Logo

Leven is kiezen!

Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: Deuteronomium‬ ‭30:15‬ ‭NBG51‬

Wij leven in een wereld waar je steeds meer gedwongen wordt om keuzes te maken. Het wordt je aangeboden en als je het wil of niet een ieder zal zijn of haar mening moeten geven. Je bent voor of tegen. Denk aan de keuzes van de regering en de politiek. In de tweede kamer worden heftige discussies gevoerd over allerlei zaken, die invloed hebben op ons. Denk bijvoorbeeld aan ons gezin, carrière, persoonlijke ontwikkeling, financiën en geloof. Mensen maken keuzes om bijvoorbeeld te veranderen van geslacht. Het is zelfs mogelijk om dit te laten veranderen in je paspoort.

Om de juiste keuzes te kunnen maken in dit leven zal je eerst moeten weten wie je bent, wat je doel is in dit leven en waar je naartoe gaat.

In Deuteronomium 30:15 worden wij opgeroepen om een keus te maken voor leven of dood. Dat is niet zomaar leven maar eeuwig leven. Je zal dan een nieuwe schepping moeten zijn in Christus (lees 2 Korintiërs 5:17) en een wedergeboren kind van God (Johannes 1:12.)

Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is eeuwig leven Romeinen 6:23

Leven is dus kiezen. Het is de smalle weg, die wij gratis hebben ontvangen van de liefhebbende God die zijn enig geboren zoon heeft gezonden om ons te redden.

Efeziers 2:8 Want door genade zijt gij behouden, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God.

Laat u dit geschenk niet zomaar aan u voorbij gaan. Laat u niet afleiden door wat er om u heen gebeurt. Dat is allemaal tijdelijk, want hemel en aarde zal voorbijgaan behalve het woord van God. Kies voor het goede, kies voor vrede en kies het eeuwig leven, door heilig te leven en rekening te houden met God.

De Here zegene u!

Pastor Lucien Sweet

Pastor Lucien Sweet

Agenda Oktober 2022

Cornelis Danckertsstraat 36, Rotterdam

02 oktober — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

09 oktober — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

16 oktober — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

23 oktober — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

30 oktober — Super Sunday — 11:00u - 13:00u

Online via MS Teams!

07 oktober — Power Friday — 19:00u - 20:00u

14 oktober — Power Friday — 19:00u - 20:00u

21 oktober — Geen bidstond — 19:00u - 20:00u

28 oktober — Power Friday — 19:00u - 20:00u

World Revival Fire Conference

Van donderdag 20 t/m zondag 23 oktober 2023 wordt door gemeente Zout der Aarde hun jaarlijkse world revival fire conference gehouden met als thema: RETURN

Wij zijn als gemeente uitgenodigd om deel te nemen. Het deel van deze conferentie is om de harten van geestelijke leiders en gemeenteleden hongerig en klaar te maken voor een grote geestelijke opwekking, te beginnen bij ons persoonlijk, de gemeente en dat het zich over ons land mag uitbreiden

U wordt allen verzocht om aanwezig te zijn op deze dagen.

Adres: Krabbendijkestraat 255 Rotterdam zuid

Meer info RETURN

ISRAEL REIS

Komend jaar zullen wij met Gods genade naar Israël gaan. De reis staat gepland van 24 april t/m 3 mei 2023.

Het is een bijzonder voorrecht om het heilig land te gaan verkennen. Verkennen is een groot woord, aangezien onze reisduur maar 10 dagen is. Er is ontzettend veel te zien, te beleven, te leren en te ervaren in Israël. De plaatsen welke wij zullen gaan bezoeken hebben wij zorgvuldig uitgekozen om de veelzijdigheid van Israel te weerspiegelen zoals;

  • geestelijk: de plaatsen waar Jezus heeft gelopen, wonderen heeft verricht, geboren en gestorven is

  • historisch: de Joodse geschiedenis, de zwarte bladzijde zijnde de holocaust (Yad Vashem), maar ook Massada (de strijd tegen de Romeinse overheersing)

  • cultureel: Mahane Yehuda market, de soukh

  • ontspanning: drijven in de Dode Zee en zwemmen aan de voet van een berg (Gan Haslosha)

De nadruk op de reis is uiteraard het geestelijk aspect. Een pelgrimsreis welk uw geestelijk leven zal veranderen. U gaat de bijbel anders lezen, doordat u de plaatsen zelf heeft bezocht, achtergrondinformatie heeft gehoord en de ervaring heeft opgedaan. Informatie kunt u vanuit een boek of documentaire halen, maar belevenis en atmosfeer niet. Enkele favoriete plekken zijn Shilo, waar de tabernakel ooit heeft gestaan, het meer van Galilea (midden op het meer dan te bedenken wat er zich allemaal op het meer en alle plaatsen rondom het meer heeft afgespeeld. Weet u dat Jezus in die omgeving het grootste deel van Zijn bediening heeft uitgeoefend, de graftuin en Jeruzalem, de Oude Stad.

Ik verblijd mij daarom zeer om met u naar Israël te gaan.

Kortom een reis die uw leven totaal zal veranderen. Wilt u meer weten of aanmelden? Stuur een e-mail naar info@unityinchrist.nl of neem contact op met psr Lucien Sweet op 0614460061.

Jubileum Jonathan en Majesta

Het echtpaar Jonathan en Majesta de Sanders vierden op 15 september 2022 hun 5 jarig huwelijk. De gemeente feliciteert het echtpaar met dit jubileum en wenst ze alle liefde en Gods genade toe.

Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen.’’ ‭‭Psalmen‬ ‭50:15‬ ‭HTB‬‬

Doopdienst

Op zondag 25 september 2022 hebben wij onze jaarlijkse doopdienst gehouden. Wij zijn verheugd en dankbaar voor alle dopelingen die het besluit hebben genomen om zich te laten dopen. Wij wensen hun het allerbeste toe in hun verdere wandel met God en dat zij tot de volle wasdom mogen komen in hun geestelijk leven.

Doneer

Het getuigenis zijn wij…

Met deze getuigenis wil ik u bemoedigen om u open te stellen voor iets nieuws. We doen dingen al jaren op een bepaalde manier. Dit is natuurlijk niet altijd verkeerd, maar ik heb gemerkt dat je iets nieuws kunt ontvangen als je je durft open te stellen. Ik werk al jaren als verpleegkundige. Ik ben moeder van zes prachtige kinderen. Mijn man en ik werken beide. Naast ons werk hebben we onze handen vol met de kinderen afzetten bij verschillende activiteiten. Muziek, sporten enz. Het lukte ons wel maar het zorgde ook voor stress af en toe.

Mijn man is ongeveer drie maanden terug getroffen door een hersenbloeding. Ik heb zorgverlof gehad, maar ik moest mij ook weer voorbereiden om weer te gaan werken.

Vanuit mijn werkgever werd er wel wat ruimte geboden, maar niet wat ik nodig had en wat ook goed was voor mij. De wensen van het bedrijf stonden centraal. Deze situatie heeft mij doen besluiten om toch na te denken of het niet tijd wordt om als zelfstandige ondernemer te starten.

Ik ben mij gaan oriënteren. Tot mijn grote verbazing vond ik een opdrachtgever voor wie ik in dezelfde functie aan de slag mocht gaan. Bij deze opdrachtgever kreeg ik ook alle spullen die ik nodig heb om deze functie uit te voeren. Ik kreeg een laptop, koptelefoon, internet kabel en mocht zelf aangeven welke dagen en tijden ik wilde werken. De studie die pastor Lucien geeft sluit totaal aan bij de visie om te stappen uit je comfortzone en iets te doen met je leven. Durf je leven vorm te geven, waardoor je energie krijgt en tijd hebt om voor je gezin te zorgen. Ik start mijn dag om 9.30 en eindig om 14.30. Hierdoor heb ik de tijd om mijn kinderen zelf naar school te brengen en weer op te halen en energie om sociaal leven in te richten naar mijn eigen wensen. Ik ben zeer positief over deze studie. Het is een studie die je uitdaagt om je talent in te zetten en je leven vorm te geven zodat je geld kunt verdienen en kunt genieten van je leven.

God heeft ons allemaal een talent gegeven en daar moeten wij echt wat mee doen.

Ontdek uw talent. Veel zegen toegewenst Simone Aryo.

Doneer Nu