Copy
Tento newsletter nájdete aj na našom webe.                                   Pozrite si tento e-mail v prehliadači.

Január 2020

Save the date: Týždeň otvoreného vládnutia 2020; pozvánka na prezentáciu prvotných výstupov z nášho ďalšieho projektu Výskum MNO a OS; Národný lesnícky plán súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie; prieskum najžiadanejších datasetov; nové úlohy z AP Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021.To všetko a viac si prečítate v tomto newslettri. 

Nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021

Milí priatelia, milé priateľky, 

v novembri minulého roku prijala vlády SR nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie dvojročné obdobie. Opäť na nás čakajú úlohy zamerané na otváranie informácií v oblastiach dát, fungovania rezortov či konečných užívateľov výhod, lepší prístup k vzdelávacím materiálom, či vzdelávanie k participácii.
V decembri sme vám predstavili všetky úlohy z nového akčného plánu a načrtli, čo nás okrem ich plnenia čaká.
Zároveň sme požiadali všetkých ministrov, ministerky, vedúcich a vedúce ostatných ústredných orgánov štátnej správy o potvrdenie vás ako kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie, a  preto medzi nami srdečne vítame aj nové tváre. 
Čo nás teda v najbližšom období čaká?
Prvý polrok sústredíme naše sily najmä na Týždeň otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa bude konať v dňoch 26. - 29. mája v Bratislave. V porovnaní s minulými rokmi chceme toto podujatie opäť kvalitatívne posunúť a už teraz pracujeme na zaujímavom a inšpiratívnom programe s mnohými domácimi aj zahraničnými hosťami a hostkami. 

Okrem nášho hlavného podujatia vás pozývame aj na ďalšie aktivity, ktoré súvisia s našou prácou, napríklad prezentáciu prvých výstupov nášho národného projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti v stredu, 5. februára.
Ako doteraz, všetky informácie nájdete na našom webe, či u nás osobne e-mailom alebo telefonicky. 
INICIATÍVA NA WEBE
POZVÁNKA NA PREZENTÁCIU VÝSTUPOV PROJEKTU VÝSKUM

srdečne vás pozývame na Diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS, ktorá sa bude konať dňa  5. februára 2020 (v stredu) od 9:00 hod. v budove Národného osvetového centra (V-Klub) na Námestí SNP č. 12 v Bratislave.

Tešiť sa môžete na prezentáciu prvotných výstupov národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Výskum MNO a OS). Nasledovať bude diskusia k prezentovaným výstupom a zber podnetov z prostredia mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti.

Na diskusiu sa, prosím, nezabudnite registrovať cez registračný formulár.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
USMERNENIE K ÚLOHE B.23 

Spoločne s Ministerstvom spravodlivosti SR sme vydali usmernenie k plneniu úlohy zo súčasného Akčného plánu, ktorá sa týka zverejňovania vnútorných predpisov a iných organizačno - riadiacich aktov, ktoré sme vám komunikovali e-mailom. V skratke:
- Úloha sa začne plniť až 1. júla 2020
-  ÚSV ROS a Slov - Lex pripraví metodické usmernenie po technickej, tak aj po obsahovej stránke.

Slov - Lex bude prispôsobený tak, aby bolo zverejňovanie predpisov čo najkomfortnejšie
O ďalšom priebehu úlohy vás budeme informovať.

NÁRODNÝ LESNÍCKY PROGRAM BUDE TVORENÝ PARTICIPATÍVNE

Teší nás, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa rozhodlo pripraviť mimoriadne dôležitý Národný lesnícky program do roku 2030 v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, a teda participatívne, so zapojením relevantných aktérov aj zo strany občianskej spoločnosti. Na tejto zaujímavej ceste budeme veľmi radi poskytovať pomoc s participáciou.

O čom bolo úvodné stretnutie s predstaviteľmi ministerstva sa dočítate na našom webe.

PRIESKUM NAJŽIADANEJŠÍCH DATASETOV

Tabuľka prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API, ktorá vznikla za účelom plnenia úlohy z predchádzajúceho akčného plánu je stále aktuálna. 
Spoločne s ÚPVII sme vám na decembrových strenutiach odporučili vrátiť sa k tejto tabuľke a v rámci možností zverejniť požadované datasety a API, prípadne aktualizovať informácie k jednotlivým datasetom.

V prieskume dopytu verejnosti v súčasnosti pokračujeme oslovovaním aktérov pôsobiacich v oblastiach, ktoré súvisia s princípmi otvoreného vládnutia. 

NEZÁVISLÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Ku koncu minulého roku niektorých z vás oslovila nezávislá hodnotiteľka Iniciatívy pre otvorené vládnutie za účelom získania informácií do hodnotiacej správy k implementácii minulého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019. 
Zo strany centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie dostaneme v priebehu dvoch týždňov draft tejto hodnotiacej správy, ktorá bude dostupná na pripomienkovanie predstaviteľom štátnej správy aj neziskových organizácií.
Následne bude táto správa zverejnená na medzinárodnej webstránke Iniciatívy pre otovorené vládnutie. 

MÁTE OTÁZKY O OTVORENOM VLÁDNUTÍ?

Či už vás zaujíma otvorené vládnutie ako nástroj vládnutia, alebo máte otázky ku konkrétnej téme, ktorej sa cez Iniciatívu pre otvorené vládnutie venujeme, neváhajte sa na nás obrátiť. 
V prípade záujmu radi pripravíme krátke prednášky, školenia, či premietania filmov na témy súvisiace s otvoreným vládnutím, aj s účasťou expertov a expertiek z mimovládneho či akademického sektora. 
Ako inšpirácia môže slúžiť krátky súhrn školenie o otvorených licenciách, ktoré pre náš úrad viedol Ján Gondoľ. 

Ak máte akýkoľvek nápad či podnet, stačí, ak sa obrátite na Luciu Lacika (lucia.lacika@minv.sk).  
TERMÍNOVKA
Na tomto mieste nájdete blížiace sa termíny plnenia úloh z Akčného plánu, či plánované udalosti týkajúce sa Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
Úlohy s termínom plnenia do 31. marca 2020:

Najbližšie budeme za ÚSV ROS informovať o plnení priebežných úloh B.8 a B.14 z predchádzajúceho akčného plánu na roky 2017 - 2019 - prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetov a API a B.63 - analýzu Správy o účasti verejnosti a Prebežnej informácie.
Takisto budeme informovať o tom, ako prebiehala koordinácia a podpora prípravy podkladov do Partnerskej dohody 2021 - 2027 zo strany mimovládnych neziskových organizácií a ako sa reflektujú do relevantných dokumentov (B.20 v súčasnom akčnom pláne).  


Najbližšie aktivity
Zo súčasného akčného plánu nás čaká nás spoločná práca na príprave publikačného minima pre štátnu správu (B.3), či úprava Správy o účasti verejnosti, na ktorej participujú vaši kolegovia a kolegyne z legislatívnych odborov (B.18). 
Všetky informácie nájdete na našom webe Všetky informácie nájdete na našom webe
Sme aj na Facebooku Sme aj na Facebooku
Medzinárodný web Iniciatívy pre otvorené vládnutie Medzinárodný web Iniciatívy pre otvorené vládnutie
Plnenie úloh z AP nájdete aj na Trello Plnenie úloh z AP nájdete aj na Trello
Creative Commons License
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Chýbajú Vám  v newlettri informácie? O čom by ste chceli čítať? Dajte nám vedieť!
lucia.lacika@minv.sk
http://www.minv.sk/?ros


Ak nechcete prísť o dôležité informácie, neodporúčame odhlásiť sa z tohto newslettra. Vaše kontaktné informácie si môžete zmeniť na tomto mieste.

Email Marketing Powered by Mailchimp