Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 73, 9 SEPTEMBER 2022
Beste lezer,
Deze keer wil ik u vooral uitnodigen om als het even kan komende zondag (11 september) aanwezig te zijn bij onze kerkdienst als startzondag van ons kerkelijk werkjaar.

Onze interim predikant Trijnie Bouw zal voorgaan. Vanaf deze maand heeft ze, in overleg met haar kerkenraad in Zaltbommel, meer tijd kunnen vrijmaken om ons hier in Vught te helpen met onze bezinning op al het goede en bijzondere dat ons bindt als kerkgemeenschap.  Maar tegelijkertijd ons ook te realiseren welke beperkingen en zorgen we met ons meedragen bij ons gemeenteleven.  

Afgelopen woensdagavond hadden we als kerkenraad daar ons eerste gesprek samen met Trijnie Bouw over. In de volgende nieuwsbrief zal Ruth van der Velden, als onze waarnemende voorzitter, daar verder op in gaan. Een uitnodiging om in de komende maanden via kringgesprekken hierover tot goede onderlinge uitwisseling te komen kunt u in ieder geval tegemoetzien. Samen zijn we de bouwstenen voor de toekomst van onze gemeenschap. Met wederzijds vertrouwen als onmisbaar cement.

In die kerkenraadsvergadering spraken we ook af dat in de kerkdienst van 30 oktober Martha Jonker bevestigd zal worden als onze nieuwe scriba. We zijn heel blij dat zij binnen onze kerkenraad deze spilfunctie wil gaan vervullen. En Jacobien blijft gelukkig nog even meehelpen.

Wat ook nog aardig is om te melden is de nieuwe website van de Stichting Begraafplaats Ouwerkerk haar. De moeite waard om wat meer te weten te komen over historie en nieuws over deze bijzondere plek in Vught.

Naar aanleiding van mijn oproep om vrijwilligers voor het ophalen van ons liturgie drukwerk bij Cello op vrijdagmiddag kreeg ik 3 aanmeldingen. Met nog een iemand zouden we de hele maand geholpen zijn. Wie sluit aan?

En nog even een ander nieuwtje. Jan de Vlieger in Middelbrug heeft een opvolger gevonden voor “de Drukkerij”. Gianni Noordijk zal het artikel daarover in de Zeeuwse Courant op het prikbord aan de binnenkant van de kerkdeur bevestigen.

Met de komst van Hendrik-Jan Aantjes als liturgie maker is ook die groep beter “bemand”. Dank voor de inzet.

We weten dat onze nieuwsbrief veel gelezen wordt, toch hebben we besloten de frequentie naar 1 maal per maand te brengen. Het vraagt naast al het andere kerkenwerk toch veel aandacht en tijd. Nog 1 maal over 14 dagen.  

namens de kerkenraad,
Willem Westerwoudt

Kerkdiensten

Startzondag 11 september, 10.00 uur
Voorganger Ds. Trijnie Bouw (Zaltbommel)
Startzondag

Zondag 18 september, 10 uur
Voorganger Pastor Wim Gilsing (Doesburg)
Startdienst jeugd

Zondag 25 september, 10 uur
Voorganger Ds. Nienke Meinster- de Ronde (Delft)

U bent van harte welkom!
Al onze kerkdiensten zijn te volgen via de livestream:
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen)

Liturgie en Collecten


Diaconaal nieuws


Noodhulp Pakistan:
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.
De diaconie heeft besloten om namens onze Lambertusgemeente € 250,- bij te dragen voor dit doel.
U kunt natuurlijk ook zelf een bijdrage overmaken; het rekeningnummer is:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Pakistan.
Hartelijk dank!

Collectes:
11 september: "Myanmar, plek voor mensen met een beperking"
Kinderen en volwassenen met een beperking in Myanmar hebben het vaak extra zwaar, ze behoren vaak tot de allerarmsten. Kerk in actie ondersteund ze door de actie: 'Een volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myanmar'.

18 en 25 september: "Colombia, vrouwen als vredestichters"
Vrouwen-vredesgroep Gempaz is opgezet door een non in 4 provincies in Colombia zijn er bijbelleeskringen opgezet. Door deze bijbelleeskringen zetten vrouwen zich in om vrede te verankeren.

Henriëtte Rosema van de Laak
Voorzitter diaconie

De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  

Lambertuskerk toont haar tafelzilver

tijdens Open Monumenten dag

 
Natuurlijk neemt u deel aan de Open Monumentendagen 2022!
Op zondag 11 september bent u vanaf 12:00 uur ook van harte welkom in de Lambertuskerk.
 
https://www.openmonumentendag.nl/comite/vught/
 
De Lambertuskerk is een plek waar veel elementen van de geschiedenis van Vught nog tastbaar aanwezig zijn. Het zijn de verhalen van haar inwoners, haar strategische positie op de toegangsweg naar Den Bosch en het gebedshuis van de Duitse Orde en de Protestantse Gemeente in Vught.
 
We laten ook het zilveren tafelzilver zien en vertellen aan de hand daarvan hoe de geschiedenis van Fort Isabella en de Lambertuskerk verweven waren.
 
Pieter de Haan
pieterdehaan8@gmail.com
0611 767 751
terug naar boven
Vrijwilligers tuinochtend 24 september van 10 uur tot 12 uur
 
Op de Protestantse Begraafplaats Ouwerkerk Vught worden al vanaf 1947 mensen begraven en er is wat achterstand in onderhoud van enkele graven. Wij willen, als bestuur, graag de begraafplaats opknappen in de oude staat, de van oorsprong Engelse tuin. En er een respectvolle plaats van maken.
Wij zoeken vrijwilligers die op zaterdagochtend 24 september enkele oude graven, die er vanaf 1947 zijn, willen opknappen door het onkruid vrij te maken. Met klein tuingereedschap en een borstel en doek kunnen we de oude monumenten weer een ander aanzien geven.
Wilt u ons helpen, van 10 tot 11:30 uur om daarna met koffie en appeltaart de werkzaamheden af te sluiten. Als u kan komen wilt u dan wat klein tuingereedschap, een borsteltje/veger meenemen.  

Aanmelden via de mail bij Adri de Munnik
beheerder@begraafplaatsouwerkerkvught.nl
Of telefonisch 06 12 17 8 37

van harte gefeliciteerd

Mevr. Ineke Emanuel-Reuvecamp hoopt op 25 september haar verjaardag te vieren.
 
Van harte gefeliciteerd. 
 
KLIK HIER voor actuele informatie over al onze activiteiten

Grote Taizéviering van werkgroep TaizéinDenBosch

Zaterdag 17 september 17.00 uur
Grote Kerk, Kerkstraat 20 ‘s-Hertogenbosch
Thema: ‘Een Hart van Vrede’ 

De Werkgroep TaizéinDenBosch houdt maandelijks een Taizé gebed. Nu in de maand september starten deze vieringen voor dit seizoen weer op. Deze keer valt onze Taizéviering zo goed als samen met de Vredesweek. Daarom kiezen we ervoor een viering te houden op zaterdag 17 september met als thema ‘Een Hart van Vrede’.
 
Tegelijkertijd bestaat dit jaar de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch 200 jaar. Deze kerk is een vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde. In 2022 is de jaarlijkse vredesweek van 17 tot en met 25 september. Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat een andere weg mogelijk is.
 
De Taizégroep Den Bosch combineert de twee gegevens door aan het begin van de vredesweek op zaterdag 17 september een bijzondere Taizéviering te houden, met vrede als centraal thema. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Maar hoe moeilijk is het om vrede te vinden, te bewaren. Het zal altijd onze blijvende aandacht vragen.
 
De viering vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 20 te ’s-Hertogenbosch. De viering begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Na dit Taizé-gebed is er gelegenheid tot samenkomst en wordt iedere bezoeker een drankje aangeboden om elkaar te ontmoeten en samen na te praten.
 
Contact: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert Jansen Venneboer, contactpersoon TaizéinDenBosch op 06 38 89 14 04

Vrede - een Weg om te gaan

Op het Anne Frankplein in den Bosch staat een bijzonder kunstwerk, het is nieuw, het is symbolisch, het is verbindend. Er is een grote vogel die de aandacht trekt. Hij vliegt zich los van de aarde richting de ruimte, de vrijheid. De Europese Weg van de Vrede begint hier en loopt tot in de Pyreneeën en verder.

Nieuwsgierig geworden?

Kom woensdag 21 september naar het Anne Frankplein in den Bosch en luister naar de uitleg en de verhalen. En voeg je eigen verlangen naar Vrede er aan toe.

Verteller is Peter van Helden, ambassadeur van Vrede.

Tijd: vanaf 15.00-18.00 en 19.00-21.00 doorlopend.

Het Anne Frankplein ligt op de vijfsprong van Keizerstraat-Wolvenhoek-Waterstraat-De Mortel-Prins Bernardstraat.

Expositie Angelique Kleijne najaar 2022
 
Solitude,
 & verbinding

 
Vanaf deze week exposeert de Vughtse Angelique Kleijne grafisch werk.
Met veel enthousiasme, grote zorgvuldigheid en precisie heeft zij deze tentoonstelling ingericht.
Meer over haar werk en het thema van deze expositie vindt u op de website

De expositie duurt van zondag 11 september (Open Monumentendag) tot en met 30 oktober 2022.
Angelique is aanwezig op 11 september van 12 tot 17 uur, op woensdag 28 september en woensdag 19 oktober van 10 tot 12 uur. Op vrijdag 28 oktober geeft zij een presentatie tijdens Eten & Kunst in de kerk.
Kijk voor meer informatie over de maker op: www.angeliquekleijne.nl
terug naar boven
WAAROM ZOU JE NAAR DE KERK GAAN?
 
Horen jullie ons aan het werk?
Wij zijn de klokken van de Lambertuskerk.
Iedereen, groot en klein roepen wij
om even samen te zijn
bij de Heer van ons leven
om hem de lof en de eer te geven,
om samen verdriet en vreugde te delen,
het lied, het woord, het brood, de wijn
en de zegen
om tot zegen te kunnen zijn.
 
 
Vught, 31 augustus 2022
Mari-Anne van Oortmerssen ©
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 22 september 2022. Kopijdatum maandag 19 september. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp