Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 1    18 augustus 2019

Beste ouders/verzorgers,

Welkom in het nieuwe schooljaar 2019-2020. Aanstaande maandag starten we na een heerlijke vakantie, met het nieuwe schooljaar. Deze week zijn de leerkrachten al gestart met het opfrissen van de lokalen, een studiedag over de nieuwe methode Topondernemers en is alles weer opgestart om maandag fris te kunnen beginnen.
We hopen dat u net zo veel zin als ons heeft in het nieuwe schooljaar!
Nog een fijne zondag en tot maandag.

PS mocht u iemand op school nodig hebben, let er dan even op dat er nogal wat interne verhuizingen hebben plaatsgevonden in de school. Aan de foto’s en namen ziet u wie waar zit. 

Update gegevens, toestemming & ouderhulp

De eerste weken worden ook
gebruikt om alle gegevens van u als ouders te actualiseren. 
Zo hangt/ ligt er in de klas vanaf deze week een lijst met contactgegevens die u kunt controleren en aanpassen tot en met uiterlijk de info- avond. Uiteraard het liefst zo snel mogelijk. 
Ook het formulier voor toestemming voor beeldmateriaal en gegevensgebruik ligt weer klaar om getekend te worden. 
Na de eerste avond van de oudervereniging wordt ook weer duidelijk welke extra activiteiten we op school gaan ondernemen en waar we ouderhulp nodig hebben. U kunt via de website/ of formulier spoedig uw beschikbaarheid aangeven.

Daarbij wil ik vast een oproep doen voor hulp voor het brigadieren, aangezien we voor  maximaal 2x  nog hulp te kort komen. Als u in de mogelijkheid bent om 2x een kwartier van uw vrije tijd af te staan om de kinderen te helpen veilig over te steken, kunt u zich aanmelden bij Hanneke.sijben@prodas.nl

 

Info avond nieuwe stijl 

Op woensdag 4 september van 18:30 tot 19:30 houden wij onze jaarlijkse info- avond om u te informeren over de veranderingen in het nieuwe schooljaar en u kennis te laten maken met de leerkracht. Ook willen we u dan informeren over de nieuwe methode voor wereld oriëntatie waar we mee gaan starten. 
We gaan deze avond u de nieuwe visie presenteren en geheel in de stijl van de nieuwe visie deze bijeenkomst vormgeven. Anders dan u van ons gewend bent. 
We starten om 18:30 en eindigen om 19:30.
We verwachten daarbij ook alle kinderen, zij zullen een actieve rol vervullen op deze avond.  

Rapporten 2019-2020

Dit schooljaar gebruiken we als pilot om onze rapporten zo te veranderen dat ze passend zijn bij onze nieuwe visie en de wensen van u als ouders om u goed te kunnen informeren over de ontwikkeling van de kinderen. 

Enkele aanpassingen voor nu al: 
Er is dit schooljaar geen 1e rapport meer met de sociale emotionele ontwikkeling. Dat komt bij het voorheen 2e rapport, nu dus 1e rapport.  In groep 8 is geen rapport meer aan het einde van het schooljaar. 

We horen graag uw opmerkingen en behoeften. 
 

Kosteloos materiaal

De kelder is voor de zomervakantie opgeruimd door een ouder en de conciërge. Heel veel dank daarvoor. Hij ziet er nu weer heel netjes uit. 
Dat willen we graag zo houden en hem niet helemaal vol proppen.  
We hebben ontzettend veel kosteloos materiaal. Meer dan we nodig hebben. 
We willen u daarom vragen dit niet meer mee naar school te geven.
Als we het nodig hebben voor een bepaalde opdracht zullen we dat aangeven via de nieuwsbrief of via de leerkracht. 
Vervolgens kunt u de materialen dan ook inleveren bij de leerkracht of bij de conciërge Jos op dinsdag/ woensdag of vrijdag. 
Bedankt voor de medewerking. 

Oudervereniging 

We gaan dit jaar starten met een ouderraad van de oudervereniging. We hebben een mooie groep enthousiaste ouders gevonden die hierin deel willen nemen. 
Aanstaande maandag 19 augustus om 20:00 komen we voor de eerste keer bij elkaar om taken te verdelen, data te plannen en de structuur op te zetten voor het organiseren en beheren van de gelden en activiteiten vanuit de oudervereniging. 
We zijn ontzettend blij dat we dit samen kunnen gaan organiseren voor de school. 
Zijn er nog ouders die graag willen deelnemen, dan zijn zij uiteraard van harte welkom op maandagavond 20:00 op school. 

Communicatie 

Voor een goed verloop van het schooljaar en een prettige relatie met elkaar is het belangrijk om goed te communiceren. 
Daarover moeten de verwachtingen van elkaar goed op elkaar afgestemd worden. 
We gaan daarom aan de slag om het communicatieplan bij te stellen onder begeleiding van een deskundige en daarvoor dus ook in gesprek met jullie als ouders. 

Om alvast wat helderheid te geven hieronder enkele afspraken ten aanzien van communicatie aangaande de mail en ziekmelding. 

- Is uw kind ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven tussen 8:10 en 8:20. Zo weten de leerkrachten het op tijd als een leerling niet aanwezig is. 
Is een leerling niet op school en hebben wij geen melding, dan gaan we om 9:00 achterhalen waarom de leerling niet aanwezig is, zodat we eventuele calamiteiten kunnen uitsluiten. 

- Wilt u de leerkracht inhoudelijk spreken, dan kunt u daarvoor persoonlijk/ telefonisch of per voorkeur via de mail een afspraak voor maken. De leerkracht kan dan voldoende tijd inplannen en eventueel voorbereiden indien dit nodig/ gewenst is. 

- de mail wordt niet dagelijks door de leerkrachten gelezen, daar is gewoonweg niet voldoende tijd voor. 
De belangrijkste taak is het onderwijs aan uw kinderen en de daarbij behorende voorbereiding en evaluatie. 
De mail wordt gelezen en beantwoord tussen 8 uur  ‘s morgens en 18:00 in de avond. U kunt een reactie binnen 3 werkdagen (van de leerkracht) verwachten. Dit geldt overigens ook voor de overige teamleden. 

- 1x per twee weken ontvangt u een mail vanuit de klas met belangrijke informatie vanuit de groep. 

- 1x per maand ontvangt u vanuit de directie een nieuwsbrief met belangrijke informatie vanuit de school. 

- op de website vindt u nieuws, belangrijke informatie en formulieren, die regelmatig aangepast worden. Zoals bijvoorbeeld de kalender, schoolgids, vakantiedagen, verlofformulieren, etc. 
 

Gevonden voorwerpen

Er zijn in de vakantie nog veel spullen blijven liggen van kinderen. 
Deze spullen liggen in twee rode bakken naast de keuken, onder de kapstokken, bij de midden- ingang van groep 3/4. Na deze week doen wij de spullen definitief weg. 
Dus kijkt u deze week nog even of er iets van uw kind bij zit.
Gedurende het schooljaar worden alle gevonden voorwerpen daarin gelegd en een aantal keren per jaar verwijderd na vermelding in de nieuwsbrief. 

Verlof

We krijgen de laatste tijd veel verzoeken of mededelingen aangaande extra verlof buiten de schoolvakanties.

Ik verwijs u graag naar een nieuwsbericht daarover op onze website: 
https://www.bs-someren-heide.nl/nieuws/2019--2020/verlof-aanvragen/

Ook zijn de formulieren voor het aanvragen van verlof aangepast. U vindt deze op de website. 

Er dient altijd vooraf verlof aangevraagd te worden middels deze documenten. Een aanvraag betekent niet per definitie dat deze ook goedgekeurd wordt. 
De leerplichtwet is hierbij uitgangspunt. Wij zijn verplicht ons hier aan te houden. 

Kalender
Twitter
Facebook
Website St.Jozef
Email Locatieleider
Kalender Ouders
Copyright © 2019 Basisschool St. Jozef, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp