Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT AFLEVERING 19, 6 AUGUSTUS 2020
Beste lezer,
 
Deze week alleen een korte mededeling over de kerkdienst van aanstaande zondag. 
Opgeven voor deze dienst graag bij Ruth van de Velde: ruthvdvelde@hetnet.nl

 

Kerkdiensten

 
Zondag 9 augustus 2020, Lambertuskerk 10.00 uur
LET OP:
door omstandigheden is er op 9 augustus geen live-stream mogelijk 
ds. Trees van Montfoort (Utrecht)
m.m.v. Willem Visscher, orgel, en leden van de cantorij
 
Collecten:
Diaconale collecte: Vluchtelingenkampen op Lesbos. Rekening NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
Tweede collecte: voor pastoraat en eredienst. Rekening NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.
 

DENKT U OOK
AAN DE ZOMERCOLLECTE 2020?
 
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan.
Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar
predikant@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp