Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief fusietraject
Januari 2019

Nieuws

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief rondom het onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. In deze nieuwsbrief praten we u bij over een belangrijke fase in het proces; de fase van besluitvorming.

Terugblik

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de concept rapportages van de drie werkgroepen in een afrondende fase zaten. Deze rapportages zijn inmiddels af. Ook kon u lezen over de informatieve Algemene Leden Vergadering op 10 december j.l. De volgende besluitvormende Algemene Ledenvergaderingen staan gepland op 25 februari en (indien nodig) 4 maart. Verderop leest u daar meer over.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft van de drie klankbordgroepen een definitieve rapportage ontvangen. In die rapportages staan diverse aanbevelingen. Door de stuurgroep zijn besluiten genomen over die aanbevelingen. De stuurgroep heeft op grond van het onderzoek van de klankbordgroepen geen punten ontdekt die een bestuurlijke fusie in de weg staan.
Op basis van de rapportages van de klankbordgroepen is door de stuurgroep een eindrapport (zgn. Fusie Effect Rapportage, FER) opgesteld. Dit document wordt aan verschillende partijen aangeboden ter besluitvorming.

Besluitvormingstraject

De FER is of wordt op korte termijn gedeeld met onderstaande partijen:
  • Bestuur; het bestuur neemt op basis van de stukken een voorgenomen besluit.
  • Raden van Toezicht (RVT); beide RVT’s wordt gevraagd om goedkeuring op het voorgenomen besluit van het bestuur.
  • Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR): De FER is gedeeld met de beide GMR-en ter bestudering. Half februari is een bijeenkomst waar GMR-leden vragen over het document kunnen stellen. Daarna nemen beide GMR-en een besluit. Als zij positief besluiten over de voorgenomen besturenfusie leidt dat tot een instemmingsverklaring.
  • Gemeente: De FER is gedeeld met de gemeente met het verzoek om te komen met een advies over de voorgenomen besturenfusie. Dit advies verwachten we in februari te ontvangen.
  • DUO: als vanuit alle partijen positief wordt geadviseerd, worden alle stukken naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gestuurd. Zij controleren of alle formele stappen in een fusieproces zijn gezet (procedurele toets).

Algemene Ledenvergadering

De FER en de onderliggende rapportages van de klankbordgroepen worden na besluitvorming door de GMR-en gedeeld op de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Op dat moment zijn de stukken voor iedereen inzichtelijk. Alleen leden van VCBO Kollumerland mogen stemmen over de voorgenomen besturenfusie. Overigens is het natuurlijk mogelijk om alsnog lid te worden en daarmee stemrecht te verkrijgen. Dat kan via de website van VCBO Kollumerland.
Op maandag 25 februari staat de eerste besluitvormende ALV gepland op De Stapstien in Kollumerzwaag. Een besluit is alleen geldig als minimaal een meerderheid van het totale aantal leden (de helft +1) komt stemmen. We roepen de leden dan ook nadrukkelijk op om naar de stemming te komen. Mochten toch te weinig leden verschijnen, dan volgt maandag 4 maart een tweede besluitvormende ALV op de Prins Bernhardschool in Kollum. In tweede instantie is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft +1) nodig om een besluit te kunnen nemen. Het is niet mogelijk om per volmacht te stemmen. Leden die willen stemmen, moeten dus zelf aanwezig zijn. Beide avonden starten om 19:45 uur.

Vooruitblik

De besluitvormingsfase is een spannende fase. Een fase die we heel zorgvuldig doorlopen. We hopen in maart duidelijkheid te hebben over het vervolg van de samenwerking tussen VCBO Kollumerland en Arlanta.
Als alle besluitvormingsorganen positief adviseren over de voorgenomen besturenfusie kan het voorgenomen besluit van het bestuur worden omgezet in een definitief besluit. Dit wordt dan ook formeel vastgelegd bij de notaris. Als alle seinen op groen komen te staan kan de fusie vanaf 1 april 2019 daadwerkelijk in gaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Winnaar rebus informatiekrant

In de informatiekrant over het fusietraject stond een rubus. De juiste oplossing van de rebus is 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Uit de juiste inzendingen is Shirley van der Bij getrokken. Zij ontvangt een tijdschriftenbon. Ook alle anderen bedankt voor het inzenden!

Meer informatie en vragen

Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Op beide websites vindt u ook meer achtergrondinformatie over het fusietraject. Wilt u de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier. Heeft u een vraag over het (onderzoek naar) het fusietraject die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via mail en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!
Copyright © 2018 Arlanta en VCBO Kollumerland, All rights reserved.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Communicatieadvies · Groote Veen 59 · Eelde, Nederland 9761 DG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp