Logo

Licht van de wereld

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen."’

‭‭MATTEÜS‬ ‭5‬:‭14‬-‭16‬ ‭BB‬‬

Het is alweer de laatste maand van het jaar 2022. Wat gaat de tijd zo snel. Een moment om stil te staan bij de afgelopen elf maanden. Loop ik in lijn met mijn gestelde doelen van het jaar? Kan ik het in december alsnog realiseren? Allemaal vragen die heel belangrijk zijn als wij kijken naar het thema; (Dienen om te beïnvloeden). Terwijl je bezig bent om te kijken hoe je alsnog de juiste koers kan volgen zijn anderen al bezig met het vieren van kerst. Er is de laatste jaren steeds een discussie gaande over het vieren van kerst als gelovige of sinterklaasfeest. De vraag is wat zegt de bijbel over u en ik als wedergeboren gelovigen? Hoe moet onze houding dan zijn?

Wij zijn uitverkoren en geroepen om het licht te zijn in deze wereld.

Wij zullen dan een levenshouding en stijl moeten aannemen zoals de Here Jezus ( lees fil 2:5), dat anders is dan die van de wereld. Gij geheel anders u hebt Christus leren kennen. U bent radicaal, vroom, oprecht zoals Cornelius (lees hand 10) U moet dus dagelijks een keus maken, die past bij uw geloof en roeping nl. een godvruchtig leven, die alles doet volgens de wil van God. Het gaat dus niet om het oordelen van mensen of wat ze verkeerd doen, maar dat wij het licht van de wereld zijn die, schijnt in de duisternis door onze wandel.

Wees dus het licht van de wereld, want u bent niet verloren, maar uitverkoren.

Pastor Lucien Sweet

Pastor Lucien Sweet

Agenda December 2022

Cornelis Danckertsstraat 36, Rotterdam

04 december — Super Sunday — LET OP: Online dienst om 11:00u

11 december — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

18 december — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

23 december — Special Service: Kerstviering — 19:00u - 22:00u

30 december — Special Service: Oudjaarsdienst — 19:00u - 22:00u

Power Friday

09 december — Power Friday — 19:00u - 20:00u

Remmit van Milplaats 15, Rotterdam

17 december — UIC Basics training — 11:00u - 16:00u

17 december — UIC Kader training — 11:00u - 16:00u

Activiteit voor alle vrouwen “workshop pottenbakken”

10 december — 13:00u - 17:00u — Hoogstraat 115

Voor alle vrouwen van de gemeente, meld je aan in de Unity app!

Outreach

Voor de aankomende kerstperiode willen wij als gemeente dit jaar opnieuw mensen verassen. Dit willen wij doen d.m.v kerstpakketten.

Wij vragen hiervoor uw steun in de vorm van houdbare levensmiddelen en goede kleding, schoeisel of accessoires. Voor uw donatie kunt u zich melden bij zuster Simone Aryo. Wilt u liever een financiële bijdrage doen? Dan kunt u deze overmaken op onze bankrekening

NL 18 INGB 0631107886 o.v.v Outreach

Wij danken u voor uw bijdrage!

ISRAEL REIS

Komend jaar zullen wij met Gods genade naar Israël gaan. De reis staat gepland van 24 april t/m 3 mei 2023.

Het is een bijzonder voorrecht om het heilig land te gaan verkennen. Verkennen is een groot woord, aangezien onze reisduur maar 10 dagen is. Er is ontzettend veel te zien, te beleven, te leren en te ervaren in Israël. De plaatsen welke wij zullen gaan bezoeken hebben wij zorgvuldig uitgekozen om de veelzijdigheid van Israel te weerspiegelen.

  • geestelijk: de plaatsen waar Jezus heeft gelopen, wonderen heeft verricht, geboren en gestorven is

  • historisch: de Joodse geschiedenis, de zwarte bladzijde zijnde de holocaust (Yad Vashem), maar ook Massada (de strijd tegen de Romeinse overheersing)

  • cultureel: Mahane Yehuda market, de soukh

  • ontspanning: drijven in de Dode Zee en zwemmen aan de voet van een berg (Gan Haslosha)

De nadruk op de reis is uiteraard het geestelijk aspect. Een pelgrimsreis welke uw geestelijk leven zal veranderen. U gaat de bijbel anders lezen, doordat u de plaatsen zelf heeft bezocht, achtergrondinformatie heeft gehoord en ervaring heeft opgedaan. Informatie kunt u vanuit een boek of documentaire halen, maar belevenis en atmosfeer niet. Enkele favoriete plekken zijn Shilo, waar de tabernakel ooit heeft gestaan, het meer van Galilea (midden op het meer dan te bedenken wat er zich allemaal op het meer en alle plaatsen rondom het meer heeft afgespeeld. Weet u dat Jezus in die omgeving het grootste deel van Zijn bediening heeft uitgeoefend, de graftuin en Jeruzalem, de Oude Stad.

Ik verblijd mij daarom zeer om met u naar Israël te gaan.

Kortom een reis die uw leven totaal zal veranderen. Wilt u meer weten of aanmelden? Stuur een e-mail naar info@unityinchrist.nl of neem contact op met psr Lucien Sweet op 0614460061.

Elke zondag is onze boekentafel geopend.
Er zijn nieuwe en gebruikte boeken te koop.
Kom gezellig bij ons kijken.

Het getuigenis zijn wij…

Vorige maand was ik in Suriname om nog zaken te regelen na het overlijden van mijn vader vorig jaar. Ik had net als de vorige keer in Suriname, in het voorjaar, veel te doen in korte tijd, waardoor ik één dag voor vertrek op vrijdag o.a. nog een brandverzekering moest regelen. Ik had de tijd tot 15:00u om langs te gaan bij de verzekeraar om de betaling te doen en de verzekering te kunnen afsluiten. Mijn planning had ik voor die dag gemaakt, en zou ik 14:30u rijden naar de verzekeraar. Alleen had ik er geen rekening mee gehouden dat het rond 14:30u spitsuur was, dus kwam ik terecht in een niet rijdende file. Ik zag de tijd voorbij tikken in mijn stilstaande auto, en besloot om 14:45u te bellen met de verzekeraar om uit te leggen dat ik in de file zat, dus onderweg was naar hun. Tegen 15:00u was ik een stukje opgeschoten in de file, en dichterbij mijn eindbestemming. Ik belde opnieuw met de medewerker van de verzekeraar om te zeggen dat ik nog onderweg was, waarop ze zei: ‘hoever bent u, we sluiten om 15:00u mevrouw!’ Ik zei dat ik er bijna was en legde uit hoever ik nog vast zat. Ze vervolgde: de poort is al gesloten, dus u kunt niet meer naar binnen. Ik vroeg of ze zaterdag open waren, waarop ze zei, nee hoor, pas maandag weer. Die zaterdag was mijn vertrek dag terug naar Nederland. Ik zei dat ik eraan kwam en ze verbrak de verbinding.

Ik zag de bui al hangen, dat ik de verzekering niet zou kunnen afsluiten, en ik weer hiervoor naar Suriname zou moeten afreizen met alle kosten en gevolgen van dien. Ik bad op dat moment: “Heer, laten ze op me wachten totdat ik er ben, want ik heb geen andere mogelijkheden meer”. Intussen reed de file ook nog niet vlot door. Na een paar minuten belde de medewerkster me op en ze zei: “mevrouw Sweet, we hebben besloten om op u te wachten totdat u er bent”. Parkeer voor de deur en neem de zijgang, want de poort is al dicht. Ik bedankte de mevrouw, verbrak de verbinding en zei ook” dank U Jezus! Na een half uur was ik er en kon ik de verzekering afsluiten. Dit is wat God doet als je met Hem samenwerkt.

Ongelovigen zouden zeggen, je hebt geluk gehad. Maar dat is het niet. We moeten door hebben en erkennen wat God doet in ons leven en niet achteloos leven. De heilige Geest bracht mij op het moment dat ik Hem bedankte in herinnering: ‘hoe vaak heb jij niet overgewerkt en gewacht op mensen die te laat waren?’

Om de ongelovigen tegemoet te komen: zeg niet meer ‘je hebt geluk gehad’, maar zeg liever: ‘wat je zaait, zal je oogsten’ oftewel “what goes around, comes around”. Dat is een van mijn lijfspreuken, die mij steeds helpt om goed te blijven doen! Wat je de wereld in stuurt, komt als een boemerang terug in je eigen leven, goed of kwaad! Wie goed doet, goed ontmoet. En daarboven zit God om het je te vergelden!

Trineta Sweet Kwidama

Doneer Nu