Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 70, 28 JULI 2022
Beste lezer,
Zoals afgesproken houden we u in deze zomertijd graag op de hoogte van ontwikkelingen in en rondom onze kerkgemeenschap. Maar tegelijkertijd hopen we dat u in de gelegenheid bent om te genieten van het mooie weer en misschien van een vakantietrip.

U vindt het afscheidsbericht van dominee Udo Doedens in deze nieuwsbrief. Fijn dat dominee Doedens en zijn gezin via een verhuizing naar Zaltbommel een volgende stap richting verdere toekomst zet. 

De bijdrage van Ruth spreekt voor zichzelf en fijn dat Ds. Trijnie Bouw vanaf september meer tijd en energie beschikbaar heeft voor het opbouwwerk van onze Lambertusgemeenschap. Ik kijk er naar uit!!  En mogen we op uw inzet rekenen als we ons samen met haar buigen over dat wat er allemaal belangrijk is voor de toekomst van onze kerkgemeenschap en hoe wij er in Vught “toe doen”.

Ik wens u nog een fijn vervolg van de zomertijd,
Willem Westerwoudt
Namens de kerkenraad 

Kerkdiensten

Zondag 31 juli, 10.00 uur
Voorganger Dr. Rieke Mes

Zondag 7 augustus, 10 uur
Voorganger pastor Wim Gilsing (Doesburg)

U bent van harte welkom!
Al onze kerkdiensten zijn te volgen via de livestream:
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen)

Liturgie en Collecten

31 juli: Algemene  diaconale doeleinden
Bij deze collecte gaat het om o.a. bijdrage aan Sociaal Fonds en bloemengroet ouderen.


7 augustus: Kerk in Actie: “Egypte, de kerk staat op tegen armoede in het dorp”
Er is veel armoede op het uitgestrekte platteland van Egypte. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. 3 tot 5 jaar werkt de kerk samen met de inwoners: Betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Alfabetiseringscursussen worden er georganiseerd en kleine ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten. Ook huizen worden onderhouden.


De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  
Pinkster & zomercollecte 2022
In juni stuurden we u een brief met het verzoek om een bijdrage voor de Pinkster- en zomercollecte 2022.
Pinksteren ligt al een tijdje achter ons, maar de zomer is nog in volle gang. De redenen voor deze collecte zijn ook nog steeds actueel: ons kerkgebouw, ons gemeenteleven en niet te vergeten het Solidariteitsfonds, waarmee wij helpen om de kerk midden in de samenleving te laten staan en ondersteuning en kansen te bieden waar dat nodig is en waar het mogelijk is.
U kunt nog steeds uw bijdrage aan de Zomercollecte 2022 overmaken naar
Protestantse Gemeente Vught
NL75 RABO 0175 4172 88
Pinkster- en zomercollecte 2022

Namens de kerkrentmeesters,
Jan Los, Wim Maaskant, Gert Koster, Henk Wuijten en Ruth van der Velde
terug naar boven

Uit de Kerkenraad

 
In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer, op 6 juli jl., hebben we afgesproken om u regelmatig op de hoogte te houden van wat we daar zoal bespreken.
 
In deze vergadering heeft Trijnie Bouw haar ervaringen van de eerste weken als interim-predikant met ons gedeeld. U vindt daarover elders in deze nieuwsbrief haar verslag. We kijken ernaar uit om in september met elkaar – en met u! – aan de slag te gaan en te bouwen aan onze toekomst. De startzondag zal zijn op zondag 11 september en we willen daar het startsein geven voor de weg naar deze nieuwe toekomst.
 
Daarnaast spraken we over het vertrek van Udo Doedens. Hij en zijn gezin verhuizen deze week naar hun nieuwe woonplaats. Ds. Doedens gaf er zelf de voorkeur aan om niet een “live” moment van afscheid te organiseren. Wel heeft hij een afscheidsgroet gestuurd, die u ook in deze nieuwsbrief vindt. We zijn blij met zijn goede wensen voor ons en hopen dat zij in Zaltbommel een fijn thuis zullen vinden. We wensen hen een goede toekomst, met Gods zegen. Namens ons allen zal er een bos bloemen worden bezorgd, als welkom in hun nieuwe huis.
 
Ook  hopen we dat er vanuit de officiële gelederen van de PKN snel een definitieve uitspraak zal komen omtrent de losmaking van onze predikant. Door wijzigingen in de bezetting van verschillende commissies binnen de PKN is er wat vertraging opgetreden, wat natuurlijk erg jammer is voor de voortgang in het proces in Vught.
 
Tenslotte is er nog steeds de belangrijke vraag om invulling te vinden voor de functie van de scriba. Zoals Jacobien in twee kerkdiensten in juli aangaf willen we die functie splitsen in twee delen. Daarom zoeken we iemand die wil notuleren bij de kerkenraadvergaderingen en iemand die de “post” wil bijhouden, alle brieven en mails van de PKN, van diverse kerkelijke organisaties die mooie initiatieven melden en van omliggende gemeentes over wat hen bezighoudt.
Weet u iemand die geschikt zou zijn voor een van deze twee rollen? Laat het ons weten alstublieft!
 
Begin september vergaderen we weer en we zullen u snel daarna laten weten waar dat over ging.
We wensen u een fijne zomer!
 
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Ruth van der Velde – waarnemend voorzitter
terug naar boven

Van de interim-predikant


Inmiddels voelt het al vertrouwd om de brug over te gaan en naar Vught en de mooie Lambertuskerk te rijden. Het waren boeiende en leerzame gesprekken die ik mocht voeren met kerkenraadsleden en enkele anderen. Doel van deze eerste fase, waarin ik enkele uren per week beschikbaar had, was om een beeld te krijgen van de gemeente en van de vraagstukken die er leven. 
Voor de gemeente als geheel ben ik, afgezien van de dienst op 29 mei, nog onzichtbaar gebleven. Maar daar komt per september verandering in. Vanaf half september tot half juli zal ik voor anderhalve dag per week in uw gemeente mogen werken. Allereerst ga ik voor in de dienst op 11 september. (Een dienst die ik, hoe mooi eigenlijk, vorig jaar al had toegezegd toen er van enige samenwerking nog geen sprake was.)  Ook ga ik in die maand met kerkenraad en gemeente mijn plan voor de tweede fase, de periode tot december delen. Hierin zullen gesprekken met (groepen) gemeenteleden uiteraard een belangrijke rol spelen. Ook kijken we hoe hierin het werk van de commissie toekomst, die hun rapportage aan de kerkenraad hebben gepresenteerd, een plek kan krijgen. 
Op dit moment ben ik bezig met de laatste werkdagen voordat mijn vakantie begint. Vanaf 22 augustus ben ik weer bereikbaar. Ik zie met goede moed uit naar het nieuwe seizoen. In het volgende Lambertusmagazine kunt u meer lezen over mijn persoonlijke achtergrond en motivatie. Wat mij in ieder geval motiveert is om mij ervoor in te zetten  dat de Lambertusgemeente met zin en vertrouwen de toekomst tegemoet mag gaan.  
Graag tot ziens!

Trijnie Bouw
dsbouw@pgzaltbommel.nl
06 25428743

Afscheidsgroet

Aan de Protestantse Gemeente te Vught 
Vught, 10 juli 2022.
 
Na een periode van bijna een jaar waarin ik de meesten van u niet heb gezien of gesproken, schrijf ik deze korte afscheidsgroet. Hoewel de officiële losmakingsprocedure nog niet helemaal doorlopen is, vertrek ik met mijn gezin naar elders. Al tijdens het mediatie-traject in het najaar van 2021 werd mij duidelijk dat er geen reële kans op terugkeer was en dat ik er beter aan deed om de bakens te verzetten. Verhuizen is onderdeel van dat bakens verzetten. Wij verlaten Vught tegen onze zin en met pijn in het hart, al zijn de emoties uit de periode dat ik net had gehoord dat de kerkenraad niet met mij verder wilde inmiddels geluwd. Ik hoop dat u als gemeenschap rond de Lambertus manieren zult vinden om in Vught gemeente van Christus te blijven. Een ieder van u persoonlijk wens ik Gods zegen toe.
 
Met vriendelijke groet,
ds. Udo Doedens

mail: ugmdoedens@freeler.nl
terug naar boven

van harte gefeliciteerd

Op 30 juli is mevr.Leny Scheltema- van Dam jarig.
Dhr. Chris Lindenberg hoopt op 31 juli zijn verjaardag te vieren. 
Op 1 augustus is Mevr. Erna Kleinjans- Haring jarig.
 
Wij wensen hen een goed en gezond nieuw levensjaar toe.
 

OPROEP 

A.s. zaterdag 30 juli willen we weer even wat tuinonderhoud doen in de kerktuin van de Lambertuskerk.
Fijn en gezellig als je mee wilt helpen! 
Breng zelf wat tuingereedschap en tuin handschoenen mee.We beginnen om 10 uur en sluiten af met koffie om ongeveer 11:30 /12:00 uur.
Als je je komst even meldt, dan zorgen wij dat er genoeg appeltaart is...
Hartelijke groeten, en wie weet tot zaterdag,

Jan Wolter Oosterhuis (073-6566906) en Bettie de Leeuw (tel 073-6148283)
Begraafplaats Ouwerkerk heeft een website en een nieuw logo!
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het ontwikkelen van een website voor begraafplaats Ouwerkerk, voluit Stichting Protestantse Begraafplaats Ouwerkerk Vught. En een nieuwe logo hoort daar ook bij.
Met veel plezier kunnen we nu aankondigen dat de website online is:
www.begraafplaatsouwerkerkvught.nl
 
Zo zijn we beter te vinden voor familieleden, belangstellenden en organisaties.
Ook kunnen we natuurlijk belangrijke wijzigingen of nieuwtjes over de begraafplaats publiceren.
En er is een contactformulier, zodat men ons een vraag kan stellen of opmerking kan delen.
 
We nodigen jullie uit eens een kijkje te nemen en horen graag jullie reactie!
 
Namens het bestuur,
Gerda Scherphof, secretaris,
info@begraafplaatsouwerkerkvught.nl
KLIK HIER voor actuele informatie over al onze activiteiten

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Met een aantal mensen gezellig leuke gouden oude nummers zingen bij de piano; hiervoor nodigen we je van harte uit!
In de tijd dat de Lambertusveiling werd gehouden, was een avondje zingen altijd één van de kavels die goed werd verkocht. Cor Bezemer was altijd de enthousiaste pianist. Cor en ik dachten: dat hoeft toch niet afhankelijk te zijn van de veiling; laten we zo’n avond los van de veiling organiseren!
Dus wie zin heeft om mee te zingen, kom gezellig meezingen!
Wanneer: vrijdag 21 oktober 20.00-22.00 uur (max. aantal: 15; bij meer aanmeldingen is er nog een tweede mogelijkheid op vrijdag 4 november)
Waar: in de Lambertuskerk
Toegang: een vrijwillige bijdrage; het bedrag komt ten goede van de Lambertuskerk (denk aan kavel van de veiling).
Je kunt je opgeven bij Hanneke (jtdeinum@hetnet.nl).
Cor Bezemer en Hanneke Deinum.
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 11 augustus 2022. Kopijdatum maandag 8 augustus. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp