Copy
View this email in your browserScholenwijzer                        Contact

Beste lezer,

 

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over actualiteiten in de Haagse aanmeldprocedure AanmeldenPO. De informatie in deze nieuwsbrief is belangrijk voor scholen met èn zonder leerlingplafond. Ook ontvangen andere partijen die bij de aanmeldprocedure betrokken zijn de nieuwsbrief.

Mocht u vragen hebben over informatie die hierin staat, kunt u contact opnemen met de Onderwijs Servicedesk Haaglanden op 070-3156350 of servicedesk@aanmeldenpo.nl. U krijgt doorgaans binnen twee werkdagen reactie op uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Leonie van Asbeck
Programma manager AanmeldenPO

Aanmelden corona-proof  

Van 15 juni - 3 juli kunnen ouders zich aanmelden op een school met leerlingplafond. Deze periode is uitgebreid met 1 week, omdat er dan meer spreiding van de aanmeldingen zal zijn. 

Een aantal scholen heeft al vragen gesteld over de mogelijkheden voor het aanmelden in deze tijden. Ouders hebben de brief vanuit de gemeente over het aanmelden al ontvangen, het is daarom niet mogelijk om rechtstreeks met ouders te communiceren hoe het aanmelden zal worden uitgevoerd. Daarnaast zullen scholen eigen keuzes maken, binnen de mogelijkheden van hun gebouw / beschikbaarheid van het administratief personeel. 

We vragen u daarom zelf na te denken over welke aanpak zou kunnen passen bij uw gebouw. Mocht u werken met een 'belangstellingsformulier', dan heeft u mogelijk al informatie van ouders en kunt u een e-mail / brief sturen met de aanpak van uw school. Daarnaast is het ook wenselijk om een ​​poster op te hangen bij het hek en/of op de deur van de school waarop staat hoe ouders het aanmeldformulier bij uw school kunnen inleveren. Een bericht hierover op de website van uw school is aan te raden.

Mocht u er als school voor kiezen om geen ouders in de school of rondom de school toe te laten en u daarom de aanmeldingen liever digitaal of per post wilt ontvangen, dan is dat mogelijk. Het is belangrijk om na te denken over hoe u het identiteitsbewijs van het kind gaat controleren (op officiële eerste voornaam en geboortedatum). U mag namelijk niet zomaar om een ​​kopie van een identiteitsbewijs vragen. Het bewijs mag uitsluitend worden gebruikt voor deze controle. Vraag ouders om onderstaande richtlijnen vanuit de rijksoverheid te volgen:  

Veilige kopie identiteitsbewijs

Geeft u een kopie identiteitsbewijs af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
Vernietig de kopie van het identiteitsbewijs direct na controle.

Wijzigingen OnderwijsTransparant 


Alle wijzigingen worden momenteel verwerkt in de handleidingen. Deze worden bij de start van de aanmeldperiode per e-mail naar alle contactpersonen van de scholen met leerlingplafond gestuurd. 
Ook zijn ze vanaf dat moment te vinden op onderwijsservicedesk.nl en bij   in de aanmeldapplicatie van Onderwijs Transparant. 

1: Schoolloting digitaal of handmatig (en besluiten nemen)
Alle scholen met leerlingplafond hebben een e-mail ontvangen met de vraag hun keuze met betrekking tot de schoolloting vast te leggen in Onderwijs Transparant. Vanaf deze aanmeldperiode is het mogelijk om de schoolloting digitaal uit te laten voeren. Scholen met plafond die kiezen voor digitaal, hoeven dan ook geen handelingen meer uit te voeren voor het nemen van besluiten (dit gebeurt dan automatisch).
Er kan ook nog gekozen worden om de schoolloting (en het nemen van besluiten) handmatig te blijven doen. 
Elke school met leerlingplafond moet een keuze maken en uiterlijk 10 juni vastleggen (ook als de school niet eerder heeft moeten loten, wordt de keuze gemaakt). 
Uitleg over het maken van deze keuze vindt u terug in het filmpje dat scholen met plafond op 3 juni per e-mail hebben ontvangen. 

Een uitgebreid filmpje met uitleg over de verschillen in het nemen van de besluiten volgt nog (voor de start van de aanmeldperiode). 


2: Versturen van bevestiging aanmelding
Vanaf deze aanmeldperiode is het versturen van de brief 'bevestiging aanmelding' geautomatiseerd. Scholen hoeven hiervoor geen losse handelingen meer uit te voeren, mits ouders aangeven per e-mail geïnformeerd te willen worden. In de handleiding Handig OT handleiding APO - aanmeldingen v3 wordt dit uitgelegd. 

3. Plaatsingsaanbod versturen 
Ook de brieven 'Plaatsingsaanbod' en 'Uitloting + plaatsingsaanbod andere plek' kunnen automatisch worden verzonden naar de ouders. Hiervoor dient u de juiste sjablonen in Onderwijs Transparant te uploaden, zodat ouders de bijlage ontvangen met de brief en logo vanuit uw school. 

Hoe u het sjabloon klaar kunt zetten, wordt uitgelegd in de handleiding Handig handleiding APO - Beheer v2 .  

LET OP: De reactietermijn op het plaatsingsaanbod is 8 weken is ivm de zomervakantie. Pas dit aan in uw sjablonen.

Belangrijke data, derde aanmeldperiode

 

15 juni t/m 3 juli: Aanmeldperiode ouders


Vanaf 15 juni kunnen ouders hun 3-jarige kind aanmelden op een school met een leerlingplafond. Zij kunnen tot en met 3 juli het aanmeldformulier bij deze scholen inleveren. Deze periode is een week langer dan gewoonlijk, ivm het uitstellen van aanmeldperiode twee door het coronavirus

De aanmeldformulieren kunnen vanaf het moment van inleveren tot en met uiterlijk maandag 6 juli door de school worden verwerkt in de aanmeldapplicatie.


Extra ondersteuning?

Wanneer u een aanmeldformulier ontvangt waarop door ouders aangegeven wordt dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, maak dan gelijk een afspraak met de ouders en eventueel uw SPPOH-adviseur. Plan deze afspraak op maandag 6, dinsdag 7 of woensdag 8 juli. Het is noodzakelijk dat deze afspraak en de verwerking van de uitslag in de aanmeldapplicatie plaatsvinden voordat de schoolloting van 8 juli wordt gedaan.


8 of 9 juli: Schoolloting


Vanaf deze aanmeldperiode kan er gekozen worden of u de schoolloting (en besluiten) nemen digitaal wilt laten uitvoeren of dat u dit handmatig wilt blijven doen. De digitale verwerking vindt plaats op 8 juli. Handmatige verwerking graag laten plaats vinden op 8 of 9 juli. alleen Op de scholen met leerlingplafond die meer aanmeldingen hebben gekregen dan dat zij plaatsen beschikbaar hebben, zal moeten worden geloot. 

 
14 juli: Bovenschoolse loting


Op 14 juli worden alle kinderen die zijn uitgeloot op hun school van eerste voorkeur automatisch meegenomen in de bovenschoolse loting. In deze bovenschoolse loting wordt gekeken of er nog een open plek is op de overige scholen van hun voorkeurslijst. 

De open plekken op uw school worden mogelijk opgevuld door kinderen die uw school ook op hun voorkeurslijst hebben staan als bijvoorbeeld tweede of derde voorkeur. Dit geldt ook voor scholen zonder leerlingplafond
Alle scholen die kinderen uit de bovenschoolse loting geplaatst krijgen, ontvangen hiervan bericht vanuit AanmeldenPO.

 

16 juli: Versturen van de plaatsingsbesluiten

Op 16 juli mogen de plaatsingsbesluiten pas worden verstuurd. Dit kan nu heel eenvoudig met een druk op de knop (als de sjablonen goed zijn ingesteld)
Let op: het verzenden op 16 juli geldt ook als uw school minder aanmeldingen dan plaatsen heeft!
 
Normaal krijgen ouders 4 weken de tijd om te reageren op uw plaatsingsaanbod. Vanwege de zomervakantie zal deze termijn 8 weken zijn. Ouders hebben daarmee tot en met 10 september de tijd om in te gaan op het plaatsingsaanbod. Vermeld dit ook in de sjabloon-brieven!

Wijziging personeel?

Wisselingen van directie of administratief medewerker? Dit is voor ons belangrijk om te weten, omdat deze contactpersonen rechtstreeks e-mails ontvangen vanuit AanmeldenPO met actuele informatie over te ondernemen acties. Geef wijzigingen dus door, alvast bedankt!

Zijn er andere mensen in uw organisatie die geen inlog van OT nodig hebben, maar wel de nieuwsbrief zouden moeten ontvangen, laat het ons dan ook weten!

Ander doorstroommoment?


Heeft u een ander doorstroommoment dan 1 oktober? U heeft bijvoorbeeld een 'knip' op 1 januari. Hierdoor kunt u problemen ondervinden als ouders hun soort pas aanmelden in de tweede, derde of vierde aanmeldperiode. Vermeld dit op de website van uw school en eventueel in uw schoolgids. Dit is voornamelijk belangrijk voor scholen met plafond. 

Een voorbeeld tekst voor op de website van in de schoolgids vindt u HIER

Website met informatie


Om niet alleen via e-mail uw informatie te ontvangen, is er nu ook een website waar u zelf alle informatie kunt halen. Handig om naar te verwijzen bij nuttige informatie voor uw team. Er worden geen extra dingen toegevoegd aan deze website, maar neem gerust al een kijkje op  www.onderwijsservicedesk.nl

Wist u dat?

- De VOVP heeft plaatsgevonden. Scholen waar wijzigingen zijn, ontvangen hierover uiterlijk donderdag 4 juni bericht. 

- De oudersevicedesk nog steeds bereikbaar is voor vragen van ouders: ouders@aanmeldenpo.nl 
Website
Twitter
Email
Copyright © 2019 AanmeldenPO 

Onze mailing wordt verzonden vanuit:
servicedesk@aanmeldenpo.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AanmeldenPO Den Haag · Regulusweg 11 · The Hague, Zh 2516AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp