Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT AFLEVERING 15, 25 JUNI 2020
Beste <<First Name>>,
 
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over de gang van zaken rond de dienst van 5 juli aanstaande. Daarnaast vervolgen we de bespreking van het Beleidsplan en kunt u iets lezen over de Lambertus Zoomavond van 21 juni jl. Anneke ten Bokkel Huinink vertelt over haar belevenissen in de afgelopen maanden en we eindigen met een heerlijk recept en met een schokkend bericht in dichtvorm. Bijdragen voor de Nieuwsbrief zijn van harte welkom in de echte of de virtuele brievenbus van de pastorie.
 
INHOUD

 

Kerkdienst

Zondag 28 juni 2020, dienst vanuit de Grote Kerk in Den Bosch, 10.00 uur
 
Voorgangers:
ds. Lo van Wingerden (Helvoirt) en ds. Erica Scheenstra (Den Bosch)
 
Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk van Den Bosch en is te volgen via het YouTubekanaal van RTV Lage Landen. Het rechtstreekse internetadres is https://www.youtube.com/channel/UCqyp6pAndqDXPTSNXIMPfcA. Een geluidsweergave van de dienst is terug te vinden op www.kerkdienstgemist.nl.
De liturgie van de dienst staat op onze website.
 
Collecten:
Diaconale collecte: Aanpak Corona in Afrika. Rekening NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
Tweede collecte: voor pastoraat en eredienst. Rekening NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.
terug naar boven

Weer dienst in de Lambertuskerk!
 
We zijn blij en dankbaar, dat we binnenkort weer kunnen samenkomen in onze Lambertuskerk. Op zondag 5 juli hopen we onze eerste kerkdienst te houden en nodigen u hiervoor graag uit!
We hebben natuurlijk nog steeds te maken met de “Corona”- regels, dus ook de kerkdiensten zullen anders zijn dan normaal. Om te beginnen kunnen we in ons kerkgebouw met maximaal 30 mensen samenkomen, anders kunnen we de 1,5 meter regel niet waarborgen. We kunnen dus de komende tijd helaas nog niet met de hele gemeente samenkomen, hoe we daar mee omgaan leest u verderop.
De kerkenraad heeft een “gebruiksplan kerkgebouw” opgesteld; hierin staat hoe we de kerk in Corona-tijd gebruiken en welke regels we hiervoor hebben  opgesteld. Dit plan komt op de website van de kerk te staan en een papieren exemplaar komt in de kerk ter inzage te liggen.
Hoe gaat het in de praktijk bij de kerkdiensten?
  • Gemeenteleden die op zondag naar de kerkdienst willen komen, melden zich hiervoor aan, uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de zondagse dienst. Dit kan telefonisch (073-6567438) of schriftelijk via de mail (scriba@lambertuskerkvught.nl) bij Jacobien Schrijvershof, scriba.
  • Na aanmelding ontvangt u bericht van de scriba of u wel of niet kunt komen; als u kunt komen, ontvangt u een nummer van de gereserveerde plaats.
  • U komt alleen naar de dienst als u geen verschijnselen heeft die op Coronagriep kunnen wijzen; als u al geplaatst bent en u kunt toch niet komen, hoeft u zich niet af te melden.
  • Na aankomst in de kerk hangt u uw jas op (op het garderoberek wat bij de ingang staat) en desinfecteert u uw handen en gaat zitten op de aan u toegewezen plaats.
  • In de kerk volgen we de bekende RIVM maatregelen zoalshet 1,5 m afstand houden, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden etc.
  • Samen zingen/neuriën is helaas niet toegestaan.
  • We willen u vragen om niet op het laatste moment bij het kerkgebouw aan te komen, om opstopping bij de voordeur te voorkomen.
  • We willen u vragen om niet te blijven napraten na de dienst;bij elkaar in de tuin een kopje koffie drinken is een goed alternatief.
De kerkdienst zal worden opgenomen (beeld en geluid); de “thuisblijvers” kunnen dan thuis de dienst meevieren.
Ondanks deze beperkingen vinden we het waardevol dat we weer diensten kunnen houden. Hopelijk vindt u dat ook! Als u vragen of opmerkingen heeft, mag u Jacobien, Udo of Hanneke benaderen.
 
De kerkenraad

 
terug naar boven

Het Beleidsplan 2020-2023, aflevering 2
VIEREN

Vorige week (Nieuwsbrief 14) maakten we een begin met de bespreking van ons nieuwe Beleidsplan en het daaraan gekoppelde Werkplan. Zoals gezegd bespreken we die stukken onderwerpsgewijs. Vandaag is het onderwerp ‘Vieren’ aan de beurt.
 
In het Beleidsplan 2020-2023 staat als onze visie vermeld dat ‘De Lambertuskerk te Vught een plaats en een open gemeenschap wil zijn die met elkaar en met God viert, leert, dient en deelt.’ Onze missie is dat mensen die in de Lambertuskerk komen, inspiratie opdoen om God te leren kennen. Bij het verwezenlijken van die missie zijn de vieringen in de Lambertuskerk onmisbaar.
In het Werkplan hebben we gezegd onze aandacht ook te willen richten op andere vormen van vieren. Wij willen onze vieringen niet alleen laten zijn voor mensen die bekend zijn met de traditie van een kerkdienst. Door andere muziek, andere woorden en andere manieren van vieren te gaan onderzoeken, bereiken we een bredere groep van geïnteresseerden. Op die manier hopen we ook verstaanbaar te zijn voor jonge ouders, hun kinderen en onze jongeren en jong volwassenen. Concreet betekent het dat we een initiatiefgroep formeren van diverse leeftijden en pluimage.
 
Jacobien Schrijvershof
terug naar boven
MEDITATIEF

Stiekem bestaat niet
(n.a.v. Zacharia 5:1-4)
 
Na het betoverende beeld van een lamp op een standaard ziet Zacharia iets dreigends. Door de lucht vliegt een boekrol met de afmetingen van een uit de kluiten gewassen drone. Tot dusver toonden Zacharia’s nachtgezichten aspecten van de komst van Gods Rijk. De boekrol laat zien dat aan Gods Rijk ook een andere zijde is: de vernietiging van het goddeloze. Volgens de engel die Zacharia uitleg geeft, bevat de rol een vloek. De vloek is bedoeld om het land te zuiveren van verborgen misdaden. Zacharia ziet nu, dat de vloek niet alleen een tekst is in een boek. Hij is actief. Hij scheert over het land om diegenen te treffen die zich aan verborgen misdaden schuldig maken.
Geen enkele misdaad kan het daglicht verdragen. Toch verraden de meeste misdaden zichzelf. Zij hebben sporen achtergelaten, er is een slachtoffer of een benadeelde partij en de dader kan met opsporing en rechtspraak aan de kaak worden gesteld. Er zijn echter ook misdrijven die onder de radar blijven. Je leest soms over cold cases, onopgeloste misdaden die soms toch nog worden opgehelderd. Hier gaat het om misdrijven die niet als misdrijf worden herkend en waarvan de waarheid waarschijnlijk nooit boven tafel zal komen: het stiekeme stelen en het vals zweren. Het zijn misdrijven waarvan alleen God getuige is. De plegers ervan menen dat niemand ze deert en dat ze veilig in hun huisje wonen.
Het feit dat alleen God getuige is, is voor hen een geruststelling. Er kraait geen haan naar wat zij doen, dus zo verkeerd kan het niet wezen. Neem het bestelen van iemand die heel veel bezit. Of van iemand die ze niet allemaal meer op een rijtje heeft – een bewoner van een geriatrische instelling bijvoorbeeld. Zulke mensen merken het toch niet? En wie heeft er last van als je een leeg bierblik gooit in de sloot langs Zionsburg? Of als je afval dumpt in een Afrikaanse woestijn? Als het gaat om wat je zegt, lijkt het er nog minder op aan te komen. Wat maakt het uit wat je zegt over mensen die toch niemand kent of in wie toch niemand geïnteresseerd is? En waarom zou je over situaties die jij alleen kent – buiten God dan – niet een leugenverhaal ophangen dat jou goed uitkomt?
THE FLYING SCROLL – Zechariah 5.1-4 » Bethany Bible Church
In een van de Bossche diensten werd laatst gesproken over het Alziend Oog, een bekende afbeelding uit de oude tijd die kinderen moest inprenten dat God alles ziet. Het is niet prettig als je van God alleen dat oog kent, maar kunnen we het daarom wegstrepen als een aspect van God dat uit de tijd is geraakt? Ons rechtssysteem is waardevol en verdient bescherming. Dat is zeker waar. Maar het systeem is niet onfeilbaar en heeft blinde vlekken. Wetten worden gemaakt door mensen met politieke voorkeuren en levensbeschouwelijke manco’s. En dan nog. Een mens zonder strafblad is nog geen deugdzaam mens. Er moet nog meer bij. Noem het innerlijke beschaving. Noem het eerlijkheid voor God.
Daarom zal er, als Gods Rijk komt, ook wat achter de voordeur gebeuren. Zacharia is geen preutse predikant, die zegt: God let op alles! Maar wel: God handhaaft recht en eerlijkheid, ook achter de komma. Er rust een actieve vloek op stiekem leven op kosten van anderen en op leugenachtigheid. Als je daarop je huis bouwt, om een gelijkenis uit het Nieuwe Testament aan te halen, dan is dat op zand gedaan. (UD)
terug naar boven

Ballonnen helium 50 jaar goud

14 Kronieken: Anneke ten Bokkel-Huinink
 
Er werd mij gevraagd een kroniek te schrijven voor de nieuwsbrief van de Lambertus Kerk. Dat doe ik graag... Allereerst mis ik het om op Zondag de geborgenheid van de gemeente te  ervaren. Het geeft me altijd een veilig gevoel. Ook het eten op dinsdag mis ik. Steeds heb ik mensen uit mijn omgeving waarvan ik denk ‘Het is leuk om haar of hem mee te nemen naar het samen eten’. Helaas, het zij zo in deze tijden.
In de aanloop naar de lockdown hoorde ik de lezing van Petruschka over haar beroep. Duidelijk verhaal met voor mij veel nieuwe aspecten. De dag daarna had ik een vriendendag in het Textielmuseum. Veertig van de honderd en twintig inschrijvers zeiden al af uit angst. Heel jammer. De drie lezingen gingen over het overschot aan textiel op de wereld, waar enorme milieuproblemen mee samen hangen... Van recycling houd ik al heel lang. Mijn kleding is daar een voorbeeld van. Mijn Quilts worden gemaakt van gebruikte stoffen met een verhaal of herinnering. Ik koop bijna nooit nieuwe stofjes. 
In het begin van de coronatijd werd onze hulp met corona opgenomen in het JBZ. Na 4 weken IC en 8 weken in het UMC en JBZ is ze nu 10 dagen terug in haar eigen huis. Haar toestand blijft zorgelijk... Ook kwamen onze kinderen onder aan het appartementengebouw naar ons zwaaien... Nieuwe situatie. Sinds Kerst hadden we twee zonen met hun gezinnen uit Den Haag niet gezien. Ook een nieuwe situatie. De Paasdienst beluisterden we op de telefoon en een korte vakantie naar de Weerribben kon ook niet doorgaan.
Toen kwam Koningsdag. Onze jongste zoon speelde met zijn  klarinet  het Wilhelmus om 10.00 uur in zijn tuin. In ons gebouw en op straat klonken een trompet en een accordeon. Ook nieuw....! 
Op 28 april zou ik een duim/pols operatie krijgen in  het JBZ. Werd een maand van tevoren al afgezegd. Toch werd ik eind april gebeld dat ik twee dagen later geopereerd zou worden en dat in coronatijd! De datum was die van ons gouden huwelijksfeest. Dat deed me wel even twijfelen...om uiteindelijk toe te stemmen. De melding van ons gouden huwelijk maakte dat ik na de operatie allemaal ballonnen aan mijn bed geknoopt kreeg. Veel mensen vroegen waarvoor dat was. Het was de dag van ons wettelijk huwelijk. De dag later was ons kerkelijk huwelijk. Dat is onze feestdag altijd. Opeens hing er op die dag ‘s middags een megaballon met 50 erop vier hoog voor ons raam. Die dag werd gevuld met veel verrassingen. Heel dierbaar.
Op 4 mei speelde onze zoon in zijn tuin de Last Post op zijn klarinet om 20.00.u. Bizar en nieuw ook. Mondkapjes werden gemaakt door onze schoondochter. Langzaam waren weer meer dingen mogelijk. De kapper kwam weer en ook de gym is gestart buiten in de tuinen bij verschillende leden van den club. Ik ga iedere keer na afloop koffiedrinken omdat ik nog niet mee kan doen... Aandoenlijk om te ervaren hoe blij iedereen weer is om elkaar te zien.
Helaas kan ik geen patchwork maken of borduren. Dat deed ik iedere dag zeker. Dat komt wel weer in de toekomst. Ik las ‘t Hooge Nest. Indrukwekkend boek. Dat zouden de mopperaars over de quarantainetijd moeten lezen. De onderduikers in het Hooge Nest moesten echt in quarantaine, met gevaar voor eigen leven. Vorige week maakte ik met vrienden een mooie wandeling door de Bossche Broek en het Sterrenbos. De natuur is zo mooi in deze tijd. Geen corona invloeden. Ik hoop en wens jullie allen alle goeds toe. Blijf genieten van de goede dingen der aarde en blijf gezond. Hartelijke groet, ook van Jan,

Anneke ten Bokkel Huinink-Gunst


 
terug naar boven
Danse du Feu | Climbing Rose | David Austin Roses  

LAMBERTUS BONTE ZOOMAVOND
 
Afgelopen zondag vierden we de langste dag met een kleine samenzwering. Op verschillende adressen in en rond Vught zaten mensen achter hun PC om te kijken en te luisteren naar performances uit de eigen stal.
 
Als ‘host’ (gastheer) van deze internetgebeurtenis had ik mij tot taak gesteld de avond luchtigjes te verbinden met de eeuwenoude feestelijkheden rond Johannes de Doper (24 juni). Johannes geldt als een groot licht, ‘de grootste onder hen die uit vrouwen geboren zijn’ (Mt 11:11). Tegelijk is hij ook degene die gezegd heeft: ‘Jezus moet groter worden, ik moet afnemen’ (Joh 3:30). Daarom is de feestdag van St. Jan een lichtfeest, maar ook de opmaat tot het eigenlijke lichtfeest, op 24 december.

Ik kon mij niet te veel in theologische verten verliezen, want het technische deel van de uitzending moest ook worden behartigd. Als zoveel computergebruikers met elkaar confereren, moeten ze om beurten spreken. De host moet ze het zwijgen opleggen en soms ook weer tot spreken uitnodigen.

Bijzonder was, dat we rechtstreeks verbonden waren met de orgelgalerij van de Lambertuskerk. Daar vertolkten Willem Visscher (orgel) en Martin de Groot (bariton) enkele liederen, waaronder het bekende ‘Dear Lord and Father of Mankind’ (in het Nederlands vertaald als ‘O Heer, die onze Vader zijt’). Petruschka Schaafsma toonde twee schilderijen van Rembrandt. Op een ervan was een alledaags gezin te zien, een houthakkersfamilie. Om deze eenvoudige groep mensen schilderde Rembrandt een fraaie lijst. Door die lijst, zei Petruschka, ga je je als kijker afvragen hoe alledaags een gewoon gezin eigenlijk is.

Mari-Anne van Oortmerssen las daarna een melancholiek sprookje van Godfried Bomans voor over een kikker die, verrassend genoeg, Johannes heette. Lau en Jane de Vries tellen al lang de vogelsoorten in hun tuin. Met een app op hun mobiele telefoon die vogelgeluiden kan thuisbrengen, kunnen ze nu ook de onzichtbare vogels ontdekken. Op die manier stijgt de soortenrijkdom in hun tuin aanzienlijk. Lau vertelde dat hijzelf zijn mond moet houden als hij de app gebruikt, anders krijgt hij de melding ‘mens’. Henriëtte van de Laak had een quiz samengesteld met bijbelse en andere vragen. Tot eer van onze gemeente moet worden gezegd dat we de vragen over voetballers en popzangeressen het moeilijkst vonden. Martin de Groot was een overtuigende winnaar. Feikje Doedens speelde met haar viool drie stukjes van Telemann.

Een technisch mirakel was de vertoning van een filmpje van Bettie de Leeuw en Aedsge Uniken Venema, waarin zij de kijkers rondleidden langs de rozen in hun voor- en achtertuin. Mij zal een prachtige struik rode rozen bijblijven die ‘Danse du feu’ heet maar die zij ‘Bijlsma’ noemen, naar een voormalige buurman. Helaas moest het geplande chassidische verhaal van Hester Dekker worden geschrapt, omdat Hester na een val de hele dag in het ziekenhuis had doorgebracht. Ze zoomde wel mee, maar met een grote mitella om haar arm. Willem Hoeve had het gedicht ‘Denkend aan Holland’ omgezet in een enigszins weemoedig loflied op de Lambertus. De tekst ervan vindt u hieronder. Desgevraagd beloofde hij na te zullen denken over een Coronaproof-versie van het eten op dinsdag.

Na het Taizélied ‘Als alles duister is’, ingebracht door Jacobine Schrijvershof, sloten we af met de première van het introductiefilmpje van de Lambertuskerkdiensten die vanaf 5 juli a.s. Dv wekelijks worden uitgezonden op YouTube. In dit filmpje beweegt de camera van Rikus Doedens door de toren en de kerkdeur heen naar de brandende paaskaars. De lichtsymboliek was deze avond dus voldoende aanwezig. (UD)
terug naar boven
Eye Candy Version 3  abstract modern colorful by brucegray1, $1600.00

Denkend aan de Lambertus
Zie ik een hechte gemeenschap 
Uitnodigend, klaar voor elkander staan.
Ook buiten de zondag
Voor lichaam en geest 
In Kerk of keuken
Voor het inwendige gaan.
 
En, in deze voor ons zo
Vertrouwde omgeving,
De stoelen nu verspreid uit elkaar,
Praten, luisteren, klanken van het orgel
We kunnen het aan
Zijn ervoor klaar.
 
De zon schijnt door de ramen
Met zijn schitterende kleuren 
Kleurt de gesprekken 
Bij het dinsdagdiner. 
 
En in harmonische sferen
Wordt de stem van ons allen
Ook in het nieuwe normaal
In de Lambertus gehoord.
 
Het gedicht voor de zoom op zondag 21 juni 
Willem Hoeve
 
 
terug naar boven

A Sick Bird Png Clip Arts - Sick Bird Cartoon , Free Transparent ...


Meeleven
Kent u iemand die voor een blijk van medeleven in aanmerking zou komen? Belt of mailt u dan met Marjolein Los (marjoleinlos@gmail.com; 073-6566524).
 
Rieke Mes is afgelopen woensdag voor de tweede maal in een jaar geopereerd. Ze zal in een zorghotel revalideren. Zoals u boven kunt lezen in het verslag van de ZOOM Bonte Avond, heeft Hester Dekker bij een val haar arm gebroken.
terug naar boven
BIJBELSE TAFERELEN
in Vught


Volgens Romeinen 12:6vv zijn er vele charismata ('gaven'). Waar in Vught kun je het charisma van de schoonheid ontvangen?

David en Goliath (Nieuwsbrief 14) staan op het dak van het huis op de hoek van de Loonse Baan en de Aart Heijmlaan.
terug naar boven

Pasta met romige broccolisaus 

 
 
Een recept dat ons in deze mooie zomer in mediterrane sferen brengt.
 
Ingrediënten
(4 personen)
 
1 broccoli in roosjes (stronk niet wegdoen, prima voor soep of puree)
250 ml. room
20 ml. kookvocht
100 gram pancetta (of ontbijtspek )
250 gram champignons, in vieren
300 gram penne of andere kleine pasta
50 gram Parmezaanse kaas, geraspt
peper/zout
 
Kook de broccoliroosjes gaar in licht gezouten water of in water met schepje groentebouillon poeder. Doe de roosjes in de blender samen met de room, 20 ml. kookvocht en 50 gram geraspte kaas. Mix het glad.
Bak de pancetta krokant in de pan. Kook de pasta al dente in water met een snufje zout.
Bak de champignons in een scheutje olijfolie. Voeg de broccolisaus en driekwart van het spek toe.
Nu vermengen met de pasta. Verdeel over de borden en verwen met geraspte kaas en de rest van het spek.
Dit op het terras in de schaduw, met een heerlijk glas wijn. 
 
Prettige vakantie, 
 
Willem

 
terug naar boven
Nieuw-Zeeland plant 1 miljard bomen om klimaatverandering tegen te ...


HELP
 
Help, God is ontsnapt,
Hij heeft het hem gelapt, was bijna doodgetrapt!
Gevlucht uit de kerk
zit Hij nu zonder werk,
balend van anderhalve meters
en de miljoenen beterweters
heeft Hij de vrijheid genomen
om tot zichzelf te komen
puur in de natuur die hem nog rest.
Daar doet Hij een ademtest,
Hij blaast door bomen
en heilige huisjes omver,
deze Allrounder, Natuurvorser,
Beeldenstormer en Ontdekkingsreiziger.
Vogels fluiten voor Hem in een symfonieorkest!
Wat doen wij hieraan,
zullen wij Hem achterna gaan?
 
 
Vught, 20 juni 2020
Mari-Anne van Oortmerssen ©

 

terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan.
Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar
predikant@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp