marcus voorschrijft. Dit evangelie, waarschijnlijk het oudste van de vier, in ieder geval het kortste, toont Jezus meer dan dat het Hem verklaart. In de dienst van 10 januari lezen we hoe Marcus begint (1: 1-11): met het optreden van Johannes de Doper in de woestijn en een stille Jezus die als het ware van terzijde, uit Galilea, op het toneel verschijnt. Ter compensatie van Kindernevendienst, Basiscatechese en Jeugdkapel, die alle drie niet door kunnen gaan, doen we in de dienst een kleine challenge. Wie durft zich te wagen aan het Johannes-dieet (Marcus 1:6)? Voorganger op 17 januari is ds. Rachelle van Andel, die we nog kennen van de dienst op de eerste zondag van Advent. Traditioneel klinkt op de tweede zondag na Epifanie het evangelie van de Bruiloft te Kana (Johannes 2). Het is nog even afwachten of ds. Van Andel deze tekst zal kiezen. De week daarna zijn we weer terug bij Marcus. Pastor Chantal Huijgen mediteert in een gezamenlijke dienst van onze gemeente met de bewoners van Voorburg over Marcus 1: 14-20, de roeping van de eerste discipelen. De link naar deze dienst wordt later bekend gemaakt. Ook op afstand goede diensten gewenst!
 
Liturgie
De orden van dienst worden geplaatst op onze website. Een link naar de orde van dienst vindt u op ons YouTubekanaal Lambertus TV. Als u klikt op het plaatje van de dienst van uw keuze verschijnt het startscherm van de livestream. Daaronder staat een tekstje. Als u op ‘Meer weergeven’ klikt, krijgt u de link in beeld. 
 
Collecten (1)
U kunt uw gaven overmaken: Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught. College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.
 
Collecten (2)
In januari worden uw gaven niet alleen verzameld via de collecten in de diensten, maar ook via de actie Kerkbalans. Kerkbalans, met uw medewerking, de gelden binnen die het voortbestaan van onze plaatselijke kerk mogelijk maken.
 
terug naar boven
VAN DE VOORZITTER
 
Een nieuw jaar!
 
In voorgaande jaren stond ik op de eerste zondag in het nieuwe jaar na de kerkdienst op de olifantenpoot om samen met u terug te blikken op het voorgaande jaar en te toasten (met een kopje koffie!) op het nieuwe jaar. Nu is alles anders, dus dat ook! Omdat ik een toespraak in een bijna lege kerk niets vind, richt ik me dus nu via onze Nieuwsbrief aan het begin van het nieuwe jaar even tot u.

2020 was een pittig jaar; Corona greep diep in en de samenleving stokte. Ook onze kerkgemeenschap kwam piepend en krakend tot stilstand. En juist toen we weer aan het opstarten waren, moesten we opnieuw in de remmen. Voor velen kwam Corona dichtbij: zelf ziek zijn en langzaam weer herstellen, familie of vrienden die ziek werden en misschien overleden. Het virus heeft veel verdriet gebracht.

Maar wat het ook gebracht heeft, is inkeer en bezinning: veel mensen hebben ervaren dat doordat er even niet veel kon, er tijd was om na te denken over waar we mee bezig zijn en waren en of we dat zo willen blijven doen.

Voor onze kerk was daar de ervaring van het samenwerken met de protestantse gemeenten in de regio rond de diensten op zondag in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch; zelf vond ik het fijn en goed om met elkaar dit te doen. Er ligt al een uitnodiging om na de lock-down met elkaar in gesprek te gaan over op welke vlakken we meer samen kunnen werken.

 
We hebben in het afgelopen jaar geprobeerd om zo veel mogelijk mensen betrokken te houden: al heel snel werd de Nieuwsbrief verspreid (met dank aan Rose-Anne en Udo); een groepje heeft veel tijd en energie gestoken om het live-streamen van de kerkdienst mogelijk te maken (Rikus, Pieter, Martin, Luuk) en het eerste nummer van het Lambertus Magazine is verschenen (Ella, Hester, Marie-Anne en Rose-Anne). Het werk van de kerkenraad ging ook door: we hebben een aantal vergaderingen via Zoom gedaan.

 
2021 ligt voor ons; een nieuw jaar waarin we hoop ik steeds weer meer dingen kunnen oppakken die zo belangrijk zijn. Juist als het donker is mogen wij uitzien naar licht. Naar een God die ons opricht.  Laten we dus moed houden, en hopen en vertrouwen. Laten we proberen er voor anderen te zijn. En laten we volhouden. En het komt goed. Gelukkig (een) nieuwjaar!

Meestal zeggen we als een jaar is afgelopen: een gelukkig nieuwjaar! Maar laatst schreef iemand: gelukkig (een) nieuwjaar! Ik denk dat die woordspeling wel aardig aangeeft hoe we erbij zitten. Gelukkig dat we 2020 achter ons mogen laten, gelukkig dat 2021 er is. Gelukkig dat het vaccineren kan beginnen. En gelukkig dat we nu weer vooruit kunnen kijken. Gelukkig (een) nieuwjaar!
 
Hanneke Deinum


terug naar boven

AGENDA
 
15 januari 10.00 uur Stamtafel via ZOOM
Iedereen welkom. Volg de link:
https://us02web.zoom.us/j/85441075267?pwd=UThJR0NjdUpFSkJpUE9JWk1ZUThOdz09
Meeting ID: 854 4107 5267
Passcode: 738665
 
18 januari: online viering en gesprek
vanuit de Grote Kerk in Den Bosch

 
Geeft Corona zicht op een alternatieve samenleving?
 
De wereld waar we op vertrouwden, de dingen waar we houvast aan hadden, is door het coronavirus verdwenen. Misschien zijn wijzelf ook wel veranderd en hebben we het gevoel dat we overal buiten zijn komen te staan. Kunnen kerken uitzicht geven op een alternatieve samenleving, tijdens en na corona?
In een online-ontmoeting op maandag 18 januari 2021 vanuit de Grote Kerk in Den Bosch geven oud-katholiek emeritus aartsbisschop Joris Vercammen en directeur van de ASN-bank Arie Koornneef hier hun visie op. De bijeenkomst start om 20.00u en wordt voorafgegaan door een vesper in de Sint Janskathedraal, die ook online wordt uitgezonden.
Vercammens bijdrage zal bestaan in een lezing over de figuur van Job. Door de rampen die Job overkomen raakt hij buiten alle vriendschappelijke en maatschappelijke verbanden. Het enige draadje dat hem nog met de buitenwereld verbindt is zijn geloof in God. Wat brengt dat geloof hem uiteindelijk? Arie Koornneef, die behalve als bankdirecteur ook actief is als ouderling in de Protestantse Kerk, zal op de lezing van Vercammen reageren. Henk van Tilburg omlijst het gesproken woord met pianomuziek. Kijkers/luisteraar kunnen reageren. Voor toegang tot de livestream van de lezingen kunt u zich opgeven via ticketl.ink/debatavond. Toegang kost €5 exclusief transactiekosten.
De vesper die aan de gespreksavond voorafgaat begint om 19.00 uur. Voorgangers zijn mgr. Joris Vercammen, ds. Erica Scheenstra en mgr. Gerard de Korte. Deze vesper is live te volgen via het Youtube-kanaal van ‘Sint-Jan Den Bosch’.
Vesper en lezing worden georganiseerd door een werkgroep vanuit het rooms-katholieke bisdom ’s Hertogenbosch en de protestantse classis Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne.
 
22 januari 10.00 uur Ochtendeditie met Gerbert Scherphof
Gerbert Scherphof spreekt over de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
Of deze bijeenkomst in de Lambertuskerk door kan gaan, is de vraag. Houd onze website in de gaten!
terug naar boven


Vught, januari 2021.
 
Geacht gemeentelid,
 
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Afgelopen jaar was voor de Lambertuskerk een bijzonder jaar, waarin we op allerlei manieren de gevolgen van het Coronavirus hebben ondervonden. Weinig contact, weinig ontmoetingen en weinig kerkbezoek. Positief is dat we hebben geleerd om anders met elkaar om te gaan en elkaar op een andere manier aandacht te geven. Het volgen van de kerkdienst via internet heeft zijn intrede gedaan en voorziet in een behoefte.
Door de sterk verminderde verhuur en door het wegvallen van verschillende ondersteunende acties zoals bijvoorbeeld de talentenveiling en het aspergediner is het jaar 2020 voor de Lambertuskerk ook in financieel opzicht geen goed jaar, we verwachten een aanzienlijk tekort over 2020.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. De kerk krijgt geen subsidies; zij is daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen wat zij doet: mensen met elkaar en met God verbinden; een plek van betekenis zijn? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
 
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hanneke Deinum,
voorzitter kerkenraad Lambertuskerkgemeente.
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen
 
 
Toelichting Begroting 2021
 
In de kerkenraadsvergadering van 14 oktober 2020 is de begroting 2021 definitief vastgesteld.
In deze coronatijd is alles onzeker, dat geldt ook voor de komende begroting. Wij spreken de hoop en wens uit dat de 2e helft van 2021 (na een vaccin ??) weer een normaler beeld gaat geven.
 
- Uitgangspunt is het Beleidsplan voor de komende jaren. Afgezien van het nieuwe Lambertus   Magazine volgen hier - financieel gezien - geen extra investeringen uit.
- Uitgangspunt is 1 full time predikant. De bijdrage hiervoor wordt landelijk bepaald en komt dit jaar op € 87.800,-. 
- De verhuuropbrengsten, normaliter circa € 14.000,-, zijn nu minimaal. De verhuurcommissie  zou nu  € 3.000,- voorstellen.
- Actie Kerkbalans. Over 2020 verwachten we een opbrengst van € 72.000,-. Wij zitten in een dalende tendens de afgelopen jaren. Belangrijk is natuurlijk wat wij met elkaar over hebben voor onze kerk. Wij begroten voor 2021 hetzelfde bedrag, maar beseffen dat een verlaging consequenties voor de toekomst kan hebben.
- Geen opbrengst vanuit een Lambertusmarkt/veiling. Natuurlijk hopen wij dat het weer door kan gaan in september 2021, maar in de begroting houden wij daar geen rekening mee.
- Mede door alle coronaperikelen verwachten wij voor 2020 een tekort ad circa € 35.000,- tot € 40.000,- als gevolg van daling verhuuropbrengsten, daling rente en dividenden en geen opbrengsten vanuit Acties (Lambertusveiling/Aspergediner/wijnverkopen). Afgerond voor 2021 zal er dus een groot tekort blijven bestaan op een niveau van  circa  € 40.000,-.
- De cijfers staan gespecificeerd op de website van onze Lambertuskerk, waar wij naar verwijzen. Een nadere toelichting kunt u van de penningmeester, Jan Los, verkrijgen. Telefoon 06 – 81030038 of mail: penningmeester@lambertuskerkvught.nl.
 
 
Kerkbalans praktisch
 
Binnenkort ontvangen de meeste gemeenteleden bovenstaande informatie per brief. Bij deze brief zit een antwoordformulier waarop u uw Kerkbalansbijdrage kunt noteren en een retourenveloppe om het formulier mee op te sturen. Mocht de brief met bijlagen u niet bereiken, neemt u dan contact op met onze bijdrage-administrateur, Peter Hordijk, Albertusstraat 28, 5261 AD Vught, mail peter@hordijk.org of telefoon 06-54264627.              
 
terug naar boven

De ene voet voor de andere; pelgrim 2.0
Transformatie van het alledaagse leven
 
Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan. Voor zover nog niet gedaan: allen een jaar van vertrouwen, gezondheid en vrijheid gewenst, waarin we zoeken naar nieuwe wegen om creatief te kunnen antwoorden op de vragen nu gesteld aan ons leven.
De stiltebijeenkomsten in de kerk zullen voorlopig niet door mogen gaan. Daarom van harte deze uitnodiging om, na 19 januari, in afwachting van nieuwe regels, een (stilte)wandeling te maken. Om de groep niet te groot te laten zijn, alvast twee mogelijke data.
 
Woensdagmorgen 20 en 27 januari van 10.30-12.00 uur, wandelen we vanuit de Lambertuskerk Vught en lopen plus/ minus 4 á 5 km in een rustig tempo.
 
De uitnodiging betreft eenieder, die ervoor voelt mee te wandelen. Graag even laten weten, dan kunnen we de grootte van de groep samenstellen of anders meer groepjes maken. (Nu ongeveer 2 per groepje). Na het inventariseren komt er verdere informatie. Zo kunnen we ook, op een andere manier, tòch verbonden blijven.

“De enige vrijheid die overblijft, is te besluiten hoe te reageren.”
(Viktor Frankl, psychiater, in gevangenschap)
 
Margriet, Mariette en Aline
06 30648877, aline.verbaas@ziggo.nl
 
terug naar boven

Wat Wim Verschuren (1933-2020) vertelde
 
Op 3 november 2020 hield Wim Verschuren een avondvullende lezing in de Lambertus, anderhalve maand later vernamen we van zijn dood, op Tweede Kerstdag, ten gevolge van het coronavirus.
            Tijdens zijn lezing vertelde hij, voormalig overste van de Rooms-Katholieke missieorde van de Fraters van Tilburg, over het ontstaan van zijn geesteskind, de Beweging van Barmhartigheid, in 1998. De Beweging was bedoeld als een eigentijdse verwerking van de erfenis van de Fraters. Terwijl de activiteiten van de Fraters in Nederland geleidelijk waren overgenomen door bedrijven en instituten en de aanwas van nieuwe broeders steeds verder afnam, bleven de Fraters ernaar verlangen om mensen via vorming en onderwijs te brengen tot een meer evangelische leefwijze. Zo ontstond een lekenbeweging die inmiddels meer dan twintig jaar vanuit Klooster ZIN in Vught organisaties, bedrijven, groepen en particulieren in staat stelt om kennis te nemen van een kernpunt in de boodschap van Jezus: barmhartigheid.

Barmhartigheid

Barmhartigheid, vertelde Verschuren, is een mengeling van ageren en re-ageren: ‘Zien, bewogen worden en in beweging komen.’ In barmhartigheid is een afdalende en een opgaande beweging te onderscheiden. Je zet jezelf opzij om oog te krijgen voor de ander en wordt uiteindelijk door het contact met de ander verrijkt. Deze beweging kan heel praktisch worden voltrokken, bijvoorbeeld als je even met aandacht naar iemand luistert, maar ten diepste is barmhartigheid een vorm van bidden, met als momenten acceptatie, loslaten, overgave, opnieuw beginnen en van anderen houden.
            Verschuren onderstreepte dat barmhartigheid niet iets is voor uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als je stopt bij iemand die met pech langs de snelweg staat. ‘De speelvelden van barmhartigheid zijn jezelf (barmhartig zijn voor jezelf is een grote opgave), thuis (barmhartigheid is ook heel belangrijk in je relatie), school, werk en vrije tijd.’

Racisme
           
Naarmate de avond vorderde en Verschuren meer dimensies in barmhartigheid kon tonen, werd duidelijk dat barmhartig zijn voor hem specifieker was dan ‘goed doen’ en ‘vriendelijk zijn’. Zo stelde hij in naam van de barmhartigheid vragen bij de veelgehoorde boodschap dat ‘loslaten’ een goede manier is om met problemen of problematische mensen om te gaan. Een van de spreuken van de Beweging van Barmhartigheid is: ‘Je hoeft niet los te laten. Je kunt ook op een andere manier vasthouden.’ Ook maakte hij een onderscheid tussen onbaatzuchtigheid en barmhartigheid en recht doen en barmhartigheid. Barmhartigheid, vond hij, doet niet alleen iets goeds, maar bekommert zich ook om de persoon aan wie dat goede wordt gedaan. Daarom moet onrecht niet alleen met recht worden beantwoord, maar ook met barmhartigheid.
              Uit eigen ervaring kon Verschuren spreken over het thema racisme, waarover het debat in de zomer van 2020 door de dood van George Floyd was opgelaaid. Hij had geen gemakkelijke oplossing. Machtsongelijkheid kun je bestrijden, maar culturele verschillen tussen groepen mensen zijn alleen te overbruggen als mensen barmhartig willen zijn, dat wil zeggen: als ze zichzelf willen verloochenen.
              Zijn laatste woorden op 3 november klonken haast profetisch. ‘Paul Verhaege, een Vlaamse psychiater, meent dat een gezonde samenleving op drie pijlers rust: gemeenschapszin, vrijheid en economische stabiliteit. Maar zolang wij niet bereid zijn om iets van onze vrijheid in te leveren, zal de gezonde samenleving nog geen barmhartige samenleving zijn.’
Zijn nagedachtenis zij velen tot zegen. (UD)
 
Meer over Wim Verschuren en de Beweging van Barmhartigheid: www.barmhartigheid.nl.
terug naar boven

VAN DE KUNSTCOMMISIIE: ICONEN OP FILM
 
Sinds Advent hangen in de Lambertus prachtige iconen van Geert Hüsstege. In de dienst van Kerstmorgen hebben we aandacht besteed aan het grote kerstdrieluik, dat voorin de kerk staat, maar de vele andere, kleinere iconen konden we helaas niet in beeld brengen. Gelukkig is er een korte film gemaakt die een overzicht van de expositie biedt. Mooie opnamen van zowel de kunstwerken als de kerk!
 
https://www.youtube.com/watch?v=lslmlJkfNQQ
 
 
terug naar boven

LEESCLUBJE
 
Als u van lezen houdt en het leuk vindt om uw leeservaringen met anderen te delen, sluit u dan aan bij het Lambertus Leesgezelschap. We lezen het boek De dag dat ik mijn naam veranderde van Bibi Dumon Tak (De Geus 2020, 272 pp., ISBN 9789044542714). Het boek gaat over familiebanden en rouw en over de haat die ontstaat als een buitenstaander daar ook iets over te zeggen meent te hebben. Vergiffenis is een christelijke plicht, die soms heel moeilijk te vervullen is.
 
We lezen het boek in drie weken uit. Daarna spreken we erover via Zoom of, als het kan, in de Lambertuskerk. Deelnemers aan de groep krijgen elkaars mailadressen, zodat ze eventueel tussendoor contact met elkaar kunnen opnemen.
 
Meld u aan op predikant@lambertuskerkvught.nl. Boeken kunt u gemakkelijk bestellen bij De Drukkerij in Middelburg of bij Adr. Heinen in Den Bosch. Op Boekwinkeltjes.nl zijn ook nog enkele exemplaren te vinden.

 
terug naar boven
 
M E E L E V E N
 
Mevrouw Samuels-Lotens viert op 3 januari haar 82ste verjaardag.
Mevrouw Jannie van Lindenberg-Boer viert op 7 januari haar 83ste verjaardag.
Mevrouw Wil den Burger-Begeer is jarig op 13 januari. Ze viert dan haar 88ste verjaardag.
Op 24 januari wordt de heer Ries Engelen 93 jaar.
Mevrouw van Drunen-Nienhuis wordt op 31 januari 89 jaar.

U allen van harte gefeliciteerd!
 
terug naar boven
HET ONVATBARE
 
De ongrijpbare heb ik lief
die rondom mij waart,
mij aankijkt
in een stil moment,
onvatbaar voor de zwaartekracht
en alle ‘maars’ verdampt,
mij beregent met zijn zegen.
 

 
Vught, 1 januari 2021
Mari-Anne van Oortmerssen ©
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 7 januari 2021. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp