Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 48, 7 OKTOBER 2021
Beste lezers,
 
Heeft u de verwarming ook al weer aangezet? Na een prachtige zomer dient de herfst zich aan. We zullen er weer aan moeten geloven. En nu hebben we afgelopen zondag ook nog afscheid moeten nemen van Hanneke Deinum als voorzitter van onze Kerkenraad. We hebben tijdens en na de kerkdienst natuurlijk onze hartelijke dank uitgesproken voor haar inzet. U weet dat we nog steeds op zoek zijn naar een opvolg(st)er. En een voorzitter is voor een Kerkenraad onmisbaar. Heeft u tips wie ons op dat gebied kan komen helpen. We wachten met smart.
U weet dat een aantal van de geplande activiteiten binnen onze kerkgemeenschap helaas niet door kunnen gaan, maar we doen ons best voor dat wat wel kan door gaan. Voor de Kerkdiensten van de komende weken hebben we gelukkig afspraken kunnen maken met voorgangers.

Willem Westerwoudt

Kerkdiensten
 
Zondag 10 oktober 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Mw. Ella Scherpenisse
 
Zondag 17 oktober 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Dr. Rieke Mes
klik hier voor Lambertus TV livestream
Liturgie en Collecten
De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  

Collecte doelen voor oktober

10 oktober: algemene diaconale doelen zoals bijvoorbeeld de bloemengroet.
17 oktober: Kerk in Actie

Kerk in Actie – gezocht: collectanten

U kent ongetwijfeld Kerk in Actie. Vorig jaar bleek een huis-aan-huiscollecte een succes en daarom wordt die ook dit jaar in Vught georganiseerd in de week van 22 t/m 27 november. Met hetzelfde doel: vluchtelingenkinderen in Griekenland helpen met voedsel, kleding, onderwijs en een betere plek voor ze regelen.
U kunt als collectant een bijdrage leveren en dat wordt door Kerk in Actie zeer gewaardeerd. U kunt zelf bepalen hoe lang, in uw eigen buurt of juist ergens anders en u kunt het ook samen met iemand anders doen, bijv. Kind of kleinkind. Een kort filmpje laat de ervaring van collectanten zien.
Als u zich wilt opgeven als collectant of nadere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Johan de Boer; bojo1@xs4all.nl telnr. 06-27320715

Corona: nog steeds niet helemaal voorbij


Op 25 september zijn de regels rondom corona verder versoepeld. Zo is de 1,5 m maatregel verlaten maar moet bij de ingang van theaters, bioscopen en horeca wel een coronacheck worden gedaan. Als kerkgemeenschap gaan we niet aan de ingang staan om die check te doen, daarom houden we nog even vast aan de 1,5 m maatregel in de kerk.
Dit geldt ook voor de avonden die georganiseerd zijn door de programmacommissie. Voor deze avonden dient u zich op het mailadres aanmelden@lambertuskerkvught.nl van te voren aan te melden. Het ventileren van de kerk blijft onze aandacht houden en ook blijven we doorgaan met het streamen van de diensten. Het stream-team is inmiddels uitgebreid met een aantal mensen.
terug naar boven
actuele informatie over al onze activiteiten

Oproep om mee te fietsen

zondag 31 oktober 


Op zondag 31 oktober organiseert de diaconie samen met de Protestantse gemeente in Oisterwijk een fietstocht om geld in te zamelen voor ons Kerk in Actieproject in Moldavië. De tocht gaat naar de Protestantse kerk in Oisterwijk, alwaar u deze kerk kan bezichtigen. U zult hier gastvrij worden ontvangen met een hapje en een drankje. Tegelijkertijd fietsen gemeenteleden uit Oisterwijk (in tegengestelde richting) naar onze kerk. Het doel is ook om elkaar onderweg te ontmoeten. Om herkenbaar te zijn, vragen we u een petje of hoedje op te zetten.
Wilt u mee fietsen?                              
Lees meer over deze activiteit op onze website

Lezing over Mystiek door Père Cyrille Vael

woensdag 3 november 20.00 uur

 
Op woensdag 3 november kunt u een lezing door Pere Cyrille uit Chevetogne (B) bijwonen. In de afgelopen jaren was hij al zes keer in de Lambertuskerk voor uiteenlopende lezingen over Mystiek.
Deze keer heeft zijn lezing als titel: Homo Spectator.
Achter in de kerk heeft Aline Verbaas extra informatie over de lezing en over Pere Cyrille gelegd. Ook leest u daar hoe u zich bij haar kunt aanmelden.

Lees meer over deze activiteit op onze website 

Vooraankondiging kerstmiddag

vrijdagmiddag 17 december


Vanuit de pastoraatsgroep stellen we voor om de Kerstmiddag zoals we die de afgelopen jaren speciaal hadden voor senioren een veel opener karakter te geven. We hopen dat we op vrijdagmiddag 17 december met zo veel mogelijk liefhebbers een gezellige kerstmiddag kunnen houden (muziek, kerstverhaal, hapje en drankje en onderlinge gezelligheid en ontmoeting). Dus oud en jong is welkom. We hopen dat u het nu al vast in uw agenda noteert. Voor de senioren die moeite hebben met vervoer naar en van de kerk hopen we met vrijwilligers een vervoersdienst op te zetten. We gaan aan de slag met de voorbereidingen en u krijgt op tijd nadere informatie.

Klimaatpelgrimstocht

Komende vrijdag 8 oktober ga ik deelnemen aan de etappe van Zeist naar Maarsen van de Nederlandse Klimaatpelgrimstocht naar Glasgow (vertrokken in Polen). In Nederland wordt deze pelgrimstocht georganiseerd door de GroeneKerken en de Vastenactie. Voor de volgende nieuwsbrief heb ik een kort verslagje toegezegd. Maar het is vooral belangrijk dat er tussen 31 oktober en 12 november in Glasgow door de wereldleiders belangrijke knopen worden doorgehakt betreffende het Klimaat. (W.W).
 
terug naar boven

Bijbelse verhalen en geologie en archeologie


Donderdag 23 september was het eindelijk zo ver: Ruud Hamel hield zijn - door corona 1,5 jaar uitgestelde - lezing over geologische en archeologische verschijnselen in de Bijbel.
Opgegroeid in protestants-christelijke kring werden de Bijbelse verhalen Ruud met de paplepel ingegoten. Ondernemend als hij was, wilde hij het land van die verhalen ook wel eens in het echt zien. In 1960 reisde hij voor het eerst en alleen naar Israël. Daarna volgden reizen in gezelschap van anderen, vaak groepen uit kerkgenootschappen. Naar Israël, Libanon, Syrië, Egypte en Jordanië.
Door zijn liefde en belangstelling voor deze landen is hij een expert geworden in Bijbelse geschiedenis. Zijn kennis van geologie heeft hem geleerd op een andere manier naar de Bijbelse verhalen te kijken. Daartoe heeft hij een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijke bronnen geraadpleegd. De Bijbelse verhalen – die in totaal 1500 jaar geschiedenis beschrijven - zijn geen gewone verhalen, maar verhalen met een achtergrond. Wat lijkt op een verslag is in werkelijkheid een netwerk van onderling verbonden aanwijzingen met een diepere betekenis. Het Oude Testament is een Oosters geschreven boek; om het te begrijpen moet gezocht worden naar de werkelijke betekenis van de woorden. Hij maakt zich zorgen, omdat de kennis van de Hebreeuwse taal achteruitgaat en er steeds meer sprake is van ontkerkelijking.  
Vele ‘wonderen’ in de Bijbel zijn te verklaren als natuurkundige verschijnselen. De aarde bestaat uit 13 tektonische platen, die drijven op magma. In het gebied waar de Bijbelse verhalen zich afspelen zorgen twee daarvan voortdurend voor beweging, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat veroorzaakt bevingen die ervaren werden als wonderen. In Amos 2 was er sprake van een grote aardbeving tijdens de ontheiliging van de tempel. Ook ‘beefde de aarde’ bij het overlijden van Jezus. In Openbaringen ging het water tekeer in het nog steeds bestaande kuuroord Bethesda, wat het moment was voor de zieken om zich in het water te begeven. Nog steeds vinden in Israël honderden kleine aardbevingen per jaar plaats, vanwege de ligging bij die breuklijnen. Ook andere verschijnselen, zoals een ‘rokende berg’ Sinaï en lichtflitsen komen voor. Deze duiden op het voorkomen van vulkaanuitbarstingen. 
Koning Salomon geldt als een geweldig wijze en rijke koning.  Maar veel wordt in de Bijbel niet genoemd wat wel in andere geschriften over hem te lezen valt. Zo zou hij ruim gebruik gemaakt hebben van slaven en er een harem van 700 vrouwen op na gehouden hebben. Ook zou zijn relatie met ‘de koningin van Sheba’ niet louter platonisch zijn geweest; uit die relatie is een zoon geboren. Het is bekend dat de christelijke Keizer Haile Selassie van Ethiopië claimde een nakomeling van deze zoon te zijn.
Sheba moet ongeveer gesitueerd geweest zijn in het huidige Jemen en Ethiopië. Het land was enorm rijk, waarschijnlijk omdat het ook een provincie bevatte waarin veel goud werd gevonden en verhandeld. Bovendien lag het aan de karavaanroute naar het Noorden.
De passie van Ruud voor het onderwerp spat ervan af. Hij had nog veel meer kunnen vertellen, maar besluit met het benadrukken van het belang van geologie en archeologie en een goede interpretatie van de woorden van de Bijbel, vooral het Oude Testament. Gelukkig wordt er door onderzoek steeds meer duidelijk. Hij verwondert zich erover dat daar zo weinig van bekend is.
Het Nieuwe Testament, met Christus als centrale figuur, is voor hem vooral een geloofskwestie. Het geeft hem veel rust.   

Bettie de Leeuw
terug naar boven

Felicitaties
Mevr. Leny van der Werff- van der Kooij viert op 12 oktober haar verjaardag.
Mevr. Guus Vellekoop- Ferguson viert op 15 oktober haar verjaardag.
Mevr. Carmen Overklift Vaupel Kleyn- van den Berg viert op 16 oktober haar verjaardag.
Mevr. M.L.D van Sternbergen-Zöllner viert op 17 oktober haar verjaardag.
 
Allen van harte gefeliciteerd!

 
terug naar boven

Expositie Jan Krul 

5 oktober – 15 november 2021


Jan Krul heeft al enkele keren in de Lambertuskerk een expositie van zijn werk verzorgd. Om een indruk te krijgen van zijn veelzijdigheid: kijk op www.lambertuskerkvught.nl/kunst-in-de-kerk. Onder het kopje archief kiest u voor de jaren 2009, 2012, 2018.
 
Meer informatie over de kunstenaar en zijn werk: www.jankrulkunst.nl
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 21 oktober 2021. Kopijdatum maandag 18 oktober. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp