Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 57, 30 DECEMBER 2021
Beste lezer,
 
U ontvangt deze bescheiden nieuwsbrief tussen Kerstmis en Nieuwjaar en dat ook nog midden in een ingrijpende lockdown. Wat jammer dat we opnieuw niet samen onze Kerstnachtdienst konden vieren. Ook onze Nieuwjaarswensen gaan op 2 januari via de livestream. Het is niet anders
Gelukkig konden we vlak voor kerstmis onze tachtigplussers nog wel een attentie namens ons allemaal bezorgen. Misschien krijgt het hyacintje bij jullie in de warme huiskamer al kleur.
Via het bericht van Aline komt de boodschap van het Kerstverhaal weer heel dichtbij. De Diaconie lijkt me de aangewezen “denktank” om na te denken over haar vraag betreffende de ruimte en de plek in onze herberg. We zullen vast van hen horen!!

Willem Westerwoudt

Kerkdiensten

Zondag 2 januari 2022, Lambertuskerk 10.00 uur
Drs. Ella Scherpenisse 


Zondag 9 januari 2022, Lambertuskerk 10.00 uur
Ds. Rachelle van Andel

 
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen).

Liturgie en Collecten

De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  
actuele informatie over al onze activiteiten
terug naar boven

Felicitaties

Mevrouw Samuëls- Lotens hoopt op 3 Januari haar verjaardag te vieren.

Dhr. Fred Jansen hoopt deze keer in zijn nieuwe woning zijn verjaardag te vieren. Hij is jarig op 4 Januari.

Mevrouw Janny van Lindenberg-Boer hoopt haar verjaardag op 7 Januari te vieren.

Op 13 Januari is Mevrouw Will J.den Burger- Begeer jarig.

 

Wij feliciteren hen van harte!

terug naar boven

Gezocht

liturgiemaker:
1x per 4 weken maken van de liturgie, benodigde tijd 1-1,5 uur per keer

liturgieophaler:
iedere vrijdag wordt de liturgie gedrukt bij Cello en deze ophalen en door de brievenbus van de kerk doen

Voor meer informatie  Wim Maaskant 

           

 

Kerst anno 2021
Open de horizon van onze oude bubbel.

 
 
- Het was in die dagen dat de immigratie- en Naturalisatiedienst een bevel uitvaardigde. Een rijksambtenaar zei:” Meldt u voorbij de horizon, voor een telling van volk uit den vreemde. Talm niet, maar ga op weg. Engelen van de ANWB zullen u de weg wijzen”-.
Met z’n vieren waren ze achter in het busje gestapt. De Syriër, de Palestijn en de twee Iraniërs. Het was een lange tocht en onderweg volgden ze de tekens. Ze zagen kerktorens met een haan of een kruis. Dat gaf hoop. Wie als christen uit Iran vlucht, zoekt in het landschap tekens van bemoediging.
Ze werden in een dorpskerk verwelkomd. Ook al verstonden ze de mensen niet, ze leken zo vriendelijk. En de menigte toonde zich heel verheugd en gastvrij, en ontvingen hen als eregasten. Dat was in december 2015.
En opnieuw komt er een noodopvang voor 300 vluchtelingen uit met name Afghanistan en Syrië. Tijdelijk krijgen zij ook nu weer onderdak in de achtertuin van Vught, in tenten met stapelbedden en ruimten voor eten, recreatie en taalles. Een ruimhartig kerstgebaar van de burgerlijke gemeente, nu vluchtelingen vergeefs bij herbergen aankloppen. Lockdown, potdicht.
Wij zijn een global community, gehuisvest in ons gemeenschappelijk huis. Allen òòk eregasten en dat wordt elk jaar weer duidelijk in de adventstijd. In afwachting van de geboorte. Een eregast te ontvangen, schept bewustwording met daad als gevolg. “Daarom”, zo hoorde ik onlangs in een lezing, “verwaarloos nooit een crisis, maar kom in beweging”.
Zal er ruimte en plaats zijn in onze herberg?
Aline Verbaas
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 13 januari 2022. Kopijdatum maandag 10 januari. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp