Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 46, 9 SEPTEMBER 2021
Beste lezers,
 
Op 19 september is het Startzondag en op de zaterdag ervoor Muziekmiddag. In deze Nieuwsbrief is er aandacht voor beide gebeurtenissen. Verder een aankondiging van een lezing van Ruud Hamel en van een kring over rouwen. Is het uw voornemen om na Corona weer eens in de kerk te gaan kijken? Doe dan uw voordeel met het Jaarprogramma. Het staat op de website en in het Lambertus Magazine.

Kerkdiensten
 
Zondag 12 september 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
13e  zondag van de zomer
Ds. Udo Doedens
m.m.v. Willem Visscher, orgel
 
Zondag 19 september 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
14e zondag van de zomer
Startzondag met kindernevendienst, basiscatechese en jeugdkapel
Ds. Udo Doedens
m.m.v. Cor Bezemer, piano
klik hier voor Lambertus TV
Bij de diensten

Van zondag tot zondag
Mozes krijgt gedurende veertig dagen op de top van de Sinaï privé-onderricht van God over de tabernakel en de tabernakeldienst (Exodus 25 t/m 31). We lazen uit deze episode twee hoofdstukken: over de inrichting van de tabernakel en over de priesterdienst. Ondertussen echter heeft het volk zijn vertrouwen in Mozes’ terugkeer verloren en bouwt het met instemming van Aäron een zichtbare god. In Johannes 7: 25vv, de parallellezing, is het probleem ook al Gods onzichtbaarheid. Maar een zichtbare God is in het evangelie niet even ondenkbaar als in Exodus. Het verhaal over Jezus gaat tenslotte over Gods ‘vleeswording’. Maar wat is dan nog het verschil tussen het kalf in Exodus en het Lam in Johannes? Op 19 september is het Startzondag. We maken flink reclame voor alle mooie activiteiten die ons in het winterseizoen te wachten staan. We hopen iets van de muziek van zaterdagmiddag 18 september naar de dienst te kunnen meenemen. Het overleg daarover loopt nog. Na de dienst hopelijk koffie, limonade en thee in de septemberzon en nog een bijzondere verrassing in de kerktuin.

Liturgie
De orden van dienst worden geplaatst op onze website  Een link naar de orde van dienst vindt u op ons YouTubekanaal Lambertus TV. Als u klikt op het plaatje van de dienst van uw keuze verschijnt het startscherm van de livestream. Daaronder staat een tekstje. Als u op ‘Meer weergeven’ klikt, krijgt u de link in beeld. 
 
Collecten
Collecten vinden tegenwoordig plaats bij het verlaten van de kerk. Kijkers van de livestream kunnen gebruik maken van QR-codes die na de dienst worden vertoond en die trouwens ook in de liturgieboekjes staan. Steeds zijn het dezelfde twee QR-codes. Als u de camera van uw mobiele telefoon op de codes richt (vooropgesteld dat uw camera zo geavanceerd is dat ze QR-codes kan lezen), wordt u doorgeleid naar een collecte-app. U kunt uw gaven ook overmaken op de oude manier: Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught. College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.

Collectedoelen voor de komende weken
 
12 september: Kerk in Actie: Scholing op platteland van Ghana. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen, door hun kansen te bieden in hun eigen dorp. Kerk in Actie steunt dit project, zodat de jongeren een praktisch vak kunnen leren: timmerman, kapper of kleermaker. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt zij ze op tot voorgangers.
Op 19 en 26 september collecteren we voor Kerk in Actie: Vredeswerk Israëlische en Palestijnse kinderen. Door het decennialange conflict tussen Israël en Palestina groeien de meeste kinderen gescheiden van elkaar op. Ze zien elkaar als "bezetter" en "terrorist". Kerk in Actie ondersteunt een project waarbij kinderen elkaar bezoeken op de scholen. Ze leren spelenderwijs elkaars cultuur, geschiedenis, identiteit en tradities.
terug naar boven

Jaarprogramma
 

Het Jaarprogramma voor 2021-2022 is te vinden op de website. Kijkt u ook onder het kopje ‘cursussen’. Tijdens de Startzondag van 19 september a.s. staan we uitgebreid bij het Jaarprogramma stil.
terug naar boven
LAMBERTUS MAGAZINE
Afgelopen week is het Lambertus Magazine weer bezorgd. Alweer het 5de nummer! In dit septembernummer staan alle activiteiten vermeld die het komende jaar plaatsvinden. Echt een bewaarexemplaar dus. Maar naast alle activiteiten vindt u ook informatie over de cultuurweek, een interview met wethouder Vos en een actuele kijk op de Bijbel door Rieke Mes.
Mocht u het Lambertus Magazine ook willen ontvangen, neem dan contact op met Jane de Vries janedevries@home.nl
terug naar boven

17 september: Dichtersavond Lambertuspodium
Dichters die meegedongen hebben naar de titel van Dorpsdichter Vught presenteren zich op deze avond in de tuin van de Lambertuskerk, samen met een aantal mensen van theaterwerkplaats Novalis en danseressen van theaterschool MDM Vught. De avond begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Maximum aantal bezoekers 60. Aanmelden verplicht: lambertuspodium@gmail.com
 
18 september: Muziekmiddag
Het programma van de muziekmiddag is rond. Het ziet er veelbelovend uit met o.m. een optreden van Hester Dekker op contrabas, een improvisatie van Bart van Schaijk, fluitspel van het duo Gerbert en Wimke en nummers uit Porgy en Bess door Martin de Groot en Yvonne Vleeschouwers.
Het programma duurt van 14.00 – 16.00 uur. Tussendoor is er koffie en thee met zelfgebakken koek en een bijzondere muziekmarkt met CD’s, bladmuziek, grammofoonplaten en boeken over muziek. De opbrengst is voor de kerk. Info: Myra Landsman (myralandsman@gmail.com; 06 40633966).
 
23 september: Ruud Hamel: Kunnen geologie en archeologie een bijdrage  leven aan het verstaan van Bijbelse verhalen ?  
Ruud Hamel leest, zoals de meeste Lambertianen wel zullen weten, de Bijbel als geoloog en archeoloog. Volgens hem helpen deze wetenschappen bij het verstaan van de bijbelse boodschap. Tijdens deze lezing, die vorig jaar vanwege de lockdown werd uitgesteld, gaat hij onder meer in op het rijk van koning Salomo, op de door aardbevingen en vuur vernietigde steden Sodom en Gomorra en op het in de Bijbel genoemde goudland Sheba. Een avond waar Bijbel en wetenschap vruchtbaar op elkaar inwerken.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: €7,50
In verband met Corona is er in de kerk een beperkt aantal zitplaatsen. De avond wordt uitgezonden via Lambertus TV.
 
6 oktober: Lambertus Leeskring: In lichtjaren heeft niemand haast
De eerste bijeenkomst van de Leeskring is op verzoek uitgesteld naar 6 oktober vanaf 20.00 uur in de Lambertuskerk. Nu heeft iedereen genoeg tijd om het bijzondere boek te lezen dat we zullen bespreken: In lichtjaren heeft niemand haast van Marjolijn van Heemstra.
Info en opgave bij ds. Udo Doedens (predikant@lambertuskerkvught.nl
 
Vanaf 14 oktober a.s.: Verlies en rouw
Verlies en rouw, we krijgen er allemaal mee te maken; dat kan lang geleden zijn, of we zitten er nog middenin. Het kan gaan om verlies van een geliefde naaste, maar ook het verloren gaan van heel andere dingen die ons dierbaar waren. Na een verlies breekt een tijd van rouw aan, maar wat is dat rouw, hoe ervaar ik dat/heb ik dat ervaren, hoe lang duurt dat, waarom is dat bij mij anders dan bij…?
Zomaar wat vragen die bij rouwen naar boven kunnen komen. Ze laten zien dat verwerken van verlies een heel persoonlijke ervaring is. Gelukkig zijn daar geen regels voor. We mogen het op onze eigen manier doen om het verlies uiteindelijk op te nemen in ons levensverhaal.
Vanuit de Pastorale Raad dachten wij dat we daar wel eens met elkaar over zouden willen praten. In een klein groepje onze ervaringen delen. In enkele bijeenkomsten; hoeveel: drie, vier? Dat bepalen we al gaande weg.
 
De eerste bijeenkomst is 14 oktober, om 14.00 uur in de Lambertuskerk.
Begeleiding Ella Scherpenisse
Opgeven en info Willem Westerwoudt (wwesterwoudt@live.nl; 06 49263396 of 073 6563201)

 
terug naar boven

OPEN MONUMENTENDAG 12 SEPTEMBER
Ook dit jaar neemt de Lambertuskerk deel aan de landelijke Open Monumentendag op zondag 12 september van 12 tot 17 uur. U kunt er meer over lezen op de website van het Vughtse comité:
https://www.openmonumentendag.nl/activiteit/vught-het-gebied-van-de-duitse-orde/
https://www.openmonumentendag.nl/monument/sint-lambertuskerk-vught/
 
VIERMAAL WAARHEID
Wat is ‘waarheid?’ Is er één waarheid of heeft ieder zijn eigen waarheid? Het is een actuele vraag die in een serie van vier avonden aan de orde komt. In dat kader heeft de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch vier sprekers uitgenodigd die elk vanuit hun invalshoek en werkervaring over dit thema zullen spreken. Na de inleiding van de betreffende spreker is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De sprekers zijn: theoloog Peter Nissen (4 november), journalist Theo Verbruggen (25 november), advocaat-generaal Winfried Korver (13 januari) en filosoof Emanuel Rutten (17 februari).
De avonden worden gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch. Tijd: 20.00-21.45 uur. De toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
terug naar boven


GEDICHTEN
 
Ik lees gedichten
Ik zit in mijn tuinstoel
Ik zie bloemen met vlinders
Gedichten vliegen uit mijn pen
 
Ik zit in mijn tuinstoel,
rustig en ontspannen.
Gedichten vliegen uit mijn pen,
ik laat het gebeuren.
 
Rustig en ontspannen
ben ik open voor wat komt,
ik laat het gebeuren.
Het maakt mij gelukkig.
 
Ben ik open voor wat komt:
voel ik vertrouwen in de toekomst.
Het maakt mij gelukkig,
ik omarm het leven.
 
Voel ik vertrouwen in de toekomst
ik zie bloemen met vlinders,
ik omarm het leven:
ik lees gedichten!
 
 
 
 
Vught, 26 augustus 2021
Mari-Anne van Oortmerssen ©

 

 
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 23 september 2021. Kopijdatum maandag 20 september. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp