Bekijk deze email in de browser
CONCEPT ACTIEPLAN DETAILHANDEL EN HORECA
&
UITNODIGING ONLINE VRAGENUUR 6 OKTOBER
(19:30 - 20:30)
Gemeente Haarlem ging dit voorjaar in gesprek met u als ondernemer en vastgoedeigenaren om input op te halen voor het Actieplan Detailhandel en Horeca. Wij willen iedereen nogmaals danken voor alle input. Met alle input die we kregen uit gesprekken en de online enquête ligt er nu een concept Actieplan Detailhandel en horeca. 

Graag delen wij dit concept Actieplan met u en stellen u in de gelegenheid om te reageren op het concept Actieplan voordat het de bestuurlijke besluitvorming in gaat. 

Het Actieplan Detailhandel en Horeca zit als bijlage bij deze e-mail. 
(Dit Actieplan is een eerste opzet en concept, ook vormgeving zal verder worden aangepast. We vinden het vooral belangrijk dat jullie nu kunnen meelezen op de inhoud)
Reageren kan tot 8 oktober
Heeft u nog opmerkingen of feedback, wilt u nog iets inbrengen? Dan kunt u tot 8 oktober reageren op het actieplan. Dat kan door een e-mail te sturen naar economie@haarlem.nl.

Online vragenuur 6 oktober
Voor een korte toelichting op het plan en om vragen te stellen kunt u deelnemen het online vragenuur op dinsdag 6 oktober tussen 19:30 en 20:30 uur. We nemen u dan kort mee in de hoofdlijnen van het actieplan. En er zit een team van medewerkers van Gemeente Haarlem klaar om uw vragen te beantwoorden. Wilt u er bij zijn? Meld u dan voor dinsdag 16:00 uur. Na aanmelding ontvangt u van ons een link om deel te kunnen nemen aan de sessie. 
Online vragenuur Actieplan Detailhandel en Horeca
Datum: dinsdag 6 oktober
Tijd: 19:30 - 20:30 uur
Via: Teams
Aanmelden: economie@haarlem.nl (voor dinsdag 16:00 uur)
*na aanmelding ontvangt u van ons een link om deel te nemen. 
Planning en verdere proces
Tot 8 oktober heeft u de tijd om reageren op het concept Actieplan Detailhandel en Horeca. Daarna gaat het actieplan de bestuurlijke besluitvorming in. Dat betekent dat het voor instemming en akkoord gaat naar het college van B&W. Ook gaat het daarna ter bespreking naar de Commissie Ruimtelijke Ordening.  Het actieplan is - als alles volgens planning verloopt - in december definitief. Ondertussen zitten we niet stil en blijven we werken aan de acties die prioriteit hebben. 
Waarom een Actieplan Detailhandel en horeca?
De gemeente Haarlem vindt het belangrijk om het Actieplan Detailhandel en Horeca op te stellen om zo gezamenlijk te werken aan het herstel van de Haarlemse economie. In dit actieplan komen concrete en realistische korte en middellange termijn acties per winkelgebied te staan. Ook staat erin wie er betrokken is bij de uitvoering. Het plan bevat uitgangspunten die gaan bijdragen aan aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige winkelgebieden in Haarlem.
Vragen?
Heeft u vragen over het actieplan Detailhandel en Horeca of over deze enquête, stuur dan uw e-mail naar economie@haarlem.nl.
www.haarlem.nl/economischevisie
U ontvangt deze e-mailing omdat u ondernemer bent in één van de winkelgebieden. Wilt u deze informatie niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar economie@haarlem.nl.
Copyright © 2019 Gemeente Haarlem, All rights reserved.


Ons e-mailadres is:
economie@haarlem.nl