Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 54, 2 DECEMBER 2021
Beste lezers,
Afgelopen zondag staken we aan het begin van de viering de eerste adventskaars aan. We zijn op weg naar Kerstmis! Er gaat een Verlosser geboren worden! In de lezing uit Exodus afgelopen zondag ging het over hoe God zich tegenover Mozes uitspreekt als: “Ik ben die er zijn zal ” . Met die Goddelijke toezegging in het achterhoofd mogen wij ons op Kerstmis voorbereiden. Laten wij bidden dat het ons tot houvast mag zijn/blijven.
Op een meer huishoudelijke manier waren we ons in het pastoraatsteam ook aan het voorbereiden op Kerstmis. Vorige nieuwsbrief kondigden we uw de geplande Kerstontmoeting op 17 december aan. Maar teleurgesteld als we zijn moeten we u nu al laten weten dat we vanwege de strenge Coronamaatregelen besloten hebben dat die bijeenkomst niet doorgaat.
Als alternatief hebben we nu voor onze senioren een thuis te bezorgen attentie in voorbereiding. We hopen op een 10 tal vrijwillig(st)ers (met auto) te mogen rekenen die op zaterdagochtend 18 december behulpzaam willen zijn met het bezorgen van die attentie op een 8 tal adressen in Vught/ Den Bosch. Uw aanmelding graag melden via wwesterwoudt@live.nl  Mogen we komende week van u horen?

Willem Westerwoudt

Kerkdiensten
 
Zondag 5 december 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot
Tweede Advent

Zondag 12 december 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Greetje Spoelstra
Derde Advent

 

coronamaatregelen

Via de media heeft u ongetwijfeld gehoord over de oplopende coronabesmettingen en over de maatregelen die door de overheid worden genomen. In de kerkenraadsvergadering van 3 november hebben wij het daar natuurlijk ook over gehad.

En vanuit dat overleg hebben wij ingaande zondag (7 november) tot de volgende maatregelen besloten:

1:    Aan de kerkdiensten van onze Lambertusgemeente kunnen                 maximaal 35 personen deelnemen. Mondkapjes tijdens lopen in            de kerk. We verdelen de plaatsen over de gehele kerk zodat we zo        goed mogelijk de 1,5 meter regel in acht nemen.
      Om te zorgen dat we zicht krijgen op het aantal personen dat van            plan is naar de kerk te komen, hebben we het emailadres                        aanmelden@lambertuskerkvught.nl weer in de lucht gebracht. We          kunnen boventallige aanmeldingen dan op tijd laten weten dat we          helaas geen plaats meer hebben. 

2:   Als er in de kerk activiteiten zijn met kleine groepen (maximaal 10        deelnemers) dan letten we bij de opstelling van de stoelen op de            1,5 meter regel.

3:    Bij grotere groepen (meer dan 10 deelnemers) willen we de                   controle van de QR-code hanteren.

4:    We stoppen met koffiedrinken na de kerkdiensten.

5:    Het ingehouden zingen tijdens de kerkdiensten voeren we weer           in. 
   
6:    Samen eten kan doorgaan met controle van de QR-code

Als kerkenraad realiseren we ons dat het stevige maatregelen zijn maar onze eigen gezondheid en die van al onze leden en bezoekers rechtvaardigen naar ons idee deze maatregelen. Laten we met elkaar proberen om lockdown maatregelen voor te zijn.
klik hier voor Lambertus TV livestream

Livestream

We doen met een kleine groep mensen ons best om zoveel mogelijk activiteiten te live-streamen. Zo kunt u thuis op het moment van opname of op een later moment toch deelnemen.
Mocht u problemen hebben om de uitzending te zien op uw TV of laptop laat het ons dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen.
Mochten we door een tekort aan livestream-bedieners toch een lezing of kerkdienst niet kunnen uitzenden, dan vragen we om uw begrip.
Laat eens van uw horen, ook als u tevreden bent met de uitzendingen.

Liturgie en Collecten

De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  

Begroting diaconie

Vanaf maandag 6 december is de begroting voor 2022 van de diaconie te vinden op de website van de Lambertuskerk.

Mocht u vragen hebben over deze begroting, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie:

Jan Wolter Oosterhuis    tel.: 073-6566906

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

oproep

Wie komt een handje helpen?

Allemaal hebben we graag een schone en mooie kerk. Om daarvoor te zorgen, zoeken we versterking van ons schoonmaakteam. Eén keer in de vier weken maken we de hele kerk schoon. Het kost ongeveer 1,5 uur. We sluiten altijd af met een gezellig kopje koffie!

We zijn nu met z'n 3'en en zoeken nog een of twee mensen erbij. Als je ons wilt helpen en de tijd ervoor vrij kan maken, wil je dan contact opnemen met Jan Wolter Oosterhuis? tel. 073-6566906 of koehuis@runbox.com 

PS: We werken nu op de dinsdagochtend, maar een ander tijdstip in de week is ook bespreekbaar!

terug naar boven
actuele informatie over al onze activiteiten

                       
 

Samenleving en burgerschap
door Jetty Eugster-van Bergeijk,

een verslag

Op 18 november jl. was Jetty Eugster te gast in de Lambertuskerk, in de serie ‘Dicht op de actualiteit’. Lees het verslag van een boeiende avond via onderstaande link.
 
Lees het hele verslag van deze avond op onze website

                  

                   
                   Open Kerk in de Kersttijd

Met de vrijwilligers hebben we kortgeleden het eerste half jaar van de Open Kerk geëvalueerd. Het kort samengevatte resultaat: het gaat goed en we gaan door! Sterker nog, in de adventsperiode zijn we op een aantal woensdagmiddagen extra open.

Op 8, 15 en 22 december is er naast de gebruikelijke tijd van 10 tot 12 uur dan ook Open Kerk van 14 tot 16 uur. Iedereen is welkom.
We hopen dan ook wat ouders met kinderen te ontvangen en gaan daaraan wat ruchtbaarheid geven in het Klaverblad.
Er wordt gezorgd voor een leuke kerstknutsel-activiteit waarvan je het resultaat mee naar huis kunt nemen.
Gerbert Scherphof      

                  

Stille december

We proberen allemaal ons steentje bij te dragen om het virus in bedwang te krijgen. Daarom zijn de avondactiviteiten – zitten in stilte - voorlopig opgeschort.
In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de warmte, doordat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt. Mensen reageren minder uitbundig. Kruipen in dikke en donkere kleren. Haasten zich sneller door het verkeer van buiten, rap naar binnen. Hun hoofd tussen hun schouders en handen in de zakken. Door de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Daardoor haasten ze zich naar plekken waar meer licht is. Of steken thuis kaarsen aan om het gezellig en licht te maken.
Voor de één betekent deze tijd een tijd van advent. Advent, verwachting, komst. Komst van het licht. De geboorte van Christus. Voor de ander betekent het misschien sfeer, warmte en gezelligheid.
Maar het licht speelt hierin altijd een rol!
Opnieuw vraagt de komende periode met de maatregelen door het kabinet verwoordt, geduld van ons. Afgelopen zaterdag (27 november’21) kopte dagblad Trouw; ‘Deze crisis is een les in traagheid”, aldus filosoof R. van Putten. Hij pleit voor de deugd die `geduld` heet.
Geduld is een actief beseffen dat de barre winter ook onder de seizoenen zit. Geduld is de moed om het ongemak uit te houden.
Van harte nodigen we u uit om samen een kaarsje aan te steken en in stilte bij elkaar te zijn op;
Maandag 06 december van 14.30- 15.45 uur.
Maandag 20 december van 14.30- 15.45 uur. Kerk is beide keren open om 14.00 uur.
Maandag 13 december wandelen we vanaf 14.00 uur vanaf het kerkplein.
 
Ontmoet elkaar in geduld en verwachting. 
Namens de stiltegroep, Aline Verbaas, 06 30648877
terug naar boven

Felicitaties

Mevr. Jannie Engelen-van de Voort, viert op 7 december haar verjaardag. 

Op 11 december viert Mevr. Hilde Spruit-van den Beukel haar verjaardag.

Op 12 december viert Mevr. De Bruijn-Maljers haar verjaardag.

Eveneens op 12 december hoopt Dhr. Jan ten Bokkel-Huining zijn verjaardag te vieren. 

Op 13 december wordt Dhr. Jacques Melis-Vaantjes weer een jaar ouder.

 

Wij feliciteren hen allen en
wensen hen een fijn 2022 toe!

terug naar boven
Vughtdrid, december 2021
 
Beste Lambertianen,
 
Met tranen schrijf ik jullie deze brief,
jullie allen heb ik onuitsprekelijk lief!
Hierbij lijk ik op Onze Lieve Heer,
het klinkt wat rooms
maar ik meen het elke keer
als ik incognito de Lambertus bezoek
inclusief mondkap en lange broek,
ja, ja, Sinterklaas gaat mee met de tijd!
Van jullie problemen hoorde ik tot mijn spijt.
Wat zal ik zeggen:
‘neem het leven niet al te zwaar,
dan komt alles dik voor elkaar
en heus neem je zelf niet te serieus.
Ach kinderen, het beste medicijn
zal ongetwijfeld humor zijn
en een lach tussen de bedrijven door,
groeten lieve kinderen,
ik ga er weer vandoor,
 
jullie Lambertus Sint en mijn Multicolor Vrind’
 
Vught, december 2021
Mari-Anne van Oortmerssen ©
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 16 december 2021. Kopijdatum maandag 13 december. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp