Copy
Bekijk nieuwsbrief online
Beste OR leden,
 
Wat is het een bizarre tijd. Een tijd die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Dat maakt ons wellicht onzeker. Wat is verstandig, wat is wijs?
 
Onze expertise ligt in de wereld van de medezeggenschap. Wat is de rol van de OR in tijden van crisis? Wat staat de OR te doen en welke acties mag je verwachten van de organisatie, het MT?
 
Door het corona virus worden sommige organisaties bijna stilgelegd, andere moeten alle hens aan dek brengen om het werk aan te kunnen. Omzet valt weg, er komen geen bezoekers meer in de musea, geen burgers meer aan de balie bij de gemeente.
 
De directie komt met maatregelen en soms uitzonderlijke voorstellen. Vaak begrijpelijk maar wat kan wel en wat niet?

Vragen van OR-leden die we ontvangen      
  • Voorstel om alle bovenwettelijke vakantiedagen en overuren op te nemen;
  • Medewerkers waarvan het werk veel minder wordt, inzetten voor andere taken
  • Niemand meer naar kantoor: iedereen thuis aan het werk.
  • Mogen vakantie uren die je spaart tijdens de weken die je thuis zit, vervallen aan de werkgever?
  • Voorstel om nu de wettelijke vakantie dagen op te nemen.
 
Welke onderwerpen kunnen binnenkort langskomen?
Roosterwijzigingen
Beschermingsmiddelen
Minder personeel inzetten
Hygiëne voorschriften
Voorschriften om besmetting te voorkomen (quarantaine)
Inkrimpen van werkzaamheden
Sluiten van afdelingen
Verplicht thuiswerken
Reorganisatie met ontslag
 
Wat zegt de WOR?
Die zegt niets over crisis. Geen woord over vervallen van bevoegdheden als buitengewone omstandigheden zich voordoen.Voor de ondernemingsraad zijn dus alle bevoegdheden volledig van toepassing.
Sommige voorstellen vallen onder het instemmingsrecht. Andere voorstellen vallen onder het adviesrecht. Als het gaat om tijdelijke maatregelen is er misschien geen adviesrecht. Maar de gevolgen kunnen ingrijpend zijn en dan wil de bestuurder graag draagvlak. Een zeer begrijpelijke stap maar een die vraagt om duidelijke communicatie en draagvlak. Twee dingen waar de OR een grote rol in kan spelen.  
En dan zijn er de verzoeken: loonoffers, vakantiedagen opnemen en dergelijke. Natuurlijk, begrijpelijk. Maar wel een verzoek(op basis van vrijwilligheid)  waar de OR een oogje bij in het zeil moet houden. Er op letten dat het echt gaat om vrijwilligheid (en niet de sociale druk die de doorslag geeft).
We weten niet hoe lang deze crisis gaat duren. We willen wel dat er snel en goed doordachte maatregelen getroffen worden. Dat verwachten we van de regering en ook van de directie. Wat is dan een verstandige strategie van de OR. Hoe combineer je snelheid met goed doordacht?  

Contact met directie en achterban
Zorg voor regelmatig contact met de directie. En als dat niet in levende lijve kan, zorg dan voor goede bereikbaarheid (van beide kanten) met telefoon, mail, videobellen enzovoort. Bespreek dat de OR de berichtgeving aan de collega’s (medewerkers) vooraf wil ontvangen en dat de OR daar snel op zal reageren (binnen een paar uur). Dat vraagt om een goede interne organisatie van de OR. Dus zorg dat jullie onderling optimaal kunnen communiceren met behulp van de moderne middelen.
Denk mee met de directie. De OR heeft vaak ideeën waar een directie niet aan denkt, kan ook inbreng geven over wat wel of niet werkt qua oplossingen. En kan de inbreng van de medewerkers vertolken. Wanneer de directie maatregelen wil treffen als gevolg van de crisis, spreek dan af dat deze tijdelijk zijn en dat je na een periode van bijvoorbeeld 2 maanden weer opnieuw kijkt wat nodig is. Wanneer er voorstellen komen die in de ogen van de OR echt niet op zijn plaats zijn, is het tijd om de bevoegdheden van de WOR duidelijk neer te zetten.  
En ook zeker nu is de informatie van de OR naar de achterban en vice versa van groot belang. Soms is er in de organisatie een goed werkend intranet, zijn er whatsappgroepen Kijk wat er gebruikt wordt aan sociale media en communiceer!   

Neem gerust contact met ons op
We krijgen veel telefoontjes met vragen van ondernemingsraden. We hebben een goed contact met onze klanten en dat willen we ook. OR-werk is belangrijk en soms al ingewikkeld genoeg en belangrijk, zeker in deze bizarre tijd. Telefoon, ZOOM en FaceTime werken; aarzel niet om een vraag te stellen, even van gedachten te wisselen en om je verhaal te vertellen. Dilemma’s genoeg om te bespreken!
 
Gertruud: 06 120 359 39
Annegret: 06 11 75 36 05
KGCA: 020 620 06 96
 
Neem gerust contact met ons op als je een vraag hebt
Gratis Online training ondernemingsraad en corona virus

Deze tijden bieden ook nieuwe kansen. Vandaar dat we donderdag 26 maart  om 11 uur een gratis online training verzorgen. 
Deze duurt 30 tot 40 minuten.  Voor ons is dit de eerste keer en een goede gelegenheid om met jullie contact te hebben en daar waar mogelijk te ondersteunen. 
 
Meer info gratis online training ondernemingsraad en Corana virus
Afmelden | Persoonsgegevens aanpassen
Copyright © 2020 KGCA, alle rechten voorbehouden.