Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 33, 4 MAART 2021
Beste Lezers,
 
Gebeurt er bij jullie in de kerk nog iets? Jazeker, dat kunt u in deze Nieuwsbrief lezen. De komende weken is er een wake voor humaan vluchtelingenbeleid, kunt u inhaken bij een informele ontmoeting van Lambertianen via Zoom en bent u welkom bij stiltewandelingen door de regio. En er is nog meer. U leest het hieronder.
Kerkdiensten

Zondag 7 maart 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
3e Zondag van de 40-dagentijd, Oculi
Ds. Udo Doedens
m.m.v. Willem Visscher, orgel
 
Zondag 14 maart 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
4e Zondag van de 40-dagentijd, Laetare
Ds. Udo Doedens
m.m.v. Cor Bezemer, piano
 
De diensten zijn live te volgen en naderhand terug te zien op ons YouTubekanaal ‘Lambertus TV’

 
klik hier voor Lambertus TV

Coronanieuws
Zoals u misschien heeft gelezen, mogen kerken de deuren weer op een kier zetten voor maximaal 30 bezoekers per zondagochtend. Ook het zingen van voorzangers is niet meer helemaal taboe. Tegelijk horen we van een aanrollende ‘derde golf’ met besmettingen en krijgen met name ouderen en mensen uit andere risicogroepen het dringende advies om terughoudend te blijven bij het zoeken van sociaal contact.
Het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk doet kerkenraden de aanbeveling om Coronabeleid te ontwikkelen met het oog op de plaatselijke situatie: de grootte van het kerkgebouw, de samenstelling van de gemeente etc. Maatwerk wordt dat genoemd.  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/
Ons Vughtse moderamen heeft, in afwachting van de kerkenraadsvergadering van volgende week, besloten nog even op de oude voet verder te gaan, dat wil zeggen: op zondagmorgen diensten te houden zonder bezoekers en zonder ‘levende’ zang. Deze diensten zijn te volgen via internet. We hopen op uw begrip.
 
Teksten
Zoals u heeft gemerkt, zijn we begonnen met het lezen uit de Colossenzenbrief. Daar zullen we de komende tijd mee doorgaan. Nadat we op 28 februari hebben stilgestaan bij het wat formele beginstuk van de brief, uitmondend in de verklaring dat God ons door ‘de zoon van zijn liefde’ heeft overgeplant van het duister naar het licht, horen we op 7 maart een beroemd stuk waarin Christus wordt bezongen (men beschouwt dit gedeelte als een oude hymne) als de ‘clou’, de sleutel, van de totale schepping. Het is iets wonderlijks dat Jezus, die op de ene bladzijde van de Bijbel wordt neergezet als een mislukte slaaf, op de volgende bladzijde wordt beschreven als de spil van alles. Het grote en het kleine staan heel dicht bij elkaar. In de passage die we op 14 maart horen, gaat het over Paulus zelf en in hem over alle door het evangelie geïnfecteerden: ze hebben datzelfde kleine en tegelijk bovenmaatse dat Paulus van Christus beschrijft.
 
Liederen
Sinds een paar weken laten we liederen horen die op internet te vinden zijn. Het is een leuk werkje om daar rond te neuzen, maar het blijkt mij ook dat lang niet van alle liederen uit het nieuwe liedboek een opname voorhanden is. Van liederen met veel coupletten moet je ook maar hopen dat het couplet van jouw keuze bij de gezongen selectie zit. Kortom: voor nu een welkome oplossing, maar fijn om straks weer zelf te kunnen zingen, samen met de cantorij.
 
Liturgie
De orden van dienst worden geplaatst op onze website. Een link naar de orde van dienst vindt u op ons YouTubekanaal Lambertus TV. Als u klikt op het plaatje van de dienst van uw keuze verschijnt het startscherm van de livestream. Daaronder staat een tekstje. Als u op ‘Meer weergeven’ klikt, krijgt u de link in beeld. 
 
Collecten
U kunt uw gaven overmaken: Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught. College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.
 
Bestemmingen diaconale collecten
7 en 14 maart: Voedselbank Den Bosch
Nu de coronapandemie maar voortduurt, ontstaat er bij veel mensen problemen met inkomsten (zzp'ers), herstel na ziekte of verlies van werk door reorganisatie of faillissement. De voedselbank in Den Bosch krijgt veel aanmeldingen en uw gift is dan ook broodnodig.
21 en 28 maart: Een beter inkomen voor boeren in Indonesië (Kerk in Actie)
Vermeld altijd voor welk doel uw giften zijn bestemd, wel zo gemakkelijk voor de penningmeester.
terug naar boven

 

LOPEND VUUR
VOOR EEN HUMAAN
MIGRATIEBELEID

 
We zien de beelden van de brand in het vluchtelingen kamp in Moria nog voor ons, ook de gammele overvolle bootjes en kampen. Daarom vinden er vanaf 1 maart tot 17 maart in heel Nederland waken plaats en fiets of wandeltochten om hier aandacht aan te besteden.
Doelstelling van de organisatie, migreat.org, is het bewerkstelligen van een humaan migratiebeleid. Op 17 maart wil men eindigen in Den Haag met een boodschap aan de politieke partijen.
Op 10 maart organiseert Henriëtte Rosema van de Laak een korte wake en aansluitend een fietstocht naar Den Bosch. Start wake: 17.30 tot 17.45 uur, locatie: achtertuin van de Lambertuskerk.
We komen bijeen en steken kaarsen aan.
Vanaf 17.45 fietsen we naar de Markt in Den Bosch om het vuur door te geven aan de volgende coördinator. Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen, er kunnen zich nog 4 personen aanmelden via hvandelaak@hotmail.com.

 
Mondmaskers verplicht en anderhalve meter afstand.

terug naar boven


De bloemetjes buiten
 
Doet u mee om op Paaszaterdag de bloemetjes buiten te zetten? Ik neem aan dat u al dat binnen zitten en thuisblijven langzamerhand ook flink beu bent. Binnen de Kerkenraad hebben we bedacht om  op Paaszaterdag (3 april)  op het Kerkplein voor de Lambertuskerk “de bloemetjes buiten te zetten.”
 
Na het uitkomen van de volgende Nieuwsbrief kunt u grote potten violen  voor 5 euro maar ook kleine potjes  voor 0,50 euro per stuk bestellen. En het is de bedoeling dat u uw bestelling op een af te spreken tijd dan komt ophalen. Zoals het er nu naar uitziet hebben  we dan ook  Paastulband in de aanbieding. Daar leest u in de volgende nieuwsbrief ook over. Dus hou de Nieuwsbrief in de gaten en wacht met de aankoop van Violen tot Paaszaterdag.
 
We zullen zorgen dat er een bekertje koffie is voor de ophalers van de bestellingen zodat we elkaar toch weer even kunnen ontmoeten. De extra inkomsten van de verkoping komen ten goede aan de kas van de Lambertuskerk. Dus het mes snijdt aan twee kanten.
 
Willem Westerwoudt, ouderling pastoraat wwesterwoudt@live.nl 

 
terug naar boven

Hoe we toch contact kunnen houden…
 
De coronaperiode duurt maar en duurt maar. Dacht je aan het begin: ik stel mijn sociale contacten uit tot erna, nu is duidelijk dat erna nog wel even op zich laat wachten. Misschien is het goed om de contacten toch maar aan te halen, al moet dat op manieren die wat minder aantrekkelijk zijn. Hieronder drie tips.
 
1. Livestream
 
Onze kerk maakt televisie. Niet zo mooi als de NOS, maar we leren steeds bij. Kijkt u maar eens op ons YouTubekanaal Lambertus TV. Binnenkort willen we ook lezingen uit het Jaarprogramma gaan uitzenden. U kunt dan niet alleen op zondagmorgen, maar ook op een doordeweekse avond rechtstreeks met de Lambertus verbonden zijn.
 
Nog steeds zijn er mensen die moeite hebben om onze uitzendingen te vinden of om ze te bekijken via hun computer of TV. Pieter de Haan biedt aan om bij u thuis en coronaproof uitleg te geven over de mogelijkheden van uw apparatuur.
Aarzelt u niet om van dit aanbod gebruik te maken! 06-11 767 751 of pieterdehaan8@gmail.com
 
2. Leesclub
 
Met een paar gemeenteleden samen een boek lezen en daar een uurtje over praten. We hebben onze eerste bijeenkomst net achter de rug. Uiteraard verliep die bijeenkomst via de computer. Wilt u meedoen? Onze volgende afspraak is op donderdag 15 april. Van tevoren lezen we
De ketter van Carthago van Frans Willem Verbaas (zie de leestip in Nieuwsbrief 29). Als u zich aanmeldt bij ds. Doedens predikant@lambertuskerkvught.nl krijgt u t.z.t. een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst via Zoom. U hoeft zelf geen Zoom te installeren. Heeft u net een prachtig boek gelezen en wilt u het anderen aanraden? Ook dan bent u van harte welkom om met de Leesclub mee te doen.
 
3. Even bijpraten
 
Hoe gaat het met u en hoe gaat het met zoveel andere gemeenteleden die u misschien al een jaar niet heeft gezien? We nodigen zoveel mogelijk Lambertianen uit om op donderdag 11 maart vanaf 20.00 uur online te komen voor een virtueel kopje koffie of thee en een moment van bijpraten. Meld u aan op predikant@lambertuskerkvught.nl en u ontvangt een Zoom-uitnodiging.
 
terug naar boven

LIED NAAR MIJN HART

Samen zingen wordt ons ontraden, maar daardoor zijn liederen ons misschien des te dierbaarder geworden. Welke liederen raakten ons de afgelopen tijd of gaan al een leven lang met ons mee? Deze keer een bijdrage van Ruud Hamel.
 
‘Het is voor mij onmogelijk 1 bepaald lied te noemen. De reden is, dat
er verschillende liederen zijn die mij aanspreken, afhankelijk
van de situatie waarin het lied een rol speelt. Bijvoorbeeld Pasen en
Kerst hebben beide prachtige liederen voortgebracht, die mij even
dierbaar zijn. Kijk ik naar Pasen, dan springt voor mij het lied ‘Daar
juicht een toon, daar klinkt een stem’ eruit. Dat kan je vanuit je
hart meezingen en heeft voor mij grote betekenis. De heilsbelofte is
schitterend weergegeven.’

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan!
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood of helle niet,
 
want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

 
Denk ik aan de Kerst dan: ‘Ere zij God’, een lied
dat je met overgave kan zingen. In erg moeilijke tijden waarin ik veel
leed te verwerken had, is het: ‘Wat de toekomst brengen moge’ en dat zing
ik graag in meervoud, dus ‘ons geleidt des Heren hand, moedig slaan wij
dus de ogen enz.’ Een lied waarin verwachting naar voren komt, ook voor
verdrietigen. Hiernaast noem ik: ‘Ga niet alleen door het leven, die last
is u te zwaar’. Tenslotte noem ik: : ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen
enz.’ Regelmatig draai ik orgelmuziek, daarin vind ik veel moed en steun,
veel meer dan in muziek die via de vleugel ten gehore wordt gebracht. Vooral met het zingen is er, voor mij althans, slechts 1 instrument en dat is het orgel. Het mag ouderwets
klinken, maar zo beleef ik het in ieder geval. Maar ik ben slechts een
van de velen.’

Wilt u iets schrijven over uw lievelingslied? Mail dan naar redactie@lambertuskerkvught.nl
terug naar boven

STAND VAN DE ...


Peter Hordijk, coördinator van de Actie Kerkbalans, meldt dat er inmiddels € 72.325,= is toegezegd door 165 personen.
Alle gevers en toezeggers hartelijk dank!

 

Veertigdagentijd…op weg naar Pasen;
vastentijd of tijd van ont-moeten
 
‘U denkt misschien dat wij op de hoogte zijn van deze plaats, maar wij zijn pelgrims net als u’.

Wie wandelt, maakt zich vrij van de dagelijkse beslommeringen en stelt zich open voor het onverwachte. Wie onbevangen kijkt en luistert, merkt op wat werkelijk te zien en te horen is. En dan kan het gebeuren dat het ‘leven’ zich aandient, als een verlangen dat ergens diep van binnen leeft. Wandelen geeft de ‘ziel’ de kans zich te melden. De ziel gaat immers te voet.

Wandelen is verbonden zijn met de weg van de pelgrim. Het is een weg die richting heeft en waarbij een pelgrim erop vertrouwt ergens aan te komen. Zo zijn veel mensen - vanuit uiteenlopende motieven - op weg gegaan naar Santiago de Compostela, Jeruzalem en andere plaatsen. Diverse pelgrimsroutes liepen we ook zelf jaren geleden o.a. in Italië, de Francigena, de weg van de Franken, één van de oudste pelgrimswegen van Europa. Bekend is dat bisschop Sigeric in het jaar 990 vanuit Canterbury naar Rome ging. Wij vertrokken in een groep vanuit Pavia naar Rome.
Peregrinus, pelgrim, iemand zonder vaste woon- en verblijfplaats, is het centrale woord. Een uitgestippelde tocht of gewoon je levensweg gaan, het is beide een peregrinatio.

Maar ook dichter bij huis gaan mensen op stap naar heilige plaatsen of zoeken juist de natuur op. Of gewoon voor een korte lokale of regionale wandeling, zoals we dat vanuit de stiltegroep op de eerste en derde maandag van de maand nu doen. Het is een soort zoeken naar heil en heling en dat in verbondenheid met jezelf en af en toe met een ander. Het is een basale sacraliteit volgens P. Post, in zijn boek: Voorbij het kerkgebouw. De speelruimte van een ander sacraal domein (2010).

Je loopt samen, maar je moet ook voor jezelf lopen. Het is een soort van contemplatie en dat is een persoonlijke, existentiële manier van zijn in het hier en nu. Het is een zitten, staan of lopen, waarbij je ten diepste kunt beseffen, dat de geest van leven werkelijk in en om je heen is. ‘Niet wat ik van het leven verlang, maar wat het leven van mij verlangt, is hetgeen er in een mensenleven toe doet’, zegt Victor Frankl in zijn prachtige boekje De zin van het bestaan (1974).

Een wandeling doet je weer even bijtanken. Woensdag 17 februari ging de veertigdagentijd in. Vanaf 22 februari tot en met 29 maart, op zes maandagen, wandelen we vanaf de Lambertuskerk om 14.00 uur. Zo willen we in de veertigdagentijd iedere week lopen tot in de Stille Week. We wandelen vanuit de veertigdagenkalender met als thema ‘De zeven werken van barmhartigheid’. Daarover schreef Menno van der Beek een prachtig gedicht (zie onder). Iedere wandeling starten we met een kwatrijn van dit gedicht. Afhankelijk van de groepsgrootte, lopen we zolang de coronamaatregelen gelden in groepjes van twee. Van harte welkom, je kunt altijd aanschuiven.
 
Margriet en Aline
06 30648877

 
terug naar boven

VREEMDE LANDSCHAPPEN
SCHILDERIJEN VAN LAU DE VRIES # 3


Lau de Vries schildert veel landschappen. Soms realistisch, maar vaak ook abstract. Vier van deze ‘vreemde landschappen’ vertonen we in onze Nieuwsbrief. Dit keer ‘De Schepping’.
 Dit is het derde schilderij uit de serie landschappen. Het is getiteld: “Schepping” en dat leek me wel passend voor een kerkblad. Het is met olieverf geschilderd op papier en meet maar 60x40cm. Het is een heftige voorstelling, waar geen water aan te pas komt, maar wel rook en vuur. Er zijn hier hele sterke krachten aan het werk! Een landschap herken je er nauwelijks in, zij het dat het gele ronde vlak iets als de zon suggereert. Maar het kan ook een korenveld op een heuvel zijn dat in de fik staat. Hoe gaat dit geweld aflopen? De titel moet ons geruststellen.
 
Lau de Vries

 
terug naar boven

Paaskaarten
 
Er zijn nog 5 dubbele Paaskaartenkaarten over, bestemd voor gevangenen in de Penitentiaire Inrichting (zie Nieuwsbrief 31). De ene helft van de dubbele kaart is bestemd voor een gedetineerde. Er wordt een tekst op geschreven. Op de andere helft schrijft men niets, maar plakt er één postzegel op, zodat de gedetineerde de kaart kan versturen naar een geliefd persoon.
De kaarten zijn ontworpen door vrouwen uit de Penitentiaire inrichting Nieuwenhuis. Thema ‘Verbonden’.
 
Wilt u een kaart schrijven, meld het aan Henriette Rosema van de Laak hvandelaak@hotmail.com

 
 

Opbrengsten diaconale collecten in de afgelopen periode
 
In december hadden we nog twee collecten na de kerkdienst (in de zakken met de lange stok!).
Daarnaast hebben we gelukkig ook van veel gemeenteleden bijdragen ontvangen via de giro.
De opbrengsten waren als volgt:
Eerste helft december: € 134,04 voor een school in Oekraïne (project Kerk in Actie);
Tweede helft december: € 435,- voor het project “Brabant voor Moldavië”;
Eerste helft januari: € 145,- voor plaatselijk diaconaal werk (bloemengroet, Sociaal Fonds, etc.);
Tweede helft januari: € 95,- voor “Pioniersplekken” van de landelijke Protestantse Kerk;
Eerste helft februari: € 32,50 voor watermanagement in Bangladesh (project Kerk in Actie);
Tweede helft februari: € 42,50 voor plaatselijk diaconaal werk.
 
Tip: op de zondagochtend na de TV-kerkdienst een (tweede) kopje koffie inschenken en een collecte-bijdrage overmaken!
 
Onze actuele collecte-doelen vindt u hierboven. U kunt natuurlijk ook wat minder frequent een wat grotere bijdrage overmaken; als daar geen speciaal doel bij vermeld wordt, verdelen wij dat bedrag over de verschillende doelen.
 
Met hartelijke groeten,
Jan Wolter Oosterhuis, penningmeester diaconie.
terug naar boven


M E E L E V E N
 
Mevrouw Caro Romeijn wordt op 7 maart 95 jaar.
Mevrouw M.C. Brandenburg-van den Bold wordt op 8 maart 90 jaar.
Op 10 maart is mevrouw L. Groeneweg-Clarisse jarig. Zij wordt dan 94 jaar.
Op 14 maart wordt mevrouw Jansma 81 jaar.

 
terug naar boven
 
De zeven werken van barmhartigheid
 
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene bezoeken, de dode begraven.
 
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.
 
Vooral bij een paar glazen mooie wijn,
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.
 
Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.
 
En het werd laat. Ik zei: blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen,
er valt nog zoveel van elkaar te leren.
 
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan,
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.
 
Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.
 
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn we vrienden voor.
 
En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik,
Dat iemand zei: doe dit voor iedereen – doe dit voor mij.
 
Menno van der Beek
 
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 18 maart 2021. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp