Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 69, 30 JUNI 2022
Beste lezer,
 
Op 21 juni l.l. mocht ik meezeilen in het gebied van de Engelse kanaal eilanden. Een hele late zonsondergang en een hele vroege zonsopkomst een fantastische ervaring. Het is echt zomer.

Graag attenderen we u op het bericht van Aline over haar bezoekwerk in de gevangenis. Ze kijken daaruit naar extra vrijwilligers bij de kerkdiensten op de zondagochtenden. Aline is graag genegen tot het geven van nadere informatie. Het zou mooi zijn als we de al jaren bestaande samenwerking tussen de Geestelijke verzorgers van de P.I en de Lambertuskerk op peil kunnen houden. Helpt u mee?

Ook geven we deze keer ruimte aan een bijzondere oproep die wel niets met onze kerkgemeenschap heeft te maken maar waar de Vughtse gemeenschap in de jaren 40/45 wel intensief mee te maken had. Misschien is er iemand onder u die deze boekenschrijver kan helpen.

Einde juli kunt u de volgende Nieuwsbrief tegemoet zien.

Met zomerse groeten, namens de kerkenraad 
Willem Westerwoudt

Kerkdiensten

Zondag 3 juli, 10.00 uur
Voorganger Ds. Margot Trapman

Zondag 10 juli, 10 uur
Voorganger Ds. Esther Renkema 

Zondag 17 juli geen dienst in de Lambertuskerk

Zondag 24 juli , 10.00 uur
Voorganger Ds. Iris van der Heul

U bent van harte welkom!
Al onze kerkdiensten zijn te volgen via de livestream:
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen)

Liturgie en Collecten


3 en 10 juli: Stichting “met je hart”
Deze stichting zet zich in voor eenzame ouderen in Vught. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waardoor ouderen elkaar kunnen ontmoeten.   

17, 24, 31 juli: Algemene  diaconale doeleinden
Bij deze collectes gaat het om o.a. bijdrage aan Sociaal Fonds en bloemengroet ouderen.


De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  
STICHTING Mwasi Makasi
Op 30 juni vond de overdracht van de 3 ingeleverde naaimachines, alle fournituren en lappen stof plaats. Henriëtte Rosema van de Laak ontving Roselyne Kiswanda. Er volgde een aangenaam gesprek over Congo en alle uitdagingen die er zijn om het project te realiseren. Roselyne vertrekt 14 augustus naar Congo. Er zijn plannen voor nieuwbouwproject genaamd EP Kongo Nord.
Roselyne gaat kennismaken met 100 kwetsbare vrouwen en 312 kinderen uit omliggende dorpen. Er worden naaimachines uitgedeeld en elke vrouw krijgt een lapje grond (20×20) om voedsel te kunnen verbouwen.  In augustus/september wordt de nieuwbouw van het nieuwe opleidingscentrum symbolisch door haar gestart. In het nieuwe opleidingscentrum zullen de volgende opleidingen gegeven worden: Timmerman, kleermaker en landbouwtechnieken.
Ondertussen blijft het oude schoolgebouw open en opgeknapt. Zodat dankzij de hulp van de Katholieke kerk, de kinderen (6 tot 16 jaar) van de kwetsbare vrouwen lessen kunnen blijven volgen. Ook al is dat onder erbarmelijke toestanden. Als de nieuwbouw klaar is, is er toekomstperspectief voor hen en hun moeders.
De diaconie heeft besloten om de stichting Mwasi Makasi te steunen met een gift van €150,-
Roselyne Kiswanda bedankt iedereen en houdt ons op de hoogte over de voortgang van het project in Congo.
terug naar boven

van harte gefeliciteerd

Mevr. J.H Deegens hoopt op 3 juli haar verjaardag te vieren.
Eveneens jarig op 3 juli is Dhr. G. Lindeijer.
Op 13 juli viert Dhr. W.A Slingerland zijn verjaardag.
Op 14 juli is Mevr. J.M Deij jarig.
Op 24 juli hoopt Dhr.Jelle Boomsma zijn verjaardag te vieren.
Op 30 juli is mevr.Leny Scheltema- van Dam jarig.
Dhr. Chris Lindenberg hoopt op 31 juli zijn verjaardag te vieren. 

Wij wensen hen een goed en gezond nieuw levensjaar toe.
 
“Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen”
 
Vrijwillig de gevangenis in.
Ja we mogen weer als vrijwilligers. Afgelopen voorjaar mocht ik, als kerkelijke vrijwilliger weer de gevangenis in. Dat heeft vanwege coronamaatregelen even moeten duren; uitbraak op uitbraak, maar eindelijk was er de zondagse ontmoeting met de jongens. Even schrikken dat vrijwel dezelfde jongens er nog waren! Al die tijd opgesloten, langer in de cel door de uitbraken, nog meer opgesloten; geen bezoek, geen vrijwilligers. Een lange Quarantaine. Een moeilijke tijd voor hen, die ook zijn mentale sporen naliet. Soms maakte het depressief.

De bekende gezichten terugzien geeft ook iets van vertrouwdheid over en weer. Het maakt dat de tongen loskomen en we weer mooie gesprekken kunnen hebben, ook al zijn ze vaak kort. Maar soms kom je ook moeilijk door de maskers heen. En zeker als er zichtbaar verdriet is. Toch zeggen de gedetineerden nogal eens tegen mij: “Je brengt voor even de buitenwereld binnen”.

Gevangenen zijn niet geliefd bij een groot deel van de maatschappij. Als je over zaken hoort in de media, is het heel anders dan wanneer je tegenover een gevangene zit. Dan zit daar een mens. Voor deze mens heb ik respect, zie hem als mijn naaste. De daad wordt wel door de rechter beoordeeld. Daar hoef ik niets mee.

“Vervreemding van je dierbaren, gaat sluipend en snel”, zei laatst iemand tegen me, “terwijl je juist het tegenovergestelde wilt. Je wilt juist contact en begrip. Maar uit zelfbescherming -en misschien ook om je dierbare te beschermen- ga je minder vertellen, waardoor ze verder van je komen af te staan”. We zijn nooit zo alleen, dan wanneer we lijden.

Wat is niet- oordelen en luisteren dan belangrijk. Afstemmen op de ander en wachten tot hij wil vertellen. Dat geeft een grote voldoening, wanneer de ander jou toelaat in zijn wereld van gedachten. Kostbaar en kwetsbaar tegelijk. Het kan me nog steeds ontroeren, wanneer een van de jongens een gebed uitspreekt in de zondagse eredienst of een kaarsje aansteekt voor zijn familie of voor zijn slachtoffer. Wanneer er tranen haastig worden afgeveegd, wanneer hij zich even onbespied waant.

Zoals overal hebben ook de jongens zo hun motieven om naar de kerkdienst te komen. Uiteindelijk zijn we allemaal aanwezig in een “heilige ruimte” en neem je deel aan een ‘heilige ontmoeting”. Iedereen is genodigd. Maarten Luther zei eens:” Waar het Woord verkondigd wordt en de sacramenten gedeeld worden, daar is kerk”. En dan kan er wat gebeuren.

Contact is voor iedereen erg belangrijk. Door betrokkenheid van vrijwilligers, wordt ervaren dat de maatschappij hen niet heeft opgegeven en naar hen omkijkt!

Aline Verbaas, kerkvrijwilliger
juni ‘22
op zoek
 
Ik ben op zoek naar mensen die in buurt station en//of kamp Vught woonden augustus 1945
en die een treintransport hebben gezien 10 of 16 augustus 1945, dat onder bewaking stond
van militairen, het waren rond de 1000 mensen, Nederlandse collaborateurs die in Duitsland
waren opgehaald.
Ik zoek dus mensen die dit misschien hebben gezien, voor een boek over mijn vader wiens bataljon dat transport heeft begeleid en bewaakt.
 
Alvast dank voor uw reactie en medewerking
Met vriendelijke groet,
Paul Beek
Delft
(Mailadres bekend bij de scriba)
KLIK HIER voor actuele informatie over al onze activiteiten
Rose-Anne de Haan | Pieter Jongstra | Louis Wetzer | Ans Kouwe

De midzomeravond met Cor Swanenburg was, ondanks de slechte weersvoorspellingen, een geweldige afsluiting van ons seizoen. We bedanken alle trouwe bezoekers van onze activiteiten voor hun enthousiasme en hopen velen weer te zien in september.

Het bestuur van het Lambertuspodium wenst u allen een zonnige zomer. 

Wilt u ook op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief: lambertuspodium@gmail.com
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 28 juli 2022. Kopijdatum maandag 25 juli. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp