Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 67, 19 MEI 2022
Beste Lezer,

Als U deze nieuwsbrief krijgt, is er hopelijk wat regen gevallen. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, want ik ben geen grote fan van regen.
We hebben kunnen genieten van een zonovergoten voorjaar. We zijn al weer toe aan de bloei van klaprozen, pioenrozen, de vlier en margrieten. De meidoorn en de seringen zijn veelal uitgebloeid. 
De grote droogte is een keerzijde van het mooie voorjaar.
Het geeft vertrouwen dat de inventiviteit ook groeit en dat er samenwerking wordt gezocht om deze grote kwestie op te willen lossen. Het zal offers vragen van ons. Iets om na te streven voor de aarde en haar bewoners..

Uit de aarde kwamen ook ruim 25  kilo asperges en 10 kg aardbeien die hun weg vonden naar de keuken van de kerk. Johan Busio, kok van restaurant Fabuleux in den Bosch, heeft als echte topkok de sterren van de hemel gekookt voor 81 gasten.  Onze kerk is niet groter….
We danken van harte alle mensen die het initiatief hebben genomen en die zich hebben ingespannen, zichtbaar en onzichtbaar, om dit weer mogelijk te maken. Een grootschalige, heel gezellige ontmoeting na coronatijd. Ook alle sponsoren die wederom hebben bijgedragen heel hartelijke bedankt voor hun trouw aan de Lambertuskerk en deze activiteit.

U bent op Hemelvaartsdag, 26 mei, door de kerken in de omgeving uitgenodigd om hen te bezoeken en iets mee te maken van het “hemelse” op deze dag. Of het nu gaat om de smaakpapillen, muziek of taal u kunt op bezoek bij een van uw kerkelijke buren voor een kennismaking. U vindt het programma hieronder.

Volgens goede gewoonte vieren we Pinksteren samen met de kapelgemeenschap van Reinier van Arkel. De Cantorij zingt, en Willem Visscher speelt op het orgel. Vanwege de kwetsbaarheid van de cliënten, is nog enige voorzichtigheid met het ontvangen van grotere groepen. U bent zeker welkom om mee te vieren in de kapel, maar als het u om het even is, kunt u er ook voor kiezen om de dienst thuis te volgen via de live stream. De rechtstreekse link daarvoor is https://kerkdienstgemist.nl/stations/2377-Kapel-Voorburg-Vught. Een andere mogelijkheid is: ga naar www.kerkdienstgemist.nl<http://www.kerkdienstgemist.nl/>, vul onder de plaats in Vught en klik verder naar de kapelviering. De viering is de hele zondag na te kijken, en wordt doorgaans op maandag verwijderd.

Onze kerk maakt tweede Pinksterdag kennis met een specifieke buurgemeente. U kunt dan de kerk in Oisterwijk gaan bezoeken. Onze gemeente trekt, via onze diaken Henriette Rosema, samen op met Oisterwijk om geld in te zamelen voor Moldavië. Zij hebben nu een fietstocht bedacht van Vught naar Oisterwijk en andersom. Met Uw inschrijfgeld kunnen we de mensen in Moldavië steunen. Ook gasten die met de auto bij de buren op de thee willen, zijn van harte welkom. We ontvangen de gasten wederzijds met drinken en een zoet of hartig hapje.

Op dinsdag 31 mei gaan Hanneke Deinum en Jacobien Schrijvershof naar Tilburg voor de ringbijeenkomst. Daar zijn de afgevaardigden van de voormalige classis bijeen, dat heet nu de RING. Er is een programma met een eerste ronde hoe het met de gemeenten is. Verhalen over en weer. Daarna is er een gesprek naar aanleiding van het boek van Tim Vreugdenhil: Opener dan ooit. “Nieuwe kansen voor kerken”. Hanneke en ik lezen het boek, dan komen we goed voorbereid in de bijeenkomst. U hoort er meer van.

29 mei hopen we op een volle kerk. Onze interim predikant Trijnie Bouw zal voorgaan in deze dienst. Het is fantastisch dat we op deze manier met haar kennis kunnen maken. Na de dienst is er ruim koffie en heerlijke cake.

Namens de kerkenraad wensen wij u moed, liefde en trouw zoals we dat kennen uit de vele verhalen uit de Bijbel.
Jacobien Schrijvershof

Kerkdiensten

Zondag 22 mei
Alle zondagen van het jaar vanaf september 2021 is er door betrokkenen , Hilda Spelt samen met Ella als ruggensteun, een voorganger voor onze kerkdiensten gevonden. Voor 22 mei aanstaande is dat niet gelukt. Noteert U dit zodat U niet voor niets voor de kerkdeur staat. U kunt kerken bij buurgemeenten of kijken naar een livestreamopname

Zondag 29 mei, 10.00 uur 
Voorganger Ds. Trijnie Bouw

Zondag 5 juni Pinksteren, 10.30 uur
Dienst in de kapel van Reinier van Arkel
Voorganger Chantal Huijgen
mmv de Cantorij

Zondag 12 juni, 10 uur
Voorganger Rieke Mes
Trinitatis, jeugd

U bent van harte welkom!
Al onze kerkdiensten zijn te volgen via de livestream:
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen)

Liturgie en Collecten


We vragen uw speciale aandacht voor het volgende:
Het collectedoel voor de diaconie is op 29 mei voor straatkinderen in Indonesië. Omdat onze dienst van 22 mei vervalt, vragen we een ruimhartige bijdrage in deze dienst zodat de straatkinderen in Yogyakarta toch optimaal ondersteund worden.
In Yogyakarta wonen veel kinderen op straat, ze worden aan hun lot overgelaten. Ze moeten zichzelf zien te redden. Stichting Dreamhouse helpt de kinderen door ze op te vangen in de noodopvang en overgangscentra.
Als de kinderen dat willen worden ze geplaatst in opvangcentra. Ze krijgen onderwijs en vrijwilligers helpen met huiswerk. Stichting Dreamhouse wil voorkomen dat er kinderen op straat komen en wijst instantie en gezinnen op mensenrechten en preventie.

5 juni: “Bloemengroet voor Reinier van Arkel”

12 juni: Zuid-Afrika: “Bijbel brengt arme boeren in actie”
Veel arme boeren in de provincie KwaZuluNatal leven vele generaties lang in armoede en hebben er geen fiducie in dat hun leven ooit zal verbeteren. Kerk in Actie werkt samen met een partnerorganisatie die deze mentaliteit van de boerenfamilies wil doorbreken. Door de boerenfamilies samen te laten werken, door hen betere landbouwtechnieken bij te brengen gaan de voedselopbrengsten omhoog. Bijbelverhalen worden als inspiratiebron toegepast en de organisatie investeert in kinderen om zo structurele verbetering van de leefomstandigheden te realiseren.


Collecte opbrengsten:
3 en 10 april: Moldavië: €262,40
17 en 24 april: Libanon: €249,40
8 mei: Nigeria: €110,-

De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  
terug naar boven
KLIK HIER voor actuele informatie over al onze activiteiten

ACTIVITEITEN UITGELICHT

Vier Hemelvaart samen met geloofsgenoten uit de regio en maak een (fiets-) tocht langs verschillende kerken.


Donderdag 26 mei 2022, van 9.00 – 12.00 uur.
In elke kerk is iets te zien, te beleven, te doordenken bij het thema van deze Hemelvaartsdag: ‘Hemels’. Daarnaast is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee of bij een glas limonade, met iets lekkers erbij.
Wat waar te doen is, staat in het overzicht hieronder, net als de adressen van de verschillende kerken. Het aantal kerken dat je bezoekt, welke kerken dat zijn, de route en het vervoermiddel zijn naar eigen keus in te vullen. We hopen op een hemelse dag vol inspiratie en ontmoeting.

Lees hier alles over deze activiteit

Woensdag 1 juni, 20.00 uur
Prof. Dr. Rick Benjamins : Liberaal Christendom

In het huidige post-christelijke tijdperk van klimatologische onzekerheid, pandemie en geopolitieke dreiging bestaat meer dan ooit de behoefte aan een wereld waarin we in gesprek gaan met elkaar en het eigenbelang overstijgen. Welke rol kan de kerk daarbij  spelen?  Hoe kunnen we vandaag de dag van God spreken, met de Bijbel omgaan en vanuit christelijke inspiratie leven?
Er is een groep theologen die zich hiermee bezig houdt en deze vragen vertaalt naar de huidige tijd: de liberaal theologen. Liberaal theologen menen dat nieuwe tijden vragen om nieuwe antwoorden. Zij proberen om moderne inzichten een plaats te geven in de doordenking van het christelijk geloof.
 
Een liberale, ruimdenkende en tolerante vorm van christelijk geloven is gangbaar in brede lagen van de Nederlandse kerken, zo ook in onze Lambertuskerk. Toch is dit zogenaamde ‘liberale christendom’ nog niet erg ingeburgerd.
 
Prof. Dr. Rick Benjamins is docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Verder is hij actief voor ‘De Vrijzinnige Lezing’, die belangrijke en vernieuwende vrijzinnige theologen onder de aandacht wil brengen. We zijn blij te melden dat de eerder uitgestelde lezing van Rick Benjamins nu plaats kan vinden! Prof. Dr. Rick Benjamins zal met ons spreken over liberaal christendom.
Op de vraag of vrijzinnigheid wel bestaat zegt hij het volgende: ‘Voluit: Ja! Wezenlijk aan de vrijzinnige theologie is dat er kritiek is gekomen op de Bijbel, dogma’s en het instituut van de kerk. De Bijbel is door mensen geschreven, dogma’s zijn niet onfeilbaar en het instituut heeft geen Goddelijk gezag.  Het eigen geluid kwam tweede helft 19e eeuw, begin 20e eeuw. Waarop baseer je dan het religieuze leven? Een heel belangrijk punt is dat er een verschuiving kwam naar het innerlijk van de mens of de menselijke geest, vanuit waar religieus leven werd beleefd en beleden. De consequentie is dat je zélf mag denken. Dat geeft vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en een groot respect voor wat een ander voelt’. Rick Benjamins is mederedacteur van de bundel Liberaal Christendom, uitgegeven bij Skandalon.
Een aanrader voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Lambertuskerk!

Datum:  woensdag 1 juni 2022
Tijd:  20.00 uur
Locatie:   Lambertuskerk
Entree:  € 7,50 incl. koffie/thee
Aanmelden:  aanmelden@lambertuskerkvught.nl

Fietstocht Kerk in Actie

Update fietstocht 6 juni voor  Moldavië


Op 6 juni organiseren PKN Oisterwijk en de Lambertuskerk samen een fietstocht ten bate van Moldavië. Deze activiteit gaat altijd door ongeacht het weer. Mensen kunnen bij slecht weer met auto's of openbaar vervoer gaan of regenkleding dragen. Deelnemers krijgen een lint om aan de fietsen te bevestigen. 

Door de oorlog in Oekraïne worden er veel Oekraïners opgevangen in Moldavië. Home care en Moldavian Christian Aid zorgen voor hulp(middelen) en voeding voor de vluchtelingen. Ondertussen gaat de zorg voor eenzame Moldaviërs en kwetsbare gezinnen door.
Daarom blijft hulp noodzakelijk.
Voor diegene die niet kunnen fietsen, die kunnen met de auto naar PKN Oisterwijk. Daar zullen rondleidingen zijn. Ook in de Lambertuskerk bent u welkom. Zo zal er van 15.00 uur tot 15.30 uur een carillonconcert  door Peter Bremer plaatsvinden.
Voor minimaal €5,- kunt u deelnemen, via een bankoverschrijving of op 6 juni cash.
Wilt u helpen?
  • Cakes bakken;
  • Gastvrouw of gastheer;
  • Rondleiding verzorgen;
Informatie of opgeven om mee te fietsen bij Henriëtte
hvandelaak@hotmail.com mobiel: 06-549-002-24

Uitgebreide informatie vindt u ook op onze website
terug naar boven
Mevr. A. Cadée hoopt op 8 juni haar verjaardag te vieren.
 
Op 15 juni viert Dhr.J.G Spruyt zijn verjaardag.

Wij wensen hen een goed en gezond nieuw levensjaar toe.
 
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 16 juni 2022. Kopijdatum maandag 13 juni. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp